သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 31/10/2017

     ဆန္ကို အဓိကထား၍ စားသံုးေနမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရက ျပည္သူမ်ားအားတိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ကာတာပို႔စ္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း ဆန္စားသံုးမႈႏႈန္းသည္ အျခားေ သာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္တက္ေနသျဖင့္ အျခားေသာနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ကာဗိုဟုိက္ဒရိတ္ရရွိေ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 10/11/2017

(၁၁.၁၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ စေနေန႔ ည (၁၁:၀၀) နာရီမွ (၁၂.၁၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ (၃:၀၀) နာရီအထိ MPT မွ Fiber Cable လိုင္းမ်ားအား Maintenance ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါအခ်ိန္အတြင္း Connection ျပတ္ေတာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စနစ္အား အသံုးျပဳ၍ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

Credit:...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 31/10/2017

           ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္  ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၃၈ တန္ဖိုးရွိ လက္ ဖက္ေျခာက္ ၂၆ တန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၂၈ တန္ဖိုးရွိ လက္ ဖက္ေျခာက္ ၆ တန္ခြဲကိုလည္းေကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသ

Post Date: 31/10/2017

          ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၆၄၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ  ပရေဆးကုန္ၾကမ္းအမယ္ (၁၄) မ်ိဳး၊ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ၅၅၉ တန္ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္တစ္ပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ တန္ ၁၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏႈိ

Post Date: 31/10/2017

      ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ  ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ မွ ၂၀ ရက္အထိ သီတင္းပတ္ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၀၉၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ ကြမ္းသီး ၁၂၁ တန္ကုိ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ ပတ္က ၄၃၄ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၃၁၃ တန္ေလ်ာ့နည္း တင္ပုိ႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခု တစ္ပတ္မွာ တမ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိ
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို သိ

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook