သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 25/08/2016

     ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္ ကာလအတြင္း အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၅၀ တန္ဖိုးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ပ်ားရည္ ၂၄ တန္ခြဲကုိ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဇူ လိုင္လအတြင္းက ပ်ားရည္တင္ပို႔မႈမရွိဘဲ ဇြန္လမွာေတာ့ ၃၆ တန္ခြဲတင္ပို႔ ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 25/08/2016

      ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္အေျခအေနမွာ ယခင္ရက္ သတၱပတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ကားအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား  ေအးစက္ ေနကာ ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ ေမးျမန္းလာသူပင္နည္းပါး သြားေၾကာင္း ေစ်းကြက္သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရသည္။ လူအမ်ားေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ကားတင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မူ၀ါဒမ်ား (ရန္ကုန္တိုင္းဆိုလွ်င္  ကားပါကင္ ေထာက္ခံခ်က္အေပၚ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 25/08/2016

       ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၅၀၁ သန္းတန္ဖိုးရွိ သၾကား ၂၆၃၄၅ တန္ခြဲ တင္ပို႔ခဲ့သလို ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၁၀၀ တန္ဖိုးရွိ သၾကား ၈၃ တန္ခြဲတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။
      ယခင္ရက္သတၱပတ္က မူဆယ္မွ

Post Date: 25/08/2016

       ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္၊လြယ္ဂ်ယ္၊ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္နဲ႔ ကန္ပိုက္တီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉၈၂ သန္း  တန္ဖိုးရွိ ေျပာင္းဖူးေစ့ ၁၇၀၄၉ တန္ေက်ာ္ တင္ ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စခန္းအလိုက္ တင္ပို႔ခဲ့တာကေတာ့ မူဆယ္မွ  ၁၄၅၆၇ တန္ေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္မွ ၁၁၈၃ တန္

Post Date: 25/08/2016

        ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းစနစ္ (Fully Online Licensing System) ကို ၾသဂုတ္လအတြင္းမွစတင္၍ က်င့္သံုးေတာ့မည္  ျဖစ္ေၾကာင္း ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ဇူ လိုင္ ၂၉ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။ အဆုိပါ အြန္လုိင္းမွ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိအေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎နဂါးေမာက္သီးမ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီး
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook