သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 22/02/2018

      တ႐ုတ္အစိုးရမွ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္၀န္းက်င္အား အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရး  ထပ္မံ တံခါးဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဌာနမွ ေျပာၾက...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 07/03/2018

ျမန္မာ့ဆန္စပါး ျပည္ပတင္ပို႔မႈသမိုင္း

            ဆန္စပါးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကစားနပ္ရိကၡာ (Staple Food)ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အဓိကစားနပ္ရိကၡာ (Staple Food) ကိုအေလးအနက္ထားကိုင္တြယ္ၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (Political crop) လို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 22/02/2018

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၆၉၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ကြမ္းသီး ၈၁၇ တန္ကုိတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က တန္ ၁၃၄၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၅၂၃ တန္ ေလ်ာ့နည္းတင္ ပို႔ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္မွာ ရိဒ္ကုန္သြယ္ေရးစခန

Post Date: 22/02/2018

ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ရွိ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ရက္မွ ၉ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၄၄၀ တန္ဖိုးရွိ ေကာ္ဖီေစ့ ၁၂ တန္ကို ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က တာခ်ီလိတ္မွ ေကာ္ဖီေစ့တင္ပို႔မႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိတဲ့ ေဒသမ်ားမွာ ေတာ

Post Date: 21/02/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ဖက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ သစ္သီး၀လံ မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့သခြားေမႊး မ်ားကုိလည္း တ႐ုတ္ျပည္ရွိ   တိဘက္ေဒသ၊ ဟိုင္နန္ေဒသ၊ မကာအိုေဒသ၊ ေဟာင္ေကာင္ ေဒသမ်ားမွအပ  က်န္ျပည္နယ္မ်ားသို႔  တင္ပို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook