ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ အမှုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခံရှင်းလင်းမှုအစီအစဉ် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

Tue, 01/10/2023 - 08:40 -- competition

ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ အမှုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခံဝင်ရောက်သည့်ကုမ္ပဏီက ရှင်းလင်းတင်ပြသည့်အစီအစဉ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်၌ ရုံးအမှတ်(၃)၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသီတာစန်းက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ်တွင် အယူခံဝင်ရောက်သည့်ကုမ္ပဏီက အယူခံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက အယူခံမှုကို ကြားနာခဲ့ကြပါသည်။