သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 23/06/2017

        ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဗီယက္နမ္ အေသး စားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (အက္စ္အမ္အီး) မ်ားကိုေပါင္းစည္းႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ား (Digital Solutions) အေၾကာင္းကို ဇြန္ ၁၅ ရက္က ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ က်င္းပေသာ ကြန္ ဖရင့္တြင္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 26/06/2017

        မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္၀ုိက္ရွိ ပဲျပားထုတ္လုပ္သည့္ ပင္ရင္းစက္႐ုံမ်ားအား ေရွာင္ တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 23/06/2017

      မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဇြန္ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ  ၄၇၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၇ တန္ေက်ာ္ ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉၆၂ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္ တန္ ၁၁၇၀ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့လို႔ ယခုတစ္ပတ္မွာ

Post Date: 23/06/2017

         ျပည္ၾကက္သြန္ျဖဴပြဲ႐ုံမ်ားသုိ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴအိတ္ေတြ အ၀င္လႈိင္ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။  မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴ အိတ္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသ ႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားက အဆြဲမ်ားၿပီး ေဒသတြင္း ေလွ

Post Date: 23/06/2017

       ဇြန္လ ၄ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ခ်င္း ၅၅ ဒသမ ၈ တန္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ သီတင္းပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ခ်င္းတန္ခ်ိန္ ၂၀၅ တန္ေက်ာ္န႔ဲ ႏိႈင္းယွဥ္ ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ ခ်င္းတန္ခ်ိန္ ၂၀၀နီးပါးတင္ပို႔မႈေလ်ာ့ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ခ်င္းတင္ပို႔မႈမွ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook