ရာသီကုန် ကျောက်ပန်းတောင်းထန်းလျက်

Fri, 10/21/2011 - 07:59 -- Anonymous (not verified)

ကျောက်ပန်းတောင်းထန်းလျက်များထွက်တဲ့ ရာသီချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်ကားအရောင်းမရှိဘဲ လက်လီရောင်းချမှုသာ ရှိနေပါတယ်။ အခြားမြို့တင်ပို့မှုအနေနဲ့ တစ်ပတ်ကုန်ချိန်ပိဿာ ၂၀၀၀ ခန့်သာ တင်ပို့နိုင်ပြီး၊ တချို့ထန်းလျက်မှာ