သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 22/06/2016

       ထုိင္းႏုိင္ငံစီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပတဲ့  CLMVT  Forum ရဲ႕ သုံးရက္ၾကာ  အစည္းအေ၀း ကုိ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က  စတင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ကေမၻာ ဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွ အစုိးရအရာရွိမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 21/06/2016

        ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာယာ၀တီ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား  မိုးစပါး အခ်ိန္မီ  စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ခြဲမွ မိုးစပါးစုိက္စရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ဇြန္ ၁၄ ရက္ အထိ သာယာ၀တီၿမိ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 22/06/2016

         စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခ႐ိုင္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွာ ဇြန္မွစတင္ၿပီး ၀ါးမွ်စ္မ်ား ေစ်းကြက္ထဲမွာ အေရာင္း အ၀ယ္ရွိေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ရာသီစာမွ်စ္ေပၚစ နယ္အ၀ယ္ ဒုိင္မ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္၀ယ္ယူမႈရွိေန လုိ႔ ေ ဒသခံ မွ်စ္ခ်ဳိးေ ရာင္း သူမ်ား မိသားစု၀င္ေငြရေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
        "သစ္ေတာဖုံးလႊ

Post Date: 22/06/2016

          ရွမ္းျပည္နယ္ရြာငံၿမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ရွိတဲ့ေကာ္ဖီေစ့မ်ား ကုိ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္လုိအားျမင့္တက္လာသျဖင့္ ရြာငံေဒသထြက္ ေကာ္ဖီေစ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း၊ ရြာငံၿမိဳ႕မွ ထြက္ရွိတဲ့ေကာ္ဖီေစ့မ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ကုိရီးယားႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔တင္ပုိ႔ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ

Post Date: 21/06/2016

          ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္နဲ႔ ကန္ပုိက္တီး စခန္းစုံမွ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၀၇၀ သန္းတန္ဖုိးရွိ  ေျပာင္းတန္ခ်ိန္ ၁၁၉၆၈ တန္ခြဲကုိ ဇြန္ ၄ ရက္  မွ ၁၀ ရက္တာကာလအတြင္း တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။ စခန္း အလုိက္တင္ပုိ႔ခဲ့တာကေတာ့ မူဆယ္မွ တန္ခ်ိန္ ၉၅၅၀၀၊ လြယ္ဂ်ယ္မွ ၂၂၀၂ တန္ခြဲ၊ ခ်

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS