ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ကွန်ပျူတာ အခြေခံအသုံးပြုမှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၄) သတင်း (အပြည့်အစုံ)

Mon, 05/20/2024 - 05:45 -- DotTrading

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကွန်ပျူတာ အခြေခံအသုံးပြုမှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၄)

သတင်း (အပြည့်အစုံ)

၁။    စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန “ရုံးသုံးကွန်ပျူတာ အသုံးပြုမှုနှင့် Hardware အခြေခံသင်တန်း” ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၃) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

၂။      လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်တွင် ရေးဆွဲထားရှိသည့် သင်တန်းများ အနက် မေလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် “ရုံးသုံးကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုနှင့် Hardware အခြေခံသင်တန်း” ကို ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအား ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှု အရည်အချင်းတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။      အဆိုပါ သင်တန်းကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၃) ရက်မှ မေလ (၂၄) ရက်ထိ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီထိ သင်တန်းသား (၁၅) ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ နေ့လယ် (၁၃:၃၀) နာရီမှ (၁၅:၃၀) ထိ  သင်တန်းသား (၁၅) ဦးဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိပါသည်။

၄။      အဆိုပါ သင်တန်းကို စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ သင်တန်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပြီး၊ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနရှိ အရာထမ်း (၄) ဦး၊ အမှုထမ်း (၁၃) ဦး၊ နေ့စား (၁၃) ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၃၀) ဦးတို့တက်ရောက် သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။