သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 16/01/2018

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္စာ စားေသာက္ကုန္တင္ပို႔မႈ သည္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သိန္း၊ တန္ဖိုး အားျဖင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသုံး  ေငြေၾကး ၉၄ ဒသမ ၅ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁ ဒသမ ၇) ထိရွိခဲ့ၿပီး တင္ပို႔မႈ ပမာဏ တန္ခ်ိန္ေရာ တန္ဖိုးပါ စံခ်ိန္ တင္  ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကထက္ တန္ဖိုး သံုးရာခိုင...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 16/01/2018

    အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္ ေပးေဆာင္ရေသာ   ေရႊတင္သြင္းမႈ သည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ ခ်ိန္ ၆၅၀ ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္  ေအာင္စလွ်င္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၈၀ မွ ၁၃၀၀ ႏႈန္းအထိ ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဟိႏၵဴဘိဇနက္လိုင္းသတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။၂၀၁၃-၂၀၁၄   ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း သည...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 10/01/2018

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၅၃၇ တန္ဖိုးရွိ နႏြင္းတက္ (ရွမ္းစ) ၅၂ တန္ခြဲကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္တစ္ပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ တန္၈၀ေက်ာ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၈ တန္ေလ်ာ့နည္း တင္ပို႔ခဲ့ေပမယ့္ ဒ

Post Date: 10/01/2018

    ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ သီတင္း ပတ္အတြင္း ခ်င္း ၁၀၈တန္ကို  ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ မႈလမ္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ယခင္သီတင္းပတ္ က   တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ခ်င္း  ၉၃ တန္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ  ခ်င္း၁၅တန္ ပိုမို တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။   ခ်င္းတင္ပို႔မႈမွ

Post Date: 10/01/2018

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း  မန္က်ည္း ၇၅ တန္ကို  ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က အပို႔ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ မန္က်ည္းက ဒီတစ္ပတ္မွ ျပန္လည္တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ မန္က်ည္းတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂၅၀ ၀င

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိ
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို သိ

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook