ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

Fully Online Licensing စနစ်ကိုအသုံးပြု၍ လိုင်စင်လျှောက်ထားနိုင်သည့် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ပစ္စည်းအမယ်များ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၀)

Corona Virtus Disease 2019(COVID-19)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်များအား ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ပေးခြင်းကိုတားမြစ်ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေမှုများ အားပုံမှန်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက်...

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ (၁၁:၀၀) အချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ Video Conferencing ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Doing Business ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန၊...

Coronavirus 2019 ( COVID - 19 ) ကာလအတွင်း ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲ ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထုတ်ပြန်ခြင်း

 

 

  ↵

...
(၃၁-၃-၂၀၂၀  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်

  ↵

...
(၃၁-၃-၂၀၂၀  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်

  ↵

...
(၃၁-၃-၂၀၂၀  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-

Pages