ပြည်ပဲလွန်းဖြူသစ် ဈေးအေးနေ

Tue, 12/18/2012 - 08:43 -- Anonymous (not verified)

ပဲလွန်းဖြူသစ်များ ပြည်ဈေးကွက်သို့ နေ့တိုင်းအဝင်ရှိခဲ့ပြီး၊ တစ်နေ့ ၇ အိတ်၊ ၈ အိတ်ခန့် ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပဲတစ်တင်းကို ၁၇၀၀၀ ကျပ်ဈေးနဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီး၊ ယခင်တစ်ပတ်က ပဲလွန်းဖြူတစ်တင်း ၁၈၀၀၀ ကျပ်၊ ယခုတစ်ပတ်မှာ