ပြည်မတ်ပဲဈေးကွက် မျိုးပဲအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေ

Tue, 12/13/2011 - 09:33 -- Anonymous (not verified)

ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယပတ်အစပိုင်းရက်မှာ ပြည်မတ်ပဲဈေးကွက်အနေဖြင့် တစ်တင်းကို ၁၄၂၀၀ ကျပ်ဈေးရှိခဲ့ပြီး၊ ယခုရက်မှာ တော့ ၁၃၈၀၀ ကျပ်ဈေးသာ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ မြို့တွင်းရောင်ဝယ်မှုနည်းပြီး၊ ရန်ကုန်ဝယ်လက် ရောင်းဝယ်မှုသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြို့တွင်းမှာတော့ မျိုးသမားများရောင်းဝယ်မှုသာရှိပြီး