သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 05/05/2016

  ဗဟုိဘဏ္အတုိးႏႈန္းမူ၀ါဒကုိ သုညနီးပါးအတိုင္းဆက္လက္ထိန္းထားၿပီး ႏွစ္အလုိက္ေငြေၾကးအေျခခံကုိယန္းထရီလီယံ ၈၀ ႏႈန္းအတုိင္းဆက္လက္ထား ရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္းဂ်ပန္ဗဟုိဘဏ္က ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွာ ေၾကညာခဲ့တဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတုိ႔ကုိ ထပ္မံအံ့အားသင့္ေစခဲ့ပါတယ္။ယခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႏွ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 05/05/2016

  ဧၿပီ ၃ရက္မွ ၉ရက္ သီတင္းပတ္ အတြင္း ႏို႕ဆီ ၂၄၈ဒသမ ၄၀ တန္ကို  ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။  ဒီတစ္ပတ္မွာ ေတာ့ဒြန္းႏို႔ဆီတစ္မ်ိဳးတည္းသာ၀င္ လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဧၿပီ ၁၇ ရက္မွ ၂၃ ရက္သီတင္းပတ္မွာေတာ့ ႏို႕ဆီ ၅၀ဒသမ ၉၉၄ တန္တင္သြင္းခဲ့ တယ္လို႕ သိရပါတယ္။   ဧၿပီ ၃...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 04/05/2016

   လား႐ႈိးေစ်းကြက္မွာ ဒီတစ္ပတ္ေျပာင္းသီးႏွံကုိ  တ႐ုတ္ ဘက္မွ၀ယ္လုိအားပုံမွန္ရွိသလုိေရာင္းသူကုန္သည္မ်ားကလည္းအေရာင္းမ်ားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္အေနျဖင့္ တစ္ပိႆာ ၄၁၀ က်ပ္ေစ်းျဖင့္ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ားခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Post Date: 04/05/2016

  ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္တာကာလအတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ကန္ေဒၚလာ ၂၁၃၄၅၀ တန္ဖိုးရွိ နႏြင္းတက္(ရွမ္းစ) ၂၈၅ တန္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကာလတူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ  ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္ အထိမွာေတာ့ ၃၉၅ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ နႏြင္းတက္

Post Date: 04/05/2016

   ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၉၈၈၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ ၾကက္သြန္နီတန္ခ်ိန္ ၃၈၀၀၊ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၈၈၁၈ တန္ဖိုးရွိ ၾကက္သြန္နီ ၅၈၂ တန္၊ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ကန္ေဒၚလာ ၅၂၀၀၀

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS