၁။          စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနပိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်းရှိ အမှတ်(၁-က)၊ အဆောက်အဦ(၁)လုံး (၁၂၀'x၅၀' x၂၀')(သွပ်၊ အုတ်၊ ကွန်)အား (၅)နှစ်သက်တမ်း (၁)နှစ်တစ်ကြိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်-

(က)       တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်         -   (၁၇.၁.၂၀၂၂)ရက်မှ (၁၆.၂.၂၀၂၂)ထိ

( ခ )      တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန်           -   (၁၆.၂.၂၀၂၂)ရက် ညနေ( ၁၆:၀၀)နာရီ

( ဂ )      တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်ရမည့်ရက်/အချိန်  -   (၁၇.၂.၂၀၂၂)ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀)နာရီ

(ဃ)       တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ        -   စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်။

(င)        စာရင်းပေးသွင်းရမည့်နေရာ        -   ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်

(စ)        တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ           -   (၁၇.၂.၂၀၂၂)ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀)နာရီ

             ရှင်းလင်းမည့်နေ့/အချိန်/နေရာ        ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်

(ဆ)       တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ       -   စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲ၊  အမှတ် (၂၂၈/၂၄၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ကမ်းနားလမ်းနှင့်ရွှေဘုံသာလမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်မြို့။

(ဇ)        Depositပေးသွင်းနိုင်သည့်ဘဏ်   -   တင်ဒါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ပုံစံတွင် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။          စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ ငှားရမ်းမည့် အဆောက်အဦ(၁)လုံး၏ မျက်မြင်အခြေအနေအား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက တင်ဒါပုံစံ ဝယ်ယူရမည့်နေရာသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း ၀၁-၂၅၀၄၃၂ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။

                                                                                တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီ

                                                                 စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

             တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ပျားရည်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့် ရိုးရာကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး အကူးအပြောင်းကာလ (၁၈)လကို စီစဉ်ပေးထားပါကြောင်း၊ အကူးအပြောင်းကာလ (၁၈)လမှာ ၂၈-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၈-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်သို့တင်ပို့ရောင်းချမည့် ပျားရည်၏ အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ၊ တင်ပို့သည့်ပျားရည် ကုန်စည်များ အန္တရာယ် ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို အဆိုပါ အကူးအပြောင်းကာလ (၁၈)လအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် ပျားရည်ကုန်စည်ကျန်းမာရေးသက်သေခံလက်မှတ်ကို တရုတ်နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာဌာန နှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပျားရည်ကုန်စည်များ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

             အကူးအပြောင်းကာလစတင်ချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ပျားရည်ကုန်ပစ္စည်း၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း စာရွက်စာတမ်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ပျားရည်ကုန်စည်၏ ကျန်းမာရေးသက်သေခံလက်မှတ် (Health Certificate) သတ်မှတ်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်ပေးပို့ရန် ပေးပို့အကြောင်း ကြားခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ အကူးအပြောင်းကာလ (၁၈)လ ပြည့်တော့မည်ဖြစ်ရာ တရုတ်နိုင်ငံဘက် မှ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းကို အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါဖြေ ကြားချက်နှင့် သက်သေခံလက်မှတ်နမူနာပုံစံတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆောလျင်စွာ ပြန်လည်ပေး ပို့ရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

             အဆိုပါအကူးအပြောင်းကာလ(၁၈)လအတွင်းတွင် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ လက်ခံရရှိခဲ့ခြင်း မရှိပါက၊ ဖော်ပြပါအလုပ်များကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချခွင့်ပြုချက်များ ရရှိသည့်အချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပျားရည် ကုန်ပစ္စည်းများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။

             တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ပျားရည်ကုန်ပစ္စည်း၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံ ခန့်ခွဲမှုစနစ် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း စာရွက်စာတမ်းတွင် ပါဝင်သည့်အချက်များမှာ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ပျားထွက်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်း၊ လူအင်အားနှင့် အရာဝတ္တုအရင်းအမြစ်များ၊ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနှင့် တရား ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များ၊ ပျားမွေးမြူရေးအခြေခံစခန်း ၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်း၊ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး ရေး၊ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး၊ လုပ်ငန်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း အခြေအနေများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

           တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပျားရည်ကို တင်ပို့ရောင်းချရန် ကျန်းမာရေးသက်သေခံလက်မှတ် (Health Certificate)သတ်မှတ်ချက်တွင် ပါဝင်သည့်အချက်အလက်များမှာ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ၊ သက်သေခံလက်မှတ်တွင်ပါရှိသော အချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အချက်အလက်များဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

                                                                                                                        Source- ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့  

                                                                                                                        ဒေါက်တာမျိုးထွန်း(DOT)

အင်္ဂါနေ့ ၂၃ ဧပြီလ  ၂၀၁၃ 15 :25  PM

အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ် လူဦးရေ တစ်သန်းကျော်ခန့် နှလုံးထိခိုက် ခြင်းရောဂါ (Heart Attacks ) ခံစားနေကြရတယ် လို့သိရပါတယ်။ နှလုံးထိခိုက် ခြင်းရောဂါ (Heart Attacks) သို့မဟုတ် နှလုံးသွေးကြော ပုပ်ရောဂါ (Myocardial Infarction) ဟာအသက်ကြီး လာတာနဲ့အမျှ သွေးကြော နံရံများ ပျက်စီးလာပြီး အဆီများနဲ့ ပိတ်ဆို့ လာနိုင်ကာ နှလုံးသို့ သွေးသွား လာမှုလျော့ နည်းခြင်း၊ ပြတ်တောက် ခြင်းကြောင့် နှလုံးကြွက်သား များအ လုပ်မလုပ် နိုင်ခြင်း၊ နှလုံးကြွက်သားများ ပုပ်သွားခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးကို ကြွက်သားများဖြင့် တည်ဆောက် ထားတဲ့ အတွက် လုံလောက်တဲ့ သွေးနဲ့ အောက်ဆီဂျင်တို့ ရရှိရန် လိုအပ် ပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ နှလုံးသွေး ကြောပိတ်ခြင်း (Coronary Artery Disease)၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း (Ischemia)၊ နှလုံးကြွက်သား ပုပ်ခြင်း (Myocardial Infarction)တို့ကြောင့် နှလုံး ထိခိုက်ခြင်း (Heart Attacks) ရသဖြင့် တစ်မိနစ်ကို တစ်ယောက်နှုန်း သေဆုံးလျက် ရှိတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ခုျပ် (WHO) ကထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းရောဂါဟာ ကြိုတင ်ကာကွယ် နိုင်တဲ့ ရောဂါ လည်းဖြစ် ပါတယ်။

ရောဂါ လက္ခဏာ များမှာ သွေးကြော ပိတ်ဆို့မှု နေရာနဲ့ ပမာဏ ပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားမှု ရှိပါတယ်။ ရင်ဘတ် အောင့်ခြင်း၊ ရင်ဘတ် နာခြင်း၊ ရင်ဘတ် ထဲတွင် ဆွဲညှစ်ဖိထား သကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်း ၊ ရင်ဘတ် ၊ လည်ပင်း ၊ မေးစေ့ ၊လက်မောင်း တစ်လျှောက် ၊ ပခုံးနှင့် ကျောဘက် အောင့်ခြင်း နာခြင်း၊ ပျို့အန် လာခြင်း၊ ခေါင်းထဲတွင် မူးဝေ လာခြင်း၊ ချွေးစေးများ ထွက်ပြီး အေးစက် လာခြင်းတို့ တွေ့ရပါတယ်။ (Heart Attacks) ရပါက အချိန်နှင့် အမျှ အရေးကြီး တဲ့အတွက် နီးစပ်ရာ နှလုံးရောဂါ ကုသနိုင်တဲ့ ဆေးရုံကို အမြန်ဆုံး သွားရောက် ကုသရန် လိုအပ် ကြောင်းအထွေ ထွေရောဂါ ကုသမားတော်ကြီး ဒေါက်တာ စောအောင်က အကြံပြု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ နှလုံးကြွက် သားများ လုံလောက်တဲ့ အောက်စီဂျင် မရရှိပါက ပြန်လည်အ စားထိုးမရနိုင်တဲ့နှလုံးကြွက်သားပုပ်ခင်းဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ကာင်းလည်း သိရှိရ ပါတယ်။ ပိတ်နေတဲ့ သွးကြော ကိုအမြန်ဆုံး ပွင့်သွားအောင် လုပ်နိုင်ရန် အရေးကြီး တယ်လို့ လည်း ပြောပြပါတယ်။ ရောဂါမဖြစ်အာင် အောက်ပါအတိုင်း ကြိုတင် ကာကွယ်  နေထိုင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ရန်၊ သွေးတိုး ရောဂါရှိပါက သွေးပေါင်ချိန် ပုံမှန်ထိန်း ထားရန်၊ အဆီအ ဆိမ့်များသော၊ အခိုျများသော၊ အငန်များသော အစားအ သောက်များ ရှောင်ရန်၊ သွေးထဲရှိ အဆီဓါတ် (Cholesterol) ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်၊ ပုံမှန် လေ့ကျင်ခန်း ကိုတစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့် ပြုလုပ်ရန်၊ မိမိခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ကိုစံနှုန်း အတွင်းရှိ ဖို့ထိန်းထားရန်၊ ဆီးခိုျ သွေးခိုျ ရောဂါပုံမှန် စစ်ဆေးကု သထားရန်၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု (Stress) လျော့ချရန်၊ ကျွမ်းကျင် တဲ့ဆရာဝန် များနဲ့ ပုံမှန် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရန်၊ ဆရာဝန် မှညွှန်ကြား ထားသော ဆေးများကို မိမိ သဘော နဲ့ရပ်လိုက်ခြင်းမပြုရန်၊ ကျန်းမာ သောနေထိုင် စားသောက်မှုပုံစံ (Healthy Life Style) နဲ့ နေထိုင် ခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာအသက်ရှည် ရောဂါကင်းဝေး ကြစေမှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး လိုက်ရပါတယ်။

Source : Health News                        အေးအေးမြ

တနင်္လာနေ့ ၈ ဧပြီလ  ၂၀၁၃ 15 : 03  PM

ယခုအခါ စိုက်ပိုျးရေး သွင်းအားစု ဓာတ်မြေသြဇာ နဲ့ပိုးသတ် ဆေးများအရည် အသွေးမပြည့်မီမှု၊ အတု အပပြုလုပ်မှု၊ သက်တမ်း လွန်မှု များကြောင့် တောင်သူများ အခက်အခဲနဲ့ ကြုံတွေ့နေရ ခြင်းနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး အရောင်းဆိုင် တွေအနေနဲ့ အမိုျးသား ရေးအမြင်နဲ့ လာရောက် ချပေးတဲ့ ပစ္စည်း တွေဟာ မှတ်ပုံတင် ထားခြင်း ရှိမရှိ၊Life ရှိမရှိအား Expirary Date များကို စစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံ ရောင်းပေး သင့်ပါတယ်။ တောင်သူ တွေကို လျင်လျင် မြန်မြန် စီးပွား ဖြစ်စေ၊ အောင်မြင် စေရန် ထုတ်လုပ်သူ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ ရောင်းချသူ၊ သုံးစွဲသူများ အားလုံး စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လိုက်နာ လုပ်ဆောင် ကြဖို့ လိုတယ်လို့ အသိပေး လိုပါတယ်။

........ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန် ခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပါ

သံသယ ဖြစ်ဖွယ် ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး စာရင်းများ ပေါ်ထွက် လာတဲ့ အခါမှာ တော့ တောင် သူတွေ သုံးစွဲမှု ရပ်သွားတဲ့ အတွက် ကုန်သည်၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင် အရောင်းအဝယ် တွေခေတ္တဆိုင်းငံ့ သွားကြပါတယ်။ ဒီလို သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်မှု ကိုရှိလာ နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ တရားဝင် တင်သွင်းသူ ကလည်း အာမခံ ရှိရှိနဲ့ သွင်းနိုင်သလို တရားမဝင် တင်သွင်းသူ တွေလည်း ရပ်တန့် သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အခို့ျတောင်သူများ ကလည်း အရည်အသွေး မကောင်းမှန်း သိပေမဲ့ အကြွေး ရလို့ သုံးကြ တာမိုျး တွေ ကတော့ မိအေး ၂ ခါမဟုတ်ဘူး ၃ ခါနာတယ်လို့ ထောက်ပြမှု ကိုကြားသိခဲ့ ရပါတယ်။ '' သီးနံှအထွက ်ထိခိုက် ခြင်း၊ အရည်အသွေး မကောင်းခြင်း၊ သီးနံှပျက်စီး မှုရှိခြင်း''၊ '' မကောင်းမှန်း သိရဲ့နဲ့ သုံးရခြင်း'' '' တစ်ရာသီစာ အချိန် ဆိုတာ ဆုံးရှုံးသွား ရခြင်း'' ဆိုပြီး ၃ ခါနာ သွားရတာ တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။

နယ်စပ်က တရားမဝင် ဝင်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာ မှာတားမြစ်ထား တဲ့လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေ တာပါနေ ပါတယ်။ တရုတ်စာ နဲ့ရိုက်ထား တဲ့အတွက် မဖတ်တက်ပါ၊ ဘာအတွက် ဘယ်လို သုံးရမယ်၊ ဘယ်လို အခိုျးအဆနဲ့ ရေရော ရမယ်ဆိုတာ တွေမပါ ပါဘူး၊ အရုပ်ကို ကြည့်ပြီး ယူဆသုံးစွဲ နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ကတားမြစ် ထားတာကို မြန်မာပြည် ကိုဝင်လာပြီး ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းနေကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်း၊ တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယ နယ်စပ်များမှ တရားမဝင် ဝင်လာတာ တွေများပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေး ကတော့စား သုံးသူရော ကိုင်တွယ် အသုံးပြု သူများပါအ န္တရာယ် ရှိပါတယ်။ ယခုလို NGO အဖွဲ့အ စည်းများနဲ့ အစိုးရ တို့ပူးပေါင်း ရပ်တည် ဆောင်ရွက် နိုင်တာနဲ့ အမျှ မဟုတ်မမှန် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချသူ၊ အရည်အ သွေးမမှန် တာတွေ ပြည်ပ ကတင်သွင်း လာတာ တွေရပ်တန့် လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ လယ်သမား တွေရဲ့ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း တွေ ဝိုင်းဝန်း ဖြည့် ဆည်းဆောင် ရွက်ပေးနိုင် တော့မယ်လို့ စိုက်ပိုျး ရေးဦးစီးဌာန Plant Protection ဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်စိုးက မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ မီဒီယာများနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောကြား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဂန္ဓမာ

တနင်္လာနေ့ ၈ ဧပြီလ  ၂၀၁၃ 14 : 30  PM

သစ် မရှိခင် ဝါးပေါင်းကွပ်

မြန်မာမှု နယ်ပယ်မှာ ဆိုရိုး စကားနဲ့ စကားပုံတွေ သူ့နေရာ နဲ့ သူ အသုံးပြု နိုင်ဖို့ ရှေးမြန်မာ ပညာရှင်များ နောင်လာ နောက်သားတွေ အတွက် တီထွင် ထားပေး ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် ထင်ရှားတဲ့ အဆို အမိန့်တွေ၊ စကားပုံ တွေ၊ ဆိုရိုး စကား တွေဟာ မြန်မာ စကားမှာ ရှိနှင့် ပြီးသား ဖြစ်နေ ပါတယ်။ မိမိ အသုံးပြု လိုတဲ့ ကိစ္စ အတွက် မိမိ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အရာ နဲ့ အဆင် ပြေအောင် ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင် တဲ့ အခါမှာ '' သစ်မရှိခင် ဝါးပေါင်း ကွပ်'' လို့ ဆိုစမှတ် ပြုကြ ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ စနစ်သစ်နဲ့ ရှေ့ကို သွားနေတ အချိန် ဖြစ်ပြီး ယခင် အုပ်ခုျပ်ရေး ပုံစံနဲ့ မတူ တော့တဲ့ အတွက် ဥပဒေသတွေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း တွေကို ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ရှိထား မှ အစိုးရရဲ့ အုပ်ခုျပ်ရေး ယန္တယား အသက် ဝင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အချို့ ဥပဒေသ များဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ မပြဌာန်း ရသေးတဲ့ အတွက် ရှေ့တန်း ကျကျ တာဝန် ထမ်းဆောင်တဲ့ ဝန်ထမ်း များမှာ အခက် အခဲ အခိုျ့ကြုံတွေ့ နေရ တယ်။ အထူး သဖြင့် စားသုံးသူ အကာ အကွယ် ပေးရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ ညွှန်ကြားချက်၊ အမိန့် တို့နဲ့ နေရာ တကာမှာ သွားလုပ်လို့ မရတာတွေ ရှိနေ တတ်ပါ တယ်။ တစ်ခို့ျ ကိစ္စ တွေမှာ လုပ်ရင်း ကိုင်ရင်း ထောက်ပြခြင်း ခံရတာတွေ ကြားနေ ရပါတယ်။ ဘယ် ဥပဒေနဲ့ တားဆီး တာလဲ ဆိုပြီး တော့ ဆင်ခြေ ဆင်လက်နဲ့ မေးခွန်း ထုတ်ခြင်း ခံရတာ ရှိပါတယ်။ အခို့ျ ဈေးဆိုင်ရှင် တွေက စားသုံး ရန် မသင့်တဲ့ အစား အသောက် ကို ဘယ်ဥပဒေနဲ့ လာစစ် ရတာလဲ၊ ဘာပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲမှာ မို့လို့လဲ စသဖြင့် မေးမြန်း တတ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်း များနဲ့ စားသုံးသူ ကာကွယ် ရေး လုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တည်ဆဲ ဥပဒေ ထဲက သိသင့် သိထိုက်တဲ့ ဥပဒေတွေကို လေ့လာ နိုင်ဖို့ ဝေမျှ လိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။

........ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန် ခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပါ

ယခု ဒီဆောင်းပါး ရေးနေချိန် အထိ (၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မတ်လ) စားသုံးသူ အကာ အကွယ် ပေးရေး ဥပဒေ မပြဌာန်း ရသေးတဲ့ အတွက် နဂို ရှိပြီးသား တည်ဆဲ ဥပဒေတွေကို အသုံး ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သစ်မရှိ ခင် ဝါးပေါင်း ကွပ်တဲ့ သဘောနဲ့ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေပေါ် ထွက်မလာမီ အချိန် ကာလမှာ လက်ရှိ တည်ဆဲ ဥပဒေ များကို အားကိုး အားထိုက် ပြုသွား နိုင်ဖို့ လေ့လာ မိတာ လေးတွေ တင်ပြ လိုက်ရ တာဘဲ ဖြစ်ပါ တယ်။

တည်ဆဲ ဥပဒေ ထဲမှ စားသုံးသူ အကာ အကွယ် ပေးရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေများ

ဗြိတိသျှ အစိုးရ အုပ်ခုျပ်သော ကာလ ကတည်းက ပြဌာန်းတဲ့ ဥပဒေမှ စ၍ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ ပုဒ်မများ အထိ ပါဝင် နေတာ မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ တည်ဆဲ ဥပဒေ အတော် များများ ဟာ လက်ရှိ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အတွက် အသုံး တည့်နေ သေးတာကို မြင်တွေ့ ရပါတယ်။ ဒီ ဥပဒေ တွေဟာ တစ်နေရာ တည်းမှာ စုစု စည်းစည်း တည်ရှိ မနေတဲ့ အတွက် အသုံး ပြုမှုမှာ အားနည်း တဲ့ သဘော ဖြစ်သွား တာဘဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ စားသုံးသူ အကာ အကွယ် ပေးရေး ဥပဒေ ထွက်ပေါ် လာရေး အတွက် အဆင့်ဆင့် စိစစ် ဆောင်ရွက် နေတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပြီး မကြာမီ ထွက်ပေါ် လာဖို့ ရှိပါ တယ်။ လတ်တလော စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ကိစ္စရပ် တွေမှာ စကား ပြောစရာ ပေါ်ပေါက် လာပါက တည်ဆဲ ဥပဒေတွေနဲ့ ဖြေရှင်း ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ နားလည် သိရှိ ထားဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်။ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ နဲ့ ဆက်စပ် တဲ့ တည်ဆဲ ဥပဒေ တွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါရစေ -

၁။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ (၁၈၆၁)

၂။ The Legal Practitioners Act(1880)

၃။ The Myanmar Telegraph Act(1885)

၄။ The Copyright Act( 1914)

၅။ The Poisons Act(1919)

၆။ The Bar Council Act(1929)

၇။ The Myanmar Wireless Telegraph(1934)

၈။ သွားနှင့် ခံတွင်း ဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီ ဥပဒေ (၁၉၈၉)

၉။ ရန်ကုန် မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ဥပဒေ (၁၉၉ဝ)

၁ဝ။ ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေ (၁၉၉ဝ)

၁၁။ မြန်မာ နိုင်ငံ မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း ဥပဒေ (၁၉၉ဝ)

၁၂။ သစ်တော ဥပဒေ (၁၉၉၂)

၁၃။ အမိုျးသား ဆေးဝါး ဥပဒေ (၁၉၉၂)

၁၄။ တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ (၁၉၉၃)

၁၅။ အပင် ပိုးမွှား ကာကွယ် သည့် ဥပဒေ (၁၉၉၃)

၁၆။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ (၁၉၉၄)

၁၇။ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်၊ သဘာဝ အပင်များ ကာကွယ်ရေး နှင့် သဘာဝ နယ်မြေများ ထိန်းသိမ်း ရေး ဥပဒေ   (၁၉၉၄)

၁၈။ ကွန်ပူျတာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ (၁၉၉၆)

၁၉။ ရုပ်ရှင် ဥပဒေ (၁၉၉၆)

၂ဝ။ ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် ဗွီဒီယို ဥပဒေ (၁၉၉၆)

၂၁။ မျက်စိ လှူဒါန်းခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၁၉၉၆)

၂၂။ တိုင်းရင်း ဆေးဝါး ဥပဒေ (၁၉၉၆)

၂၃။ အမိုျးသား အစား အသောက် ဥပဒေ (၁၉၉၇)

၂၄။ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆေးကောင်စ ီဥပဒေ (၂ဝဝဝ)

၂၅။ တိုင်းရင်းဆေး ကောင်စီ ဥပဒေ (၂ဝဝဝ)

၂၆။ မန္တလေး မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ဥပဒေ (၂ဝဝ၂)

၂၇။ တရား မဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ထိန်းခုျပ်ရေး ဥပဒေ နှင့် နည်း ဥပဒေ (၂ဝဝ၂)

၂၈။ သွေးနှင့် သွေးပစ္စည်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂ဝဝ၃)

၂၉။ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂ဝဝ၄)

၃ဝ။ အီလက် ထရွန်းနစ် ဆက်သွယ် ဆောက်ရွက်ရေး ဥပဒေ (၂ဝဝ၄)

၃၁။ ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး ထွက် ပစ္စည်း သောက်သုံးမှု ထိန်းခုျပ်ရေး ဥပဒေ (၂ဝဝ၆)

၃၂။ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂ဝဝ၇)

၃၃။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ တို့ပဲ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ တည်ဆဲ ဥပဒေ ထ ဲကနေ စားသုံး သူများ အတွက် အဓိက သိရှိရမဲ့ ဥပဒေ အခို့ျကို ကောက် နှုတ်ပြီး ဆွေးနွေး တင်ပြ လိုပါ တယ်။

၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ (၃၆/ခ)

စားသုံးသူ ပြည်သူ များရဲ့ အကိုျး စီးပွားကို လက်ဝါး ကြီးအုပ် တာတွေ၊ ယှဉ်ပြိုင် ခြင်းကို ပျက်ပြား စေတာ တွေ၊ ဈေးကစားပြီး စီးပွားရေး ထိခိုက စေတာတွေ ဖြစ်လာ တဲ့ အခါမှာ ဒီအခြေခံ ဥပဒေ က တားဆီး ပေးခြင်းနဲ့ လုံခြုံမှု ပေး ခြင်း တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင် ပေးပါ လိမ့်မယ်။

ပြည်သူ့ ကျန်းမာမှု၊ လုံခြုံမှု၊ သက်သာမှု၊ သိက္ခာ စောင့်စည်းမှုနှင့် ကိုယ်ကျင့် တရားရှိမှု ကို ထိခိုက် စေသော ပြစ်မှုများ (ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ များ)

စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှာ အခို့ျ ထုတ်လုပ် ရောင်းချ သူများ ဟာ အများ ပြည်သူများ ဘေး ဖြစ်စေ နိုင် တဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်တွေ ရှိတတ်တဲ့ အတွက် ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေရဲ့ အကူ အညီ လိုအပ် လာတတ် ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မို့လို့ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက် တွေ လေ့လာ ကြည့်မယ် ဆိုရင် -

ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ (၂၆၉)၊ (၂၇ဝ) နဲ့ (၂၇၁) တို့မှာ ပြဌာန်း ထားတာ ကတော့ '' ကူးစက် တတ် သော ရောဂါ ပြန့်ပွား စေတန် ရာသည့် ပေါ့လျော့ မှုပြုခြင်း၊ ကူးစက် တတ်သော ရောဂါ ကာကွယ် ရေးနည်း ဥပဒေများ ဖီဆန်ခြင်း များကို အရေး ယူရန် ပြဌာန်း ချက်များ'' ပါဝင် ပါတယ်။ ပုဒ်မ (၂၇၂) နဲ့ (၂၇၃) တို့မှာ ''ရောင်းရန် ကြံရွယ် သော စားသောက် ဖွယ်ရာ ပစ္စည်းတွင် ယုတ်ညံ့ သော အရာနှင့် ရောနှော ခြင်း၊ အန္တရာယ် ဖြစ်စေ သော စားသောက် ဖွယ်ကို ရောင်းချ ခြင်း ပြုပါက အရေးယူ သော ပြဌာန်း ချက်များ'' ပါရှိ ပါတယ်။ ပုဒ်မ (၂၇၄) ၊ (၂၇၅) နဲ့ (၂၇၆) တို့မှာ ဆေးဘက်ဝင် အရာ ဝတ္တူရောင်း ချရန် သို့မဟုတ် သုံးစွဲစေ ရန်ကြံရွယ်၍ ယုတ်ညံ့ သောအရာ နှင့်ရော နှောခြင်း၊ ယုတ်ညံ့သော အရာနှင့်ရော ထားသည့် ဆေးဘက်ဝင် အရာ ဝတ္တုများ ရောင်းချခြင်း၊ ဆေးဘက်ဝင် ဝတ္တုတစ်မိုျးကို သို့မဟုတ် ဖော်စပ်ပြီး ဆေးတစ်မိုျးကို အခြားတစ်မိုျး အဖြစ် ရောင်း ချခြင်း ကို တားမြစ် ထားချက်များ '' လို့ပါရှိပါတယ်။

ပုဒ်မ (၂၇၇) နဲ့ (၂၇၈) တို့မှာကျတော့ '' အများပြည် သူဆိုင်ရာ စိမ့်စမ်း၊ ရေလှောင် ကန်စသည် တို့ကို ညစ်ညမ်း အောင်ပြု လုပ်ခြင်း၊ ကျန်းမာ ရေးကိုအ န္တရာယ် ဖြစ်စေရန် ဘေးတစ် ခုခုပြုခြင်း တို့ကိုလည်း အရေးယူ အပြစ် ပေးခြင်း'' လို့ပါ ရှိပါတယ်။

အမိုျးသားအစားအသောက်ဥပဒေ

စားသုံးသူ အကာအကွယ် ပေးရေး လုပ်ငန်းမှာ အားကိုး အားထားပြု ရမဲ့ဥပ ဒေဟာ '' အမိုျးသား အစား အသောက် ဥပဒေ'' ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ လက်ရှိ အမှီသဟဲ ပြုနေတာ လည်းဒီ ဥပဒေ ပဲဖြစ်ပါတယ် -

ဒီဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ (၃) မှာ အစားအ သောက်နှင့် ဆေးဝါး အာဏာ ပိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကိုပြဌာန်း ခဲ့ပါတယ်။ အစားအ သောက်နဲ့ ဆေးဝါးစစ် ဆေးဖို့ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အသင်းအဖွဲ့ တွေသိထား သင့်တဲ့ပုဒ် မဖြစ်ပါတယ်။

ပုဒ်မ (၁၅) မှာကျတော့ မှတ်ပုံတင် ခြင်းမရှိတဲ့ ဆေးဝါးများနဲ့ စံချိန်မ မီတဲ့ဆေး ဝါးများ ထုတ်လုပ်တာ၊ ရောင်းချတာ၊ ရောနှောတာ၊ ပြည်တွင်း သို့တင်သွင်းတာ၊ သိုလှောင် ဖြန့်ဖြူးတာ စတာတွေ ကိုတားမြစ် ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။

အမိုျးသား အစားအသောက် ဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ (၁၈) မှာ - '' အစားအ သောက်ထုတ် လုပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း သို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ် သူသည် အစားအသောက် အရည်အ သွေးအာမခံခြင်း၊ အမှတ်တံ ဆိပ်တပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာ ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ သက်ဆိုင် ရာအစိုးရ ဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ကဖြစ်စေ အာဏာ ပိုင်ကဖြစ်စေ ထုတ်ပြန် သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြား ချက်နှင့် စည်းကမ်း ချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာရန် '' လို့ပါရှိခဲ့ပါတယ်။

ပုဒ်မ (၂၂) မှာက အစားအ သောက်ကို အများပြည် သူအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ထုတ်လုပ်မှုတွေ၊ ဖြည့်စွက် တာတွေ၊ ပြုပြင်တာ တွေ၊ ပုပ်သိုး လွယ်တာ တွေနဲ့ စားသုံးရန မသင့်တဲ့ ပစ္စည်းမသင့် လျော်ပါရှိ တဲ့ကိစ္စတွေ၊ ခွင့်မပြုတဲ့ စားသောက် ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ စံမညီတဲ့ အစားအစာတွေ၊ အမှတ် တံဆိပ်လွဲ မှားစွာ ဖော်ပြတာတွေ၊ သတ်မှတ် ပေးထားတဲ့ အချက်အ လက်မဖော်ပြ တာတွေ အတွက် ဒီပုဒ်မက ကူညီသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။

တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေ

အများပြည်သူ တစ်ဦးအနေနဲ့ မိမိကြိုးစား ပြီးဖော်စပ် တွေ့ရှိတဲ့ တိုင်းရင်း ဆေးကိုဥပ ဒေပုဒ်မ (၁၁) အရ မှတ်ပုံ တင်ခြင်း ကိစ္စအဝ ဝလုပ်နိုင်ပြီး သတ်မှတ် ထားတဲ့စည်း ကမ်းအတိုင်း လိုက်နာ ပေးဖို့လည်း ထုတ် လုပ်သူမှာ တာဝန် ရှိတယ် လို့ဆိုထားပါတယ်။

ပုဒ်မ (၁၈) အရ လိုင်စင် လျှောက်ထား တာကို ထုတ်ပေးခွင့် ရှိပေမယ့် ပုဒ်မ (၂၇) အရ စံနှုန်းထား နဲ့မကိုက် တဲ့ တိုင်းရင်း ဆေးတွေကို တော့ထုတ် လုပ်ခွင့်မရှိ တာကို လေ့လာ တွေ့ရှိနိုင် ပါတယ်။

ပုဒ်မ (၂၈) မှာ မှတ်ပုံတင် မထားတာ၊ သုံးစွဲဖို့ မသင့်တာ တွေကို မရောင်း ချဖို့တား မြစ်ထားပါတယ်။

ဆေးလိပ် ဆေးရွက်ကြီး အတွက် ပစ္စည်း သောက်သုံး မှုထိန်းခုျပ် ရေးဥပဒေ

စားသုံးသူအတွက် အမှန်တ ကယ်လိုအပ် တဲ့ဥပဒေ တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ အများပြည် သူနဲ့ဆိုင် တဲ့နေရာ တွေမှာ ဆေးလိပ် သောက်တာ ဟာ မသောက် တတ်တဲ့လူများ အတွက် အမှန်တစ် ကယ်ပဲအနှောင့် အယှက် ဖြစ်စေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဆေးလိပ်မ သောက်ရမဲ့ နေရာတွေကို ဒီဥပဒေပုဒ်မ (၆) အရ နေရာ (၁၄) ခု တိတိ ကျကျ သတ်မှတ် ပေးထားတာ တွေ့ရှိရ ပါတယ်။

ပုဒ်မ (၇) မှာကျတော့ ဆေးလိပ် သောက်လို့ရတဲ့ နေရာ သတ်မှတ် ပေးထားတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီပုဒ်မ မှာတော့ နေရာ (၇) ခုလို့ ပြဌာန်းထား ပေမယ့် အဲဒီနေ ရာရဲ့သီးခြား သတ်မှတ် ပေးထားတဲ့ နေရာ ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် လည်းဆို တော့ရုံးအ ဆောက်အဦး မှာဆေးလိပ် သောက်လို့ရ တယ်ဆို ပေမယ့် လူအများ နေတဲ့အခန်း တွေမှာ သောက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဥပဒေတွေ ဒေသန္တရ အမိန့်တွေ မထုတ်ပြန် ပေမဲ့ လူမှု ရေးစည်းကမ်း အရမသောက် သင့်တာ အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။ အခို့ျလူဂွစာ၊ လူကပ်လ ို့ခေါ်လို့ ရတဲ့သူ တွေက ဥပဒေထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရင်း ဆေးလိပ် မသောက်ရ ဆိုတာမပါဘူးကွ လို့ဆိုပြီး စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ သောက်တတ် ကြပါတယ်။ ဒီအတွက် ကြောင့်လည်း ရှေးလူကြီး သူမတွေက ပြည်သူ့ နီတိဆို တာတို့၊ လူမှုရေး စည်းကမ်း တို့ထား ပေးကြတာ ထင်ပါတယ်။

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ဒီဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ (၇) မှာ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်း ခွင့်ပြုတဲ့ အမိုျးအစား များများကို ပြဌာန်း ထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် လျှောက်ထားလိုတဲ့ အများပြည်သူ များအတွက် သိရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အ ရေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ (၂၅) မှာတော့ လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ တာဝန် သတ်မှတ် ချက်တွေ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ပုဒ်မ (၂၇) ကဒီ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်တဲ့လူ ပြဌာန်းချက် တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ဖောက် ဖျက်ပါက ပြစ်ဒဏ် ကျခံရမယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ပုဒ်မ (၃၉) အရ နစ်နာသူ ကပေါ့ဆမှုနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေ အတွက် တရားစွဲခွင့် ရှိကြောင်း ပြဌာန်းချက် ဖြစ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်/မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေများ

လုပ်ငန်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေး တွေမှာလည်း ဥပဒေနဲ့ နည်းဥပ ဒေတွေပြဌာန်း ထားကြ ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တွေ့ရတာက စားသုံးသူများ ကျန်းမာရေး နဲ့ညီညွတ် ပြီးတော့ အဆိပ်အ တောက ကင်းစင်တဲ့ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးနဲ့ အသုံးအ ဆောင်တွေသုံး စွဲနိုင်ပြီး သာယာဝ ပြောတဲ့လူ့ ဘောင်အ တွင်း နေထိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုပြီးတော့ ရည်ရွယ် ချက်ထား ခဲ့ပါတယ်။ စားသုံးသူ များအတွက် အကောင်း ဆုံးကာကွယ် ပြဌာန်းပေး ခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါတယ်။

အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးနည်းဥပဒေ

ဤဥပဒေဟာ အီလက်ထရော နစ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ဖို့အတွက် အားပေး အားမြှောက် ပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခွင့်အ လမ်းများ ရရှိစေဖို့ အတွက်နဲ့ အီလက်ထ ရောနစ်အ သုံးပြုသူများ အကာ အကွယ် ပေးထားတဲ့ ဥပ ဒေတစ် ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။

The Bar Council Act & The Legal Practitioners Act

၁၈၈ဝ ပြည့်နှစ်နဲ့ ၁၉၂၉ ခုနှစ် ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး မရသေးခင် ကတည်းက ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ တည်ဆဲ ဥပဒေနှစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်နာသူများ တရားသဖြင့် ကာကွယ် ခုခံပိုင်ခွင့်၊ ဥပဒေ ပညာရှင်များ၊ ရှေ့နေများ ရဲ့အကူအညီ ရယူပိုင်ခွင့် များအတွက် ပြဌာန်း ထားတဲ့ဥ ပဒေများဖြစ် ပါတယ်။ နစ်နာသူ များဘက် ကဥပဒေ လမ်းကြောင်းအရ မှန်ကန်စွာ တရားစီ ရင်နိုင်ဖို့နဲ့ သက်သာမှု အတွက် ပြဌာန်းထား တာကိုတွေ့ ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

စုစု စည်းစည်း ပြုစု ထားခဲ့ မယ်ဆိုရင်

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အတော်များ များမှာ စားသုံးသူ ကာကွယ် ရေးဥပဒေ ပြဌာန်းပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ တော့အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် မပြဌာန်း ရသေးပေမဲ့ တည်ဆဲဥ ပဒေများဟာ စားသုံး သူများ အတွက် အကာအ ကွယ်ပေး ရေးကို ထိရောက်စွာ အကူအညီ ပေးနိုင်တာ တွေ့ရှိရ ပါတယ်။ အကြောင်း ရင်းကတော့ တစ်နေ ရာတည်းမှာ စုစုစည်းစည်း မရှိတဲ့အတွက် စားသုံး သူပြည် သူများအ နေနဲ့ အားကိုး အားထားပြုဖို့ သတိ မထားမိ တက်ကြ တာသာဖြစ် ပါတယ်။ သာဓက တစ်ခုအနေနဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂ဝ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း မိတ္ထီလာ မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ဖြစ်စဉ် ကိုခြုံငုံပြီး တော့သုံး သပ်လိုပါတယ်။ နေ့စဉ် သတင်းစာ ပါ ဖာ်ပြ ချက်အရ ရွှေဆံကုတ် ရောင်းတဲ့သူ (၃) ဦးဟာ ရွှေဆိုင် မှာတန်ဖိုး တစ်ခုနဲ့ရောင်း ဝယ်ဖို့သဘော တူကြပါတယ်။ ပြီးနောက်မှာ မှတ်ကျောက် တင်ဖို့တစ် နေရာသွားပြီး အပြန်ကျတော့ ရွှေဆံကုတ်ပဲ့ နေတဲ့အတွက် မူလပေးမယ် ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ မပေးတော့ဘူး စကားများ ထိုးကြိတ်ရိုက် နှက်ကြရာ ကနေ အမှိုက် ကစပြ ဿဒ်မီးလောင် တဲ့အထိ အခြေ အနေကို တွန်းပို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။

ဒီနေရာမှာ ရွှေရောင်းသူရော ဝယ်ယူသူ ပါစားသုံးသူ တွေရဲ့အခွင့်အ ရေးနဲ့ စားသုံးသူများ လိုက်နာရမဲ့ နည်းဥပဒေ သများကို သိရှိနား လည်ကြမယ် ဆိုရင် ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် တဲ့ဖြစ် စဉ်ဖြစ်စ ရာမရှိ တော့ဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ စားသုံးသူ ရေးရာမှာ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တရားရုံးကို ဦးတိုက် လျှောက်ထား တာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းလမ်း တကျ ဆောင်ရွက် မိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စားသုံးသူ ဥပဒေ ဆိုပြီး သီးခြား ပေါ်ထွက် လာဖို့ရယ်၊ စားသုံး သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေး တွေနဲ့ စားသုံးသူ တွေလိုက်နာ ရမဲ့ နည်းဥပ ဒေသတွေ ပြည်သူ လူထုလက် ထဲကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ရောက်ရှိသွား ဖို့လွန် စွာမှ အရေးကြီး ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင် ရင်စား သုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ထွက်ပေါ် မလာမီ တည်ဆဲဥပ ဒေထဲက အသုံးအ များဆုံးဥပ ဒေတွေကို စုစည်းပြီး လက်ထဲ ကိုင်ထား မယ်ဆို ရင် ပြဿနာ အတော် များများ ဖြေရှင်း နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ပဲ စကားပြောကြမယ်

ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်း မှစပြီးတော့ စားသုံးသူ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေး မူဝါဒ Consumerism ထွန်းကား လာတယ်လို့ ပညာရှင် များက ဆိုပါတယ်။ ကျင့်ဝတ် နဲ့မကိုက် ညီတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များကို ဥပဒေနဲ့ အကာအကွယ် ပေးဖို့တောင်း ဆိုလာကြ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စားသုံး သူများရဲ့ အခွင့်အရေး ကာကွယ် တာဟာ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေရဲ့ အခြေခံရည် ရွယ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ မှကျွမ်းကျင်သူ များရဲ့အဆိုအရ ခိုင်မာတဲ့ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဟာ ဒီမိုက ရေစီ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခု လို့တောင် တင်စားတာ ကြားဘူးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဆိုအရ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဆိုတာဟာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီတဲ့ပြုမှု ဆောင်ရွက် ချက်ကနေ ကာကွယ် ပေးနိုင်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတို့ရဲ့ အခြေခံအ ရည်အသွေးကို တိုးတက် စေနိုင်တယ် လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ် ချက်က ဒီဥပဒေဟာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအ ချင်းချင်းတ ရားသဖြင့်ပြိုင် ဆိုင်မှုကို ဖြစ်ပေါ် လာစေ တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထား ရှိကြပါတယ်။

စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးဆို တာက ကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တွေမှာ ၎င်းတို့ ရသင့်ရထိုက် တဲ့အခွင့် အရေးတွေ ရရှိနိုင်ဖို့ ကာကွယ် ပေးထားခြင်း ကိုခေါ် ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကာကွယ် ပေးထားတဲ့ အတွက် လူမှု ဘဝနဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖို့မှာ များစွာ အထောက်အကူ ပြုတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ တိုင်းပြည် တစ်ခုရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့လူမှု ဘဝဘယ် လောက်တိုးတက် တယ်ဆိုတာ အကဲဖြတ် ပေးတာက ဒီစားသုံး သူကာကွယ် ရေးဥပဒေ ပဲဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင် တွေက မှတ်ချက် ပြုကြပါတယ်။

တည်ဆဲဥပဒေ (၃၃) ခု အနေနဲ့ လက်ရှိ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေအတွက် မားမား မတ်မတ်ရပ် တည် နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း မြင်တွေ့နိုင် ပါတယ်။ မကြာမီမှာ ထွက်ပေါ်လာ တော့မယ့် စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေအတွက် တည်ဆဲ ဥပဒေထဲက အရေးကြီးတဲ့ ဥပဒေများ ထည့်သွင်း ရေးဆွဲထား တာကိုလည်း လေ့လာ မိပါတယ်။ အမြန်ထွက် ပေါ်လာရေးဟာ နိုင်ငံတော် အတွက်လို အပ်ချက် တစ်ခုဖြစ် နေပါတယ်။ မပြည့်စုံ သေးတဲ့ အချက်အလက်တွေ လည်းပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်တဲ့ ဥပဒေနဲ့ နောက်ပိုင်း မှာထပ်ဖြည့်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေ စီနိုင်ငံကြီးများ ပင်လျှင် ယနေ့ အချိန်အထိ ပါလီမန် မှာတည်ဆဲ ဥပဒေ တွေကို ပြင်ဆင် နေကြဆဲ၊ ဖြည့်စွက်နေ ကြဆဲပဲဆိုတာကို သတင်းအနေ နဲ့ကြားနေ ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေသာ ထွက်ပေါ် လာရေးဟာ ပဓါန လို့ထင်မြင် ယူဆပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု တွေများလာပြီ၊ နိုင်ငံတကာက ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်တွေ လည်း အလုံး အရင်း နဲ့ဝင်လာ နေပြီ။ အဲဒီ အတွက် ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ ကျွန်တော် တို့ပြည်သူ တွေကို စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေနဲ့ပဲ အကာအ ကွယ်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီဥပဒေ နဲ့ပဲစကား ပြောကြရတော့ မှာဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အဝဝမှာ ကာကွယ်ပေး မဲ့ဥပဒေတစ်ရပ် ရှိကိုရှိမှ ဖြစ်မဲ့ အခြေအနေ အချိန်အခါကို ရောက်ရှိ နေပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းရေး သားတင်ပြ လိုက်ပါတယ်။

ခမ်လျန်စွမ်း

(ကိုးကား- ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ အတွင်း မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်၌ ပြုလုပ်သည့် စားသုံးသူအကာအကွယ် ပေးရေး အလုပ်ရုံဆွေး နွေးပွဲတွင် ဒေါ်တင်ရီဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေခုျပ်ရုံး၏ '' မြန်မာနိုင်ငံ တည်ဆဲဥပ ဒေများနှင့် စားသုံးသူအကာ အကွယ်ပေးရေး အခန်းကဏ္ဍ'' နှင့် ဒေါ်ရီရီသန်း၊ ပါမောက္ခ၊ ဝါဏိဇ္ဇဌာန၊ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်၏ ''ကျင့်ဝတ် နှင့်မညီသောပြုမှုဆောင် ရွက်ချက်များမှ စားသုံးသူ အကာအကွယ် ပေးရေး'' စာတန်းများ ကိုကိုးကား အသုံးပြု ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)

ကြာသပတေးနေ့ ၂၁ မတ်လ  ၂၀၁၃ 11 း 16 AM

တပေါင်းလ ရာသီသို့ ချဉ်းနင်း ဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်၍ တောင်လေအေးက မြူးမြူးကလေး ဝှေ့ယမ်း တိုက်ခိုက် နေပြီး၊ နေ့အချိန်တွင် အပူချိန် မြင့်မား၍ ညအချိန်၌ ချမ်းအေးလျက် ရှိသော ရာသီဥတု၏ အလှည့် အပြောင်းဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံလျက် ရိဒ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်မှာ ၅ လ ကျော်ပြီး ၆ လထဲ ရောက်လာပြီ ဖြစ်၍ ရုံးခုျပ်တွင် တစ်ဖန် ပြန်လည် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အလှည့်ကျ လာတော့မှာ ဖြစ်ပြီး တာဝန် လည်းလှယ်ရန် ရောက်ရှိလာမည့် အဖွဲ့အတွက် လွဲှပြောင်း ပေးရမည့် စာရွက် စာတမ်း၊ စာရင်းဇယားများ နှင့် ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများကို စာရင်းပြုစုရင်း တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ပင် ရုံးခုျပ်သို့ ရောက်ရှိသည့် အခါ အစစ်ဆေးခံရမည့် စာအုပ် စာတမ်းများ၊ စာရင်းဇယား ကိန်းဂဏန်းများ မှန်ကန်မှု ရှိရေးအတွက် ကြိုတင်လုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိပါတယ်။

........ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန် ခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပါ

၁-၁ဝ-၂ဝ၁၂ မှ ၃၁-၃-၂ဝ၁၃ ရက်နေ့အထိ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန် အတွက် တာဝန် ပေးအပ် ခြင်းခံရသော ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးများတို့ကို ဝန်ကြီးရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၇-၉-၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့် မှာကြားခဲ့သော အမှာစကားများ ဖြစ်သည့် '' အလုပ် လုပ်တဲ့ အခါမှာ တာဝန် ကျေပွန်အောင်နဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ၊ တိုင်းပြည်အပေါ် စေတနာ ထားပြီး လုပ်ပါ၊ ခေတ်ပြောင်း စနစ်ပြောင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို နားထောင်ပြီး စိတ်ကောင်း စေတနာထား၊ မေတ္တာ ထားပြီး လုပ်၊ ဘာပဲ လုပ်လုပ် မျှမျှတတ လုပ်ရမယ်၊ တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရာထူး တက်စေချင် တယ်၊ ပြဿနာ မဖြစ်စေချင်ဘူး '' ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး မှာကြားခဲ့သော အမှာစကား များ အတိုင်း နှလုံးသွင်း ၍ လုပ်ငန်းများကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ သောကြောင့် အောင်မြင်စွာ ဖြင့် (၆) လ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလ၌ ကုန်သည်များ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေမှု၊ တင်ပို့ လျက်ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခို့ျ၏ တစ်ဖက် နိုင်ငံ ဝယ်လိုအားနှင့် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေးတွင် အသုံးပြု လျက်ရှိသော တောင်ပေါ် ကားလမ်း အခြေအနေတို့ကို အလျဉ်းသင့်၍ တင်ပြလိုက် ရပါတယ် ---

ရိဒ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းဟာ ချင်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ တီးတိန် မြို့နယ်၊ တွီးဒီ ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဟိုင်မွှာလ် ရွာမှာ တည်ရှိပြီး ကလေးမြို့မှ ၃၂ မိုင်ခန့် ကွာဝေး၍ မိမိ နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ် ပြည်နယ်၊ ကျန်ဖိုင်း မြို့နယ် လက်အောက်ခံ ဇိုခေါဒါရ် ကျေးရွာနှင့် ကုန်စည် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း အဆင်ပြေစွာ ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသော နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

မိမိ နိုင်ငံမှ ဇိုခေါဒါရ် ကျေးရွာဘက်သို့ တင်ပို့သော ကုန်ပစ္စည်း များမှာ ကွမ်းသီး၊ ဆေးရိုး၊ ဆေးကြေမှုန့်၊ ဝက်အရှင်၊ မုန့်မိုျးစုံ၊ ဖရဲသီး၊ ချင်းအစို၊ VE VE အချိုရည်၊ ငါးသေတ္တာဗူး၊ စီးကရက်၊ ပြည်တွင်းဖြစ် အရက်/ဘီယာ၊ ပလပ်စတစ်အိတ် (PP) ၊ ဆပ်ပြာ/ ဆပ်ပြာမှုန့် အစရှိသော မိမိနိုင်ငံ လုပ်ကုန် ပစ္စည်းများ အပြင် တရုတ် နိုင်ငံလုပ် ကုန်ပစ္စည်း များဖြစ်သော ပန်းသီး၊ စောင်၊ တီရှပ်၊ ဖိနပ်၊ ဓါတ်ဗူး၊ ထမင်း ပေါင်အိုး၊ ကျောက်ခွဲစက်၊ ကျောက်ဖောက်စက် တို့ကိုတင်ပို့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။

တရုတ် နိုင်ငံ ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများ တင်ပို့ခြင်းကို လေ့လာ ကြည့်သော အခါ တရုတ် နိုင်ငံလုပ် ပစ္စည်း များသည် မိမိတို့ နိုင်ငံ အတွင်း လူသုံးများသည် သာမကဘဲ မီဇိုရမ် ပြည်နယ် အတွင်း၌ပါ ဈေးကွက် ဝေစု ရရှိနေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ လူသုံးများ ရခြင်း အကြောင်း လေ့လာ ကြည့်သော အခါ ဈေးနှုန်းသက် သာပြီး လူတန်းစား မရွေး သုံးစွဲနိုင်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။

ချင်းပြည်နယ် တွင် ချင်းတောင်း ပန်းသီးတွေ ထွက်ရှိနေတယ် ဆိုတာကို ကြားသိ ထားပါတယ်။ ရိဒ်စခန်းမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင် နေစဉ် ကာလ အတွင်း ချင်းတောင် ပန်းသီးတွေ တင်ပို့တာကို မတွေ့ရဘဲ တရုတ် ပန်းသီးများ တင်ပို့တာကို တွေ့ရသဖြင့် အဖြေသိလို၍ ပန်းသီး တင်ပို့နေတဲ့ ကုန်သည်လေး တစ်ဦးကို မေးကြည့်တဲ့ အခါ သူက အခုလို ပြောပြပါတယ် '' တရုတ် ပန်းသီးတွေက အလုံးချောတယ်၊ ခိုျတဲ့ အရသာရှိတယ်၊ ကြာရှည် အထားခံ နိုင်တယ်၊ ချင်းတောင် ပန်းသီးတွေက တရုတ် ပန်းသီးတွေ လောက် အရွယ်အစား မကြီးဘူး၊ ချိုတဲ့ အရသာလည်း နည်းတယ်၊ ၅ ရက် ၆ ရက်လောက်ဘဲ အထားခံတယ်၊ ချင်းတောင် ပန်းသီး တွေက မုံရွာ၊ စစ်ကိုင်းစတဲ့ ဒေသတွေကို သွားရောင်း ကြတယ်'' လို့သိရပါတယ်။

တစ်ဖန် ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လ တို့မှာ ဖရဲသီးတွေ တင်ပို့တာကို တွေ့ရသဖြင့် ဖရဲသီးအကြောင်း စုံစမ်း မေးမြန်း ကြည့်တဲ့ အခါ '' စစ်ကိုင်တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးတို့ ဆက်စပ်လျက် ရှိသော အနီး တစ်ဝိုက် ကျေးရွာတွေ ဖြစ်တဲ့ ရွှေဘို၊ တောင်ခရမ်း၊ မြောက်ခရမ်း၊ ဟံသာဝတီ၊ မွှေ့လည်၊ နတ်ချောင်း၊ နတ်မြောင်း စသော ကျေးရွာတွေမှာ စိုက်ပိုျးကြပါတယ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ မတ်လ၊ ဧပြီလ တွေမှာ လှိုင်လှိုင် ပေါ်တယ်၊ တစ်ခင်းလျှင် ဧကဝက်ခန့် အကျယ်ရှိ ပြီးတော့ အလုံးရေ ၁ဝဝဝ နဲ့ ၁၅ဝဝ အကြား ထွက်ရှိပါတယ်။ စိုက်ခင်းမှာ ဘဲဖရဲသီး အလုံးအကြီး၊ အသေး ပျမ်းမျှ တစ်လုံးလျှင် ၅ဝဝ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ရပြီး၊ ရိဒ်မြို့နယ်ခွဲက ဖောက်သည် ထံကို တစ်လုံးလျှင် ၁၈ဝဝ -၂ဝဝဝ ကျပ်နဲ့ ဖောက်သည် ဈေးပေးရပြီး၊ ဇိုခေါဒါရ် (တစ်ဖက်နိုင်ငံ) က လာဝယ်တဲ့ ဖောက်သည်တွေ ကိုတော့ တစ်လုံးလျှင် ၂ဝဝ ရူပီးနဲ့ ရောင်း ပေးပါတယ်၊ အခု ဖရဲသီး တွေက ဖရဲ ကြားမိုျး ဖြစ်ပြီး တစ်လုံးလျှင် ပျမ်းမျှ အလေးချိန် ၄ ကီလိုဂရမ် လောက်ရှိပါတယ်၊ ဟိုင်မွှာလ် ဂျစ်ကား တစ်စီးကို ဖရဲသီး ၄ဝဝ လုံးခန့် တင်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ကလေး-ရိဒ် သယ်ယူ စရိတ်မှာ တစ်ပိသာလျှင် ၁၂ဝ ကျပ်ပေး ရကြောင်း''သိရှိရပါတယ်။

စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့ ပို့ကုန် ပစ္စည်း တစ်မိုျးမှာ ဝက်အရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ကုန်သည် အလုပ်ဖြင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေသူများမှာ အမိုျးသမီးများ ဖြစ်ပြီး၊ အမိုျးသားများ လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။ ကလေး မြို့နယ်၊ မွန်းထား ရပ်ကွက်၌ ဝက်ကုန်သည် အလုပ်ဖြင့် အသက်မွှေး ဝမ်းကျောင်း ပြုနေသူ ၂ဝ-၃ဝ ဦးခန့် ရှိကြပါတယ်။ ကလေး မြို့၌ (၂) လသား အရွယ် ဝက်ပေါက် တစ်ကောင်လျှင် ၂၅ဝဝဝ- ၃ဝဝဝဝ ကျပ်၊ (၄/၅) လသား အရွယ် ဝက်ပေါက် တစ်ကောင်လျှင် ၆ဝဝဝဝ-၇ဝဝဝဝ- ၇၅ဝဝဝ ကျပ် ဈေးပေး၍ ဝယ်ယူ ရပါတယ်။ ဝက်ကုန်သည် တစ်ဦးသည် (၂) လသား အရွယ်ဝက်ပေါက် (၂ဝဝ) ကောင် သို့တည်းမဟုတ် (၄/၅) လသား အရွယ်ဝက် (၉၈) ကောင်အထိ စုမိပြီဆိုရင် (ဟိုင်မွှာလ် ဂျစ်ကား တစ်စီးတင်နိုင်သည့် အရေအတွက်) ရိဒ်မြို့ နယ်ခွဲမှ တစ်ဆင့် တစ်ဖက် နိုင်ငံ ကျန်ဖိုင်းသို့ တင်ပို့ ရောင်းချပါတယ်။ အခုလို သယ်ယူတဲ့ အခါမှာ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခ အနေနဲ့ ဟိုင်မွှာလ် ဂျစ်တစ်စီးကို ၃ဝဝဝဝဝ ကျပ် ပေးရကြောင်း သိရပါတယ်။ တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်/ နှစ်ကြိမ် တင်ပို့ ရောင်းချပါတယ်။ အခုလို တင်ပို့ ရောင်းချ နိုင်ဖို့ အတွက် ကလေးမြို့က ဝက်ကုန်သည် များဟာ တစ်ဖက် နိုင်ငံ ကျန်ဖိုင်း မြို့မှာရှိတဲ့ ဝက်ကုန်သည်များ အသင်းနှင့် ဆက်သွယ် ထားပြီး ၎င်းအသင်းမှ ကလေးမြို့ရှိ ဝက်ကုန်သည် တစ်ဦးလျှင် ရူပီး ၁ဝဝဝဝဝ ကြိုတင်ငွေ အဖြစ် စိုက်ထုတ် ပေးကြောင်း သိရပါတယ်။ တစ်ဖက် နိုင်ငံ ကျန်ဖိုင်းမြို့မှာ (၂) လ အရွယ် ဝက်ပေါက် တစ်ကောင်လျှင် ရူပီး ၂၂ဝဝ-၂၅ဝဝ၊ (၄/၅) လအရွယ် ဝက်တစ်ကောင်လျှင် ရူပီး ၃၅ဝဝ-၄ဝဝဝ ရောင်းဈေး ရှိပါတယ်။

တစ်ဖက် နိုင်ငံ ကျန်ဖိုင်းမြို့မှာ မိမိနိုင်ငံက ဝက်များကို ဝယ်ယူရခြင်း အကြောင်းမှာ အိန္ဒိယနှင့် မီဇိုရမ် ပြည်နယ်သည် လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲ သောကြောင့် အသား/ ငါးများ တင်ပို့ လျှင် (၁၅) ရက်ခန့် ကြာသဖြင့် လတ်ဆတ်မှု မရှိသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် အစိုးရသည် ကျေးလက်နေ ပြည်သူများမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူများကို ထောက်ပံ့မှု အနေဖြင့် အခကြေးငွေ မယူဘဲ ဝက်များ ဝယ်၍ မွေးမြူ ပေးခြင်း တို့ကြောင့် လည်းကောင်း၊ မိမိ နိုင်ငံမှ ဝက်များ တစ်ဖက်နိုင်ငံ ကျန်ဖိုင်း၌ ဝယ်လျက်ရှိ၍ ဝယ်လိုအား ကောင်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ရိဒ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်း၌ ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူ ပို့ဆောင်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် ကလေး- တီးတိန်- ဟိုင်မွှာလ် တောင်ပေါ် ကားလမ်းအား အသုံးပြုရပါတယ်။ တောင်ပေါ် ဒေသ ကားလမ်း ဖြစ်သောကြောင့် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီ တို့၌သာ ကားလမ်းကောင်း၍ မိုးရာသီတွင် တောင်ပြိုခြင်း နှင့် လမ်းများ ပေါ်၌ ရွံှ့နွံ့အိုင်များ ပေါ်ပေါက် လာသဖြင့် ရာသီမရွှေး အသုံးပြုရန် အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်လျက် ရှိနေတတ် ပါတယ်။

ကားလမ်း ကောင်းမွန်ချိန်တွင် ကလေးမှ ရိဒ်မြို့နယ်ခွဲ အထိ လမ်းခရီး၌ (၉) နာရီခန့် ကြာမြင့် သော်လည်း မိုးရာသီတွင် (၂၄) နာရီ သို့တည်းမဟုတ် (၂၉) နာရီခန့် ကြာမြင့် တတ်သောကြောင့် ကုန်စည် သယ်ယူ ပို့ဆောင်မှုတွင် လျှင်မြန်ချော့မွေ့စွာ ရောက်ရှိနိုင်ရေး အတွက် အတားအဆီး တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိနေပါတယ်။ ၎င်း ကားလမ်းကို ရာသီမရွှေး အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖောက်လုပ် ပေးမည်ဆိုလျှင် ကုန်စည်များ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရာ၌ လျှင်မြန် ချောမွေ့မှှု ရှိလာမည့် အပြင် ယခုထက်လည်း ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုမို၍ တင်ပို့တင်သွင်း ပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါတယ်။

တစ်ဖန် ကုန်သည်များ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုကို လေ့လာကြည့်သော အခါ ငွေကြေးတက်နိုင်သည် ကုန်သည်ကြီးများ နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရပါတယ်။ ရိဒ် နယ်စပ်၌ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသော ကုန်သည်များ အနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို တစ်ဖက ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ ရောင်းချသည့် အခါ ကုန်ဖိုးငွေ လက်ငင်းမရရှိကြဘဲ (၃-၄) လခန့် ဆိုင်ငံ့ပေးထား ရပါတယ်။ ကွမ်းသီး ကုန်သည်များသည် ကွမ်းသီး တင်ပို့ပြီးလျှင် တစ်ဖက် နိုင်ငံမှ ဓါတ်မြေသြဇာ များကို ပြန်လည် တင်သွင်း၍ ကုန်ပစ္စည်း ဖလှယ်ခြင်း လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါတယ်။ ရိဒ် နယ်စပ်၌ ကုန်စည် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် အရင်းအနှီး နည်းပါးသော ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များ များပြားသဖြင့် မူဆယ်၊ မြဝတီ၊ တမူး၊ တာချီလိတ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများ ကဲ့သို့ပင် ITC ကတ်နဲ့ ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပေးနိုင်ပါက အထိုက်အလျောက် ကုန်သွယ်မှု တိုးတက်လာမည့် အပြင် ဒေသခံ ချင်းတိုင်းရင်းသား တို့၏ လူနေမှု ဘဝကို ဖွံ့ဖြိုး စေရန် အတွက် အထောက်အပံ့ ရရှိလာ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရိဒ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းတွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ ကျန်ဖိုင်းသို့ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန် ပမာဏ များပြားပြီး၊ တစ်ဖက် နိုင်ငံ မီဇိုရမ် ပြည်နယ်မှ မိမိ နိုင်ငံဘက်သို့ တင်သွင်းသည့် သွင်းကုန် ပမာဏမှာ နည်းပါး ပါတယ်။ ပို့ကုန် ပမာဏ များပြားခြင်းမှာ တစ်ဖက် နိုင်ငံ မီဇိုရမ် ပြည်နယ် အတွင်း နေထိုင်ကြသော ပြည်သူတို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ဝယ်ယူ သုံးစွဲမှု ပမာဏ မြင့်တက်လျက် ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ဝယ်ယူ သုံးစွဲမှု ပမာဏ မြင့်တက်လာ သဖြင့် တွင်ကျယ်စွာဖြင့် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား နိုင်ပြီး ဈေးကွက် တိုးမြှင့် လာနိုင်မည်ဟ ုယုံကြည် မိပါကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါတယ်။

 

တင်ထွန်းဦး (ရွှေဘို)

ရိဒ် (ကသရ)

Pages