သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 21/07/2017

      မေလးရွားစားအုန္းဆီ ႀကိဳေရာင္းႀကိဳ၀ယ္ေစ်းႏႈန္းသည္ ရက္သတၱ ေျခာက္ပတ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းသို႔ ေရာက္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ စားအုန္းဆီ ၏ ၿပိဳင္ဘက္ဆီျဖစ္သည့္ ပဲပုပ္ဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း  စတားအြန္လိုင္းသတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ဘာဆာမေလးရွ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 18/07/2017

(ယခင္တစ္ပတ္မွအဆက္)
(ခ)    စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ လိုလားခ်က္အရ  ပစၥည္းသို ေလွာင္႐ံုသို႔  သြားေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ေရး ကူညီေပး ရန္ႏွင့္ နမူနာပစၥည္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ပုံ မွတ္တမ္းရယူရန္အတြက္လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးကူညီ ေပးရန္။
(ဂ)    ေစ်းႏႈန္းစိစစ္ရန္   လိုအပ္မႈအတြက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီ၏လိပ္စာ၊ Email...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 18/07/2017

      ျပည္(ပြဲ႐ံု) မန္က်ည္းမွည့္ေရာင္း ၀ယ္ေရးတြင္ နယ္၀ယ္လက္မ်ားအ၀ယ္ ရွိေနၿပီး ေစ်းလည္းတက္လာတာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ မန္က်ည္းမွည့္ပြဲ႐ံုမ်ားသုိ႔ ဟသၤာတ၊ ႀကံခင္း၊ ထံုးဘုိ၊ ပန္းေတာင္း၊ ဥသွ်စ္ပင္တို႔မွ ပံုမွန္၀င္ေရာက္ေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ရခုိင္ျပည္ နယ္ဘက္မွ ၀ယ္လက္မ်ားက အ၀ယ္ရွိ ေနတာေၾကာင့္လည္း 

Post Date: 18/07/2017

ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၇ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြနဲ႔ ေမာင္ေတာကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ၅၉၉၂၉ တန္ဖုိးရွိခ်င္းစို ၁၉၂ တန္ေက်ာ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ စခန္း အလိုက္ တင္ပို႔ မႈမွာ စစ္ေတြမွ ၃၄ တန္၊ ေမာင္ေတာမွ ၁၅၈ တန္ ေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က

Post Date: 18/07/2017

     မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ပဲမ်ိဳးစံုေစ်းကြက္တြင္ ဆီထြက္သီးႏွံျဖစ္ေသာေျမပဲဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနရာမွ ယခုတစ္ပတ္မွာ အနည္းငယ္ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ျမင့္တက္လာ၍ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း သြက္လာ ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္သို႔ ေန႔စဥ္ ေျမပဲဆန္အိတ္ ၁၅၀၀ခန္႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိရာ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook