သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 08/12/2016

          ပဲပုပ္ေစ့ စိုက္ပ်ိဳးမႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွထြက္ရွိသည့္ ပဲပုပ္ေစ့အား ေဈးပိုေပး၍ ဝယ္ယူေနရသျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ပဲပုပ္ေစ့ လိုအပ္ခ်က္ကာမိေစရန္အတြက္ ပဲပုပ္ေစ့တင္သြင္းမႈအား အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သံုးႏွ စ္ ေပးမည့္အစီအစဥ္ကို ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရက ခြင့္ျပ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 07/12/2016

          ေရနံတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(အိုပက္)က ေရနံ ထုတ္ လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မည့္အလားအလာမ်ား ပိုမို ခိုင္မာလာ ၿပီးေနာက္ ေရနံစိမ္းေဈးမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ ေၾကာင္း ၊ေရနံစိမ္းေဈးႏႈန္းမ်ား  ျမင့္တက္လာ သည္ကိုအေၾကာင္း ျပဳ၍ စားအုန္းဆီေဈးမ်ားကလည္း က်ဆင္းေန ရာမွ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔မွာျပန္လည္ ျ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 08/12/2016

         ျမန္မာ-အိႏၵိယရွိ တမူးကုန္သြယ္ေရးစခန္းနဲ႔  ရိဒ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ သီတင္းပတ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၄၇၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ကြမ္းသီး ၅၄၄ တန္ခန္႔ ကို  တင္ပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ရိဒ္နယ္စပ္တစ္ခုတည္းမွသာ ၅၉၁ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ အတြက္

Post Date: 06/12/2016

          ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔ တာခ်ီလိတ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉၈၄၄ တန္ဖိုးရွိ ၾကက္သြန္နီ ၂၅၆ တန္တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ စခန္းအလိုက္တင္ပို႔ ခဲ့တာကေတာ့ ျမဝတီမွ ၁၇၆ တန္နဲ႔ တာခ်ီလိတ္မွ တန္ ၈၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က ျမဝတီမ

Post Date: 02/12/2016

         ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္မွ ႏုိ၀င္ဘာ  ၁၂ ရက္မွ  ၁၈ ရက္အထိ သီတင္းပတ္ အတြင္း  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၅၆၀ တန္ဖိုးရွိ ႏွမ္းျဖဴ ၁၄ တန္္ခြဲနဲ႔ ႏွမ္းညိဳေလးတန္နီးပါး၊ စုစုေပါင္း  ၁၉ တန္နီးပါး တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္ တစ္ပတ္က ႏွမ္းနက္ ၁၆ တန္သာတင္ပို႔ခဲ့လို႔ ယခုတစ္ပတ္မူဆယ္မွ ႏွမ္း

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook