သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 26/07/2016

အိႏၵိယႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ လက္လီ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ရာႏႈန္း ျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီကုမၸဏီမ်ား၀င္ေရာက္လာၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ ကာ၊ စုိက္ပိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူ႔...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 26/07/2016

ဇူလိုင္လေႏွာင္းပုိင္း  ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္၏ အေျခ အေနမွာ ယခင္တစ္ပတ္မ်ားထက္ပင္  ေစ်းေအးသည္ထက္ ေအးေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားလည္း နည္းပါးကာ ကား ပြဲစားတန္းေနရာမ်ားႏွင့္  အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ပါမူ  လူ အ၀င္အထြက္ က်ဲေနေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္အတြင္း  ကားအေရာင္းအ၀ယ္ နည္းပါးသြားၿပီး  ေစ်းကြ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 26/07/2016

ေရႊလီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ  ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူရာ  ဇက္ဆိပ္မ်ားတြင္ ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား  သြားလာ၍မရသျဖင့္ တင္ပို႔မရခဲ့တာ ေၾကာင့္ ေျပာင္းတင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါတယ္။  ဇူလိုင္ဒုတိယပတ္တြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ စခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၀၅၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေျပာင္းဖူးေစ့ တန္ခ်ိန္ ၈၀၃၃

Post Date: 26/07/2016

ဇူလိုင္လ ဒုတိယပတ္မွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျဖစ္တဲ့  စစ္ေတြ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၀၈၆ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရခ်ိဳ ငါးျမစ္ခ်င္း  ၈၄ တန္ခန္႔ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့  ဇူလိုင္ပထမပတ္မွာ  တင္ပို႔မႈ မရွိဘဲ  ဇူလိုင္ ဒုတိယပတ္မွာသာ တင္ပို႔တာေတြ႕ရပါတယ္။ဇြန္တစ္လလံုး စစ္ေတြကုန္သြ

Post Date: 26/07/2016

ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ရွိ  တာခ်ီ လိတ္  ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဇူလိုင္ ဒုတိယပတ္တြင္  အေမရိကန္  ေဒၚလာ ၁၇၉၀၁ တန္ဖိုးရွိ  လက္ဖက္ေျခာက္ ၄၆တန္နီးပါး တင္ပို႔ ခဲ့ပါတယ္။  ယခင္ သီတင္းပတ္၅၆တန္  တင္ပို႔ခဲ့ လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ  ထြက္ရွိတဲ့  လက္ဖက္ ေျခာက္ေတြကို ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ပံုမွန္တင္ ပို႔ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိအေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎နဂါးေမာက္သီးမ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီး
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS