ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလ(၁၉)ရက်နေ့မှ(၂၀)ရက်ထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Mon, 05/27/2024 - 03:21 -- bordertrade

               ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၃၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၃၇.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မေလ(၂၀) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၂၁.၅၆၁) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်(၇.၁၃၄)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၂၈.၆၉၅)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လျာထားချက်အပေါ် (၇၇.၅၅၄%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မေလ(၂၀)ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ နှမ်း၊ ပဲယင်း၊ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ထောပတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ပဲတောင့်ရှည်၊ စွန်တာနီ၊ ဖရဲသီး၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ သရက်ပြားချောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ ကွမ်းသီးအစို၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ ကော်ဖီစေ့၊ ကြက်သွန်နီ၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ ALUMINIUM SCRAP နှင့် ကွမ်းသီးအစိုတို့ိိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း သုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများနှင့် CMP ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊မေလ(၁၉)ရက်မှ မေလ(၂၀) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၁၃၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု အနေဖြင့် ပဲယင်းတန်ချိန် (၉၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၅) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲကြီးတန်ချိန် (၆၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲနီကြားတန်ချိန် (၃၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၅) ဒေါ်လာသန်း၊နိုင်လွန်ပဲတန်ချိန် (၆၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ထောပတ်ပဲတန်ချိန် (၁၃၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၂၁) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက် ပဲတန်ချိန် (၆၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၈) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲတီစိမ်းတန်ချိန် (၁၀၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး တန်ချိန် (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၁၁)ဒေါ်လာသန်း၊ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၂၁၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၂၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၁၂၈.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၇) ဒေါ်လာသန်း၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ) တန်ချိန် (၇၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၆) ဒေါ်လာသန်း၊ချဉ်ပေါင်ဖာလာ တန်ချိန် (၁၀၈.၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၁၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့်လောင်စာတောင့် တန်ချိန် (၂၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊ ကြွေးပြား၊ကားတာယာ၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လူသုံးအဝတ်အထည်များနှင့် CMP အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းတန်ချိန် (၁၄၃.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (၆၂.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၆) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၁၇၁.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် CMP အထည်ချုပ် ပစ္စည်း တန်ချိန် (၃၀.၁၀၃) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၄၃) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ ခြင်းများမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages