(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်း

Thu, 06/13/2019 - 03:38 -- ictuser

၂၀၁၂ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့်၂၀၁၅ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအခန်း(၁၁)၊ပုဒ်မ၃၈-ခတွင်မည်သူမျှပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုသတ်မှတ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်
ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟုပြဌာန်းထားရှိပါသည်။
ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုပို့ကုန်များသင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ(၆)လအတွင်း
နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိပါသည်။

၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများအနက်ပမာဏအများဆုံး
ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၄၀)ခုရှိကြောင်းဗဟိုဘဏ်မှအကြောင်းကြားလာရာပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိ
သည့်ကုမ္ပဏီ(၄၀)ခုအားမြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်စာရင်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်၂၀၁၉ခုနစ်ဇွန်လ(၆)ရက်နေ့မှစ၍ဝန်ကြီးဌာနwebsiteမှတဆင့်အသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ(၁၁-၆-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာဖြင့်ကုမ္ပဏီ(၅)ခုတို့မှပို့ကုန်ရငွေများအပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားလာပါသဖြင့်ယခင်ကုမ္ပဏီ(၄၀)ခု
အစားကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်းအားသိရှိနိုင်ပါရန်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃၅)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည်
မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/
ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ် မှတ်ချက်
1 A S O Co., Ltd. Daw Phyo Wai Wai Ei  34903  
2 All States International Co., Ltd. U Maung Maung Tin 1031  
3 Arkar Oo Co., Ltd.  U Myo Lwin  11518  
4 Asia Myint Group Co., Ltd. U Aung Aung Myint  23203  
5 Aung Kyun Thar Co., Ltd. U Soe Kyin  2604  
6 Aung Naing Thitsar Co., Ltd.  U Aung Zaw Oo  19674  
7 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd.  U Swe  13417  
8 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835  
9 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar   34865  
10 Golden Lace Co., Ltd.  U Thaung Win 16551  
11 Green Hardwood Enterprise Ltd.  U Khin Maung Lay  0140  
12 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250  
13 Green Signal Co.,Ltd.  U Myint Thein @ Guru Sami  32949  
14 J & M Steel Solutions Co.,Ltd.  Mr.Yasuhisa Miwa   32182  
15 Kaung Ya Nant International Trading Co., Ltd. U Nay Myo Oo  22992  
16 Kyaw San Co., Ltd.  U Kyaw Oo  17343  
17 Lighthouse Enterprises Ltd.  Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin  3187  
18 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd.  Mr.Wang Xiaowei  23414  
19 Myanmar Green Ocean Trading Co., Ltd. U Ye Myint  21056  
20 Myanmar Rice Trading Co., Ltd.  U Thant Zin   14014  
21 Myanmar Tasaki Co., Ltd.   Mr.Miyoshi Ueda  14768  
22 Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd.  Mr.Zhang Dongsong  24906  
23 Myanmar Yang Tse Copper Limited.  Mr.Geng Yi  26884  
24 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint  21154  
25 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd.  U Sai Win Hlaing  16348  
26 Super Soe Co., Ltd.  U Soe Lwin @ U Karamu  0521  
27 Texchem Food (Myanmar) Ltd. Mr. Masayuki Sugino  34986  
28 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay  21108  
29 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein  43124  
30 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd.  U Kyin Sein (a) U Kyi Sein   24090  
31 Trade Friends Trading Co.,Ltd.  Daw Shin Shin Nyein  25966  
32 Tun Myat Thu International Co.,Ltd.  U Kyi Lwin  21685  
33 Win & Win Co., Ltd.   U Win Swe   12394  
34 Yong Xin Industries Co., Ltd.  U Han Yone Mo  24436  
35 Yu Wai Yan Trading Co., Ltd. U Sai Aung Min Latt  23759