သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 16/02/2018

     ဗဟိုစာရင္းအင္းဗ်ဴ႐ို၏  ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း  ကေလးေမြးဖြားမႈဦးေရ ၁၇ ဒသမ ၂၃ သန္းရွိခဲ့ၿပီး  ေမြးဖြားမႈႏႈန္း မွာ ၁ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ   ရွိခဲ့ သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (၁ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္ပို၍ေလ်ာ့နည္းခဲ့ ေၾကာင္းသိရပါသည္။  ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ ၆၃၀၀၀၀ ခန္႔   က်ဆင...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 16/02/2018

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈသည္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၅၄ သန္း၊ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္  ၁၇ သိန္းေက်ာ္  ျဖစ္သျဖင့္ လယ္ယာက႑တင္ပို႔မႈ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပို႔ကုန္က႑တစ္ခုလုံး၏ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တာက...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 14/02/2018

       မူဆယ္ (၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ လား႐ိႈး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚရိွ တာ၀န္က် စစ္ေဆးေရး ေမာင္းတံဂိတ္မ်ားအား ညေနပုိင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖတ္သန္း ေမာင္းႏွင္သြားေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ငယ္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ သစ္ေ တာထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္ အရွင္မ်ားအား သယ္ေဆာင္မႈရိွေနေၾကာင္း သတင

Post Date: 09/02/2018

       ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၀၇၆ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္ ၉၈၇၂ တန္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ကတန္ ၁၁၃၈၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၁၅၀၈ တန္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မ

Post Date: 09/02/2018

       ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၇၂၀ သန္းတန္ဖုိးရွိ ကြမ္းသီး ၈၅၄ တန္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၈၆၃ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခု တစ္ပတ္မွာ ၉ တန္ခန္႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ တမူးကုန္သ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိ
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို သိ

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook