သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 23/06/2017

        ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဗီယက္နမ္ အေသး စားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (အက္စ္အမ္အီး) မ်ားကိုေပါင္းစည္းႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ား (Digital Solutions) အေၾကာင္းကို ဇြန္ ၁၅ ရက္က ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ က်င္းပေသာ ကြန္ ဖရင့္တြင္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 27/06/2017

     ဇြန္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၃၆၇၃၈၀ တန္ဖိုးရွိ ႏို႔ဆီ ၂၈၉ ဒသမ ၀၈ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွတီးေ ပါ့ ႏို႔ဆီ ၇၀ ဒသမ ၂၀ တန္နဲ႔ စင္ကာပူႏုိင္ငံ မွ ဒြန္းႏို႔ဆီ ၂၁၈ ဒသမ ၈၈ တန္ကို တင္သြင္း ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 27/06/2017

          ယခုတစ္ပတ္ ျပည္ေစ်းကြက္အတြင္း ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ လ်က္ရွိၿပီး ဇြန္လဆန္းပုိင္းမွစ၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာတာေတြ႕ရ ပါတယ္။ ၀င္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ပိႆာ ၃၀ ၀င္အိတ္ ၂၀၀ ခန္႔ ပံုမွန္၀င္ေရာက္ေနၿပီး ေရနံေခ်ာင္း၊ ပခုကၠဴ၊ဆိပ္ျဖဴ စသျဖင့္ နယ္စံုမွ ၾကက္သြန္နီမ်ား၀င္ေရာက္ေနတာ ေတ

Post Date: 27/06/2017

           ဇြန္ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည  ဒသမ ၁၆၈သန္း တန္ဖုိးရွိ ၾကက္သြန္နီ  ၄၄၆ တန္ကုိ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္ တစ္ပတ္က တင္ပုိ႔ခဲ့တဲ့ တန္ ၇၅၀နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုတစ္ပတ္မွာ ၃၀၄တန္ ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ-

Post Date: 23/06/2017

      မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဇြန္ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ  ၄၇၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၇ တန္ေက်ာ္ ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉၆၂ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္ တန္ ၁၁၇၀ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့လို႔ ယခုတစ္ပတ္မွာ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook