သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 17/05/2018

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္မည့္အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ကုန္သြယ္မႈေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျမင္ခ်င္း ႀကီးမားစြာကြဲလြဲမႈရွိေနသည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ္ဘာေရာ့စ္က ေမ ၁၀ ရက္ ေျပာၾက...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 23/05/2018
တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ပို့ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ တသ္စသ်ဴးငွက္ေပ်ာ၊ နာနတ္သီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ေရႊဖယံုသီး၊ ဖရဲသီး၊ ရာဘာေစ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 22/02/2018

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၆၉၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ကြမ္းသီး ၈၁၇ တန္ကုိတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က တန္ ၁၃၄၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၅၂၃ တန္ ေလ်ာ့နည္းတင္ ပို႔ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္မွာ ရိဒ္ကုန္သြယ္ေရးစခန

Post Date: 22/02/2018

ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ရွိ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ရက္မွ ၉ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၄၄၀ တန္ဖိုးရွိ ေကာ္ဖီေစ့ ၁၂ တန္ကို ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က တာခ်ီလိတ္မွ ေကာ္ဖီေစ့တင္ပို႔မႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိတဲ့ ေဒသမ်ားမွာ ေတာ

Post Date: 21/02/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ဖက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ သစ္သီး၀လံ မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့သခြားေမႊး မ်ားကုိလည္း တ႐ုတ္ျပည္ရွိ   တိဘက္ေဒသ၊ ဟိုင္နန္ေဒသ၊ မကာအိုေဒသ၊ ေဟာင္ေကာင္ ေဒသမ်ားမွအပ  က်န္ျပည္နယ္မ်ားသို႔  တင္ပို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 23/03/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook