သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 21/07/2016

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စီးပြားေရးမွာ အလုပ္အကိုင္ အားလံုး ရရွိႏိုင္လုနီးပါး တိုးတက္တဲ့ လကၡဏာေတြ ျပသလာ ေပမယ့္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) မွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံထြက္ခြာဖို႔ ဆံုး ျဖတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥကို အေဆာတလ်င္ျပဳလုပ္ဖို႔ မျဖစ္ ႏိုင္ေသးဘူးလိ ု႔ ျ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 21/07/2016

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားခါးေက်း႐ြာမွ သင္ေခ်ာဖ်ာမ်ား ရက္လုပ္ ၿပီး မံု႐ြာနဲ႔ မႏၲေလးေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔လ်က္႐ွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သံုးတာကေတာ့ သင္ပင္နဲ႔ အနားကြပ္တဲ့ ကတၱီပါစ ပါ။ သင္ပင္ကို ကသာ၊ ေမာ္လိုက္၊ ေဖာင္းျပင္ကေန ၀ယ္ပါတယ္။ သံုး ေထာင့္ထြာ႐ွိတဲ့ အပင္၄၀၀ပါ တစ္စည္းကို က်ပ္ ၃၅၀၀ကေနက်...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 21/07/2016

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္႐ွိ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ ဇူလိုင္ ၂ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၄၃၄ သန္း တန္ဖိုးရွိ ပရေဆးကုန္ၾကမ္း ၄၁၉ တန္ေက်ာ္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္ ။ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ပရေဆးကုန္ၾကမ္းေတြကေတာ့  ဒရင္ေကာက္ျမစ္၊ ေတာဂ်ဴးျမစ္၊ ေတာ ခ်င္း၊ မာလာဥေခါင္း၊ ေၾကာင္ပန္းေစ့၊ ေနလဲေစ့၊

Post Date: 21/07/2016

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့နယ္စပ္ျဖစ္တဲ့ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ဇူလိုင္လ ပထမပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၀၀၂သန္းတန္ဖိုး႐ွိ သစ္ေခါက္ ၅တန္၊ အေမရိကန္ေဒၚလ ာ သုည ဒသမ၀၀၄သန္းတန္ဖိုး ႐ွိ မန္က်ည္းေစ့ ၇၅ တန္ တုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၀၀၃သန္းတန္ဖိုး႐ွိ ငါးနီတူေျခာက္ ၂တန္၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုညဒသမ

Post Date: 21/07/2016

ဇူလိုင္လပထမပတ္အတြင္း ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ဒသမ၉၉၉သန္းတန္ဖိုး႐ွိတဲ့ ဆိုင္ကယ္မ်ိဳးစံု ၁၄၈၉၅စီး တင္သြင္းခဲ့ ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ကထက္ အစီး ၈၀၀ေက်ာ္ ပိုမုိတင္
သြင္းခဲ့ပါတယ္။ကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားမွ တင္သြင္းမႈအေျခအေန ကို ၾကည့္ပါက မူဆယ္၁၀၅မိုင္ ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္မွ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိအေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎နဂါးေမာက္သီးမ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီး
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS