သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 24/03/2017

ယခုရက္သတၱပတ္ ေစာေစာပိုင္းက  က်င္းပခဲ့ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္  ေလ့လာဆန္းစစ္သူတို႔က မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို အမ်ိဳးမ်ိဳးခန္႔မွန္း ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ပဲပုပ္ဆီေစ်းႏႈန္းကလည္း က်ဆင္းခဲ့သည့္အတြက္ မေလးရွား စားအုန္းဆီ ႀကိဳေရာင္းႀကိဳ၀ယ္ေစ်းက မတ္ ၈ ရက္မွာ က်ဆင္းခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 24/03/2017

           ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္မွ မတ္လ၄ရက္အထိသီတင္းပတ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၂၂၀၆၄၁၅၅ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၄၄၈၂၅ ဒသမ ၉၀၂ တန္နဲ႔ ကန္ေဒၚလာ ၂၀၉၀၆၉၅၄ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၃၄၈၆၂ဒသမ၆၆၇တန္ကို ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္၊ (၉၂)နဲ႔ (၉၅)တို႔ တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 24/03/2017

    ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၅ ရက္မွ မတ္လ ၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၀၇၉ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရခ်ိဳ ငါးျမစ္ခ်င္းတန္ ၇၀ ခန္႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ေရခ်ိဳငါးျမစ္ ခ်င္းကို တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ယခုတစ္ ပတ္မွသာ ျပန္လည္တင္ပို႔ႏုိင္တာ

Post Date: 24/03/2017

ဒီႏွစ္ကခ်င္းစိုေတြေစ်းမရတဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္စိုက္ဧကရွိၿပီး ပုံမွန္ အထြက္ရွိေနေပမယ့္ အရင္ႏွစ္ေတြထက္စာရင္ အစိုအတိုင္းေရာင္းခ်မႈ နည္းပါ တယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ေအာင္ပန္းေစ်းကြက္မွာခ်င္းစိုက အ၀င္နည္းလာပါတယ္။ တစ္ ရက္ကို ပိႆာခ်ိန္ ရာဂဏန္းခန္႔သာအ၀င္ရွိေတာ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ခ်င္း(စို)ကို ႏွစ္စဥ္ပုံမွ

Post Date: 17/03/2017

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ အဓိကပင္လယ္စာပို႔ကုန္ ႏွစ္မ်ဳိး အျဖစ္ ပုဇြန္ႏွင့္ ငါးခူအား သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ ေျပာၾကား ခ်က္ ကုိ ဆင္ဟြာသတင္း ဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ေမြးျမဴေရး

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook