ရှမ်းနနွင်းလက်လီအရောင်း ပုံမှန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်

Wed, 10/24/2012 - 04:32 -- Anonymous (not verified)

ရှမ်းနနွင်းကတော့ လက်ကြီးသမားတွေ ဝယ်ယူမှုနည်းပြီး၊ လက်လီလောက်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ နနွင်းလက်ကျန်ကလည်း အတော်ကျန်နေပါသေးတယ်။ အရောင်းအဝယ်အနေနဲ့ကတော့ သူ့အရည်အသွေးနဲ့သူ ပုံမှန်လောက်တော့