သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 20/10/2016

         ဗီယက္နမ္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေၾကာင္းႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပး ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၀န္းက်င္ကို တိုး တက္ေအာင္ အစိုးရကေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ နယူးစ္သတင္းတြင္...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 20/10/2016

       ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္က စားအုန္းဆီေစ်းသည္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ကုန္သည္မ်ားသည္ တက္ေစ်းကိုအခြင့္ေကာင္းယူကာ စားအုန္းဆီကို ေရာင္းခ်လာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေ အာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မေလးရွားစားအုန္းဆီေစ်းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ စားအုန္းဆီေရာင္း၀ယ္ရာတြင္...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 19/10/2016

      ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပို႔ကုန္က႑အေနျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ေနသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ့ေျပာင္းကုိ အဓိကအမ်ားဆုံးတင္ပို႔ လ်က္ရွိပါတယ္။  ျမန္မာ့ေျပာင္း ကို ျပည္တြင္း၌ တိရစၦာန္အစားအစာ အျဖစ္ အသုံးျပဳၾက႐ုံမွ်မက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔

Post Date: 19/10/2016

         ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္ အတြင္း တ႐ုတ္၊ ထိုင္းနဲ႔အိႏၵိယနယ္စပ္႐ွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၈၅ သန္းတန္ဖိုး႐ွိဆိုင္ကယ္မ်ိဳးစံု ၂၇၃၂ စီးတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က ၁၁၂၂၀ စီး တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၈၄၈၈ စီး ေလ်ာ့နည္းတင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔  ကုန္ သ

Post Date: 19/10/2016

           ၿမိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရဲ႕ စက္တင္ဘာလအတြင္းလ်ာထားခ်က္မွာ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း၊ သြင္းကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာသံုး သန္းရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္း ျဖစ္ ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမွာ ပို႔ကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၉၈၆ သန္း၊ သြင္းကုန္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၀၂ သန္းအထိ ရရွ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook