သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 15/12/2017

        ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခမာတိုင္းမ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည့္  မင္နီဘာ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 14/12/2017

      ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္းက  အနည္းငယ္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း ေငြလဲႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၅၉က်ပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ျပန္လည္သြက္လာသျဖင့္ ေစ်းျပန္ လည္ျမင့္တက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းရာသီသို႔ ျပန္လည္ေရာ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 15/12/2017

        ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉၀၃ သန္းတန္ဖုိးရွိ ေရာ္ဘာ ၁၆၅၂ တန္ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ RSS 3 အမ်ိဳးအစား ၃၄ တန္ခန္႔၊ RSS 5 အမ်ိဳးအစား

Post Date: 15/12/2017

     ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃၉၆ သန္းတန္ဖုိးရွိ ဆုိင္ကယ္ မ်ိဳးစံု ၇၃၅၉ စီးကုိတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၁၆၀၀၄ စီးတင္သြင္းခဲ့ တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၈၆၄၅ စီး ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ ေကာ့ေသာင္းကုန္သြယ္ေရးစခန္း

Post Date: 15/12/2017

     ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ႏုိ၀င္ ဘာ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၀၉၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရခ်ိဳငါးမ်ိဳးစံု ၁၀၅ တန္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က တန္ ၆၀ သာ  တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၄၅ တန္ ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တင

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိ
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို သိ

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook