၂ဝ၁၅ ခုနွစ္မွာ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မဲ့ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (aec)ကို လိုက္ပါ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ဖို႔ အတြက္ အာဆီယံ အဖဲြ႔ဝင္ နိုင္ငံမ်ား အေနနဲ႔ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ အေတာ္ မ်ားမ်ား လုပ္ေနၾကပါျပီ။ တစ္ခုတည္းေသာ ေဈးကြက္ ေအာက္တြင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ ရိွတဲ့ စီးပြားေရး ႀကိဳးဝိုင္းထဲမွာ လက္ရည္တူ ယွဥ္ျပဳိင္နိုင္ဖို႔ကို အာဆီယံ အဖဲြ႔ဝင္ နိုင္ငံအားလံုးက အားခဲထားၾကတာပါ။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဖးမကူညီ ရိုင္းပင္းျခင္းမ်ားနဲ့ ဘံုအကိ်ဳး စီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္လို႔ အာဆီယံက ဘယ္လိုပဲ ဟစ္ေၾကြး ထားေပမယ့္ ကိုယ္ကိ်ဳး စီးပြားကို ဦးစားေပး ကာကြယ္ဖို႔ကိုေတာ့ အဖဲြ႔ဝင္ နိုင္ငံမ်ား အေနနဲ႔ အေလးထား စဥ္းစားျပီး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာကို လက္ရိွ အခင္းအက်င္းေတြက ေဖာ္ထုတ္ ျပသေနျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း နိုင္ငံကေတာ့ အာဆီယံ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈ အေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အေလးထား အာရံုစိုက္တာကို သတင္းေတြမွာ အျမဲ ေတြ႔ေနရတာပါ။ ယခုလတ္တေလာမွာ ခပ္ေဟာ့ေဟာ့ ေတြ႔ေနရတဲ့ သတင္းေတြ ထဲက စိတ္ဝင္စား စရာ သတင္းကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ျမဝတီ တစ္ဘက္ျခမ္းမွာရိွတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းနိုင္ငံ၊ တပ္ခ္ခရိုင္၊ မဲေဆာက္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းပါဘဲ၊ ျမန္မာ- ထိုင္း နယ္စပ္မွာ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ အျပင္ ထပ္မံေပၚထြန္းလာမယ့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ပါ။

ျမဝတီ တစ္ဘက္ျခမ္း မဲေဆာက္မွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဟာ အေရးပါတဲ့ စီးပြားေရး ဇုန္ျဖစ္လာမွာမို႔ အဲဒီ စီးပြားေရး ဇုန္ မူဝါဒေကာ္မတီကို ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္မယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒီအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ႀကီးဟာ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းကို ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္မွာ အခိ်န္မီွ ထူေထာင္ရန္နဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ့ အေရွ့အေနာက္ စီးပြားေရး မ်က္နွာစာ တိုးခဲ့်ရန္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ထူေထာင္သြားဖို႔ အတြက္ ထိုင္းအမိ်ဳးသား စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ဖံြ႔ျဖိဳးေရး ဘုတ္ (NESDB)က ဆံုးျဖတ္ လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မဲေဆာက္ ဘက္ျခမ္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မဲ့ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ဟာ ျမန္မာ- ထိုင္းနွစ္နိုင္ငံကို ျခားထားတဲ့ မိုအိ ျမစ္ကမ္းေဘးရိွ မဲဖ နဲ႔သာ ဆိုင္လြတ္ရြာမ်ားရိွ ဧက ၉ဝဝ ခန္႔ အက်ယ္အဝန္းရိွ ေျမကြက္မွာ ကနဦး တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ျပီး ဇုန္မွာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑၊ ကုန္သြယ္မႈ က႑၊ အေကာက္ခြန္လြတ္ ဧရိယာရိွ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ အတြက္ တစ္ေနရာတည္း ျပီးျပည့္စံုေအာင္ ေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တစ္ေနရာတည္း စစ္ေဆး အခြန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အာဆီယံ ျပတင္း တစ္ေပါက္ စနစ္မ်ား ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူး စီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး စက္မႈဇုန္နွင့္ အျခား စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ မီးရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ေလဆိပ္တို႔ အျပင္ ဒုတိယေျမာက္ ျမန္မာ- ထိုင္းခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား တစ္စင္းကိုလည္း ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မဲေဆာက္ ဘက္ျခမ္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မဲ့ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ဟာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမို ရရိွေစဖို႔ အတြက္ လုပ္သား အင္အား အေျချပဳတဲ့ ခ်ည္မွ်င္နွင့္ အထည္စက္ရံုမ်ား၊ သစ္သီး ဟင္းရြက္ စည္သြတ္ဗူး စက္ရံုမ်ား၊ သစ္သား အေခ်ာထည္နွင့္ ပရိေဘာဂ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ျဖစ္ထြန္း နိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ထားၾကပါတယ္။

မဲေဆာက္ ဘက္ျခမ္းမွာ တည္ေဆာက္မဲ့ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ရဲ့ အနာဂတ္ အလားအလာ အေပၚမွာ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ အကိ်ဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းနိုင္မႈကို ဆန္းစစ္ ၾကည့္မယ္ဆိုျပီး မိမိတို႔ အေနနဲ႔လည္း ႀကိဳတင္ စီမံ ကာကြယ္မႈမ်ား လိုေကာင္း လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရရိွေသာ သတင္းမ်ား အရ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္သား အင္အားနဲ႔ သဘာဝ ရင္းျမစ္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အေျခခံတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား အဓိက ပါဝင္ေနပါတယ္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းနွင့္ လုပ္သား အင္အားကို ဘယ္လို ျဖည့္ဆည္း ရရိွမယ္ဆိုတာေတာ့ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္မဲ့ သူေတြက တြက္ခ်က္ျပီး ျဖစ္မွာပါ။ မဲေဆာက္ ဘက္ျခမ္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မဲ့ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ရဲ့ အနာဂတ္ အလားအလာမွာ ထိုင္းနိုင္ငံ အတြက္ အကိ်ဳး အျမတ္မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္း လာနိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါ အကိ်ဳး အျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အတြက္ အျခား တစ္ဖက္မွာ မိမိတို႔ နိုင္ငံမွ စီးဆင္း သြားနိုင္တဲ့ လုပ္သား အင္အားမ်ား၊ ရင္းျမစ္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး မိမိတို႔ အတြက္လည္း ထိုက္တန္တဲ့ အကိ်ဳး အျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေရး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ထားရမယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာပါ။

အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းနိုင္ငံ အေနနဲ႔ အာဆီယံ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈကို လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ျပီး နယ္ပယ္ အားလံုး အတြက္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ မ်ားစြာျဖင့္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး ဘင္သံ တညံညံျဖင့္ ပဲြမဝင္ခင္ ကပင္ အခိ်န္ယူ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနရာ ေဘးမွ ႀကည့္ေနသူပင္ အားတက္စရာ ျဖစ္ေနမိ ပါတယ္။

အႀကံေကာင္း ရိွေပမဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေနွာင့္ေနွး ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒံုးပံ်ထက္ ျမန္တဲ့ သတင္း နည္းပညာနဲ့ အသိပညာ ေခတ္ႀကီးမွာ နွာတစ္ဖ်ားေလး ဦးသြားရင္ေတာင္ ဦးတဲ့သူက အသာစီး ရသြားမွာမို႔ သူမ်ားထက္ ေနာက္ေကာက ္မက်ေအာင္ေတာ့ သတိ သမၸဇဥ္ဥာဏ္ ယွဥ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါျပီ။

ကိုယ့္ေဘးျခံက လူေတြက ျခံႀကီး သာယာလွပေရး အတြက္ ဦးေဆာင္သူရဲ့ ေနာက္မွာ တက္ညီလက္ညီ အေပး အယူ ႀကည္ျဖဴစြာနဲ႔ ညာသံေပး ေဆာင္ရြက္ ေနတာေတာင္ ကိုယ့္ျခံက လူေတြက လက္ေတြ႔ လုပ္ရမယ့္အရာေတြ အတြက္ တုတ္တုတ္ မလႈပ္ေသးတဲ့ အျပင္ ညီညြတ္မႈ မရိွဘဲ အခ်င္းမ်ားလို႔ ေကာင္းေနတုန္း ဆိုရင္ေတာ့ သူမ်ားျခံ သာယာ လွပသလိုပဲ ကိုယ့္ျခံ သာယာ လွပလာနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အဲ့လိုဆိုရင္ေတာ့ ဆယ္နွစ္ရာသီ သီးပြင့္ေနတဲ့ သူမ်ားျခံ သြားျပီး သူရင္းငွား လုပ္ရတဲ့ ဘဝကေန တစ္ေနဝင္ တစ္မိုးခ်ဳပ္လို႔ အဆံုးမွာ ဘဝနိဂံုးခ်ဳပ္ သြားရမဲ့ အျဖစ္မိ်ဳးပါ။ အဲဒီဘဝမိ်ဳး မျဖစ္ခ်င္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ငယ္ငယ္တုန္းက သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ ''သာသည့္ေျမသို႔'' ကဗ်ာ ေလးထဲက စာသားေလးျဖစ္တဲ့

''သူ႔ေျမမွာ ျဖဴျပာပြင့္္ရင္ျဖင့္ ငါ့ေျမမွာ နီဝါ တင့္ရမေပါ့ အခြင့္အခါ ေမွ်ာ္လို႔ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ သာယာေရးကိုလ ရႈျမင္ ေမွ်ာ္ခါခါေတြးပါလို႔ မေနွးပင္ အားအင္ ထုတ္လို႔ရယ္ ေပါင္းနႈတ္ဖို႔ခဲ'' ဆိုသလို ခပ္ျမန္ျမန္ ခပ္သြက္သြက္ေလး လက္ေတြ႔ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကဖို႔ လိုျပီဆိုတာ အကိ်ဳးေမွ်ာ္ျပီး နိႈးေဆာ္ ပါရေစ။

Source: နကသ (ကမရ) >>> ညီညီေအာင္ (အမ္ဘီေအ)

ရံုးပိတ္ရက္ ျဖစ္တဲ့ စေနေန့..... မေရာက္ျဖစ္တာ ၾကာျပီျဖစ္တဲ့ ပ်ဥ္းမနားက အမိ်ဳးအိမ္ကို အလည္ထြက္ခဲ့ ပါတယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ၾကားလိုက္ရတဲ့ သတင္းက စိတ္မခ်မ္းသာ စရာပါပဲ။ သူတို႔ အိမ္ေဘးက ေဇာ္ေဇာ္ဆိုတဲ့ (၈) နွစ္သားေလး ပ်ဥ္းမနား ေဆးရံု တင္လိုက္ရတယ္တဲ့။ တရားခံက ေဈးထဲက သူ႔အေမ ဝယ္လာတဲ့ မုန္႔ထုပ္။ ကေလးက မုန့္စား ျပီးျပီးခ်င္းပဲ ဗိုက္ေတြ အရမ္းနာလာလို႔ ေဆးရံုကို အေရးေပၚ ပို႔လိုက္ ရတယ္တဲ့ေလ။ ပရိေဒဝ မီးေတြ ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ မိဘေတြကို ၾကည့္ရင္း စာေရးသူ စိတ္မေကာင္းျခင္း မ်ားစြာနဲ႔ အေတြး နယ္ခဲ့်မိပါတယ္။

အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆးဝါး ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မပါဘဲ နိုင္ငံထဲကို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ စားသံုးရန္ မသင့္တဲ့ စားေသာက္ ကုန္ေတြေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔ နိုင္ငံထဲက နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသား လူႀကီး လူငယ္မေရြး ဘယ္ေလာက္မ်ား ေဘးေတြ႔ ေသာကမီးေတြ ဝိုင္းေနရလဲ။ ကိုယ္ကိ်ဳးရွာ ဝိသမ ေလာဘ သားေတြရဲ့ သားေကာင္ဟာ အျပစ္မဲ့တဲ့ ကေလး သူငယ္ေလးေတြ၊ ျပည္သူ ျပည္သားေတြ ျဖစ္သင့္ရဲ့လား။ ဒါဟာ အေျဖမလိုတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္မွာပါ။ အစိုးရသစ္ တက္လာတဲ့ အခိ်န္ကစလို႔ တိုင္းျပည္ရဲ့ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးစတဲ့ က႑ အသီးသီးမွာ Reform လို႔ ေခၚတဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္လာတာကို အားလံုးပဲ သိရိွျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ က႑ေတြထဲက နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံရဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ေမာင္းနွင္အား (Growth of Engine)လို႔ ေခၚတဲ့ နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ပိုင္းမွာလည္း ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ အမ်ားႀကီး ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့တာကို အားလံုးပဲ ျမင္ေတြ႔ ၾကားသိ လက္ေတြ႔ ခံစားၾကရျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္သြယ္မႈ အတြက္ အခြန္အခမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့သလို ပို႔ကုန္/ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ လိုင္စင္ သက္တမ္းနဲ႔ ကုမၸဏီ သက္တမ္း ေျဖေလ်ာ့ ေပးမႈေတြ၊ Earning Transfer မ်ား လဲႊေျပာင္း ခြင့္ျပဳတဲ့ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးမႈစတဲ့ အခြန္ အေကာက္ မဟုတ္တဲ့ အတားအဆီးမ်ား (Non-Traiff Barriers-NTB) ေတြကိုလည္း ေျဖေလ်ာ့ ေပးခဲ့ျပီး ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ ေျဖေလ်ာ့့မႈ အပိုင္း (Trade Liberaliation) ေတြကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့တယ္ ဆိုတာ အားလံုး သိရိွၾကမွာပါ။ ျပည္တြင္း ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ ေနွာင့္ေနွး ေစတယ္လို႔ ကုန္သည္ေတြ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုၾကတဲ့ ေရပူနဲ႔ မရမ္းေခ်ာင္ ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆးေရး စခန္းေတြကိုလည္း အျပီးတိုင္ ရုတ္သိမ္း ေပးခဲ့တာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပို႔ကုန္ အပိုင္းကို ၾကည့္ဦးမလား။ ျပည္တြင္း စားသံုး ဆီဖူလံုေရး အတြက္ ျပည္ပကို တင္ပို႔ဖို႔ ယခင္က ပိတ္ထားတဲ့ နွမ္းနီ၊ နွမ္းညိဳနဲ႔ နွမ္းနက္တိုိ႔ကိုပဲ တင္ပို႔မလား၊ အာရွမွာ Rice Bowl of Asiaေဟ့လို႔ နာမည္ ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ တစ္ေခတ္ကို ျပန္ဆန္းသစ္ ေစဖို႔ ဆန္ကိုပဲ တင္ပို႔မလား၊ သြင္းကုန္ အပိုင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ FDA ေထာက္ခံခ်က္ ပါရိွပါက စားသံုးဆီမ်ား၊ ယခင္ ကန္႔သတ္ ကုန္ပစၥည္း (၅) မိ်ဳးျဖစ္တဲ့ အခိ်ဳမႈန္႔၊ အခိ်ဳရည္၊ ဘီစကစ္ မိ်ဳးစံု၊ စည္သြပ္ဘူးမ်ား (အသားနွင့္ သီးစံု)၊ ေခါက္ဆဲြေျခာက္ အမိ်ဳးမိ်ဳးတို႔ကို တင္သြင္းမလား ခြင့္ျပဳ ေပးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒီလို တစ္ျပည္ေထာင္ဖြား တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးအတြက္ လုပ္သာ ကိုင္သာရိွေအာင္ ေျဖေလ်ာ့မႈေတြ အမိ်ဳးမိ်ဳး လုပ္ေပး ေနရဲ့သားနဲ့ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ အိနၵိယနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ နယ္စပ္ ထြက္ေပါက္ေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ အရပ္ စကားေျပာရရင္ ေမွာင္ခိုေတြ ေၾကာက္ခမန္း လိလိ ျဖစ္ေပၚေနတာလဲ။ အခြန္ေတြ မ်ားလြန္းလို႔ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ရမဲ့ ပို႔ကုန္/ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြက ရွည္လို႔... လမ္းမွာ ကုန္စစ္စင္ေတြက စစ္တာၾကာလို႔... ဆိုတဲ့ အရင္တုန္းက ဆင္ေျခေတြ ကလည္း သိပ္ျပီး ကိ်ဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ မရိွေတာ့ဘဲ အျမတ္ၾကီးစား အလြယ္လမ္း လိုက္ခ်င္တဲ့ ဝိသမေလာဘက အရင္းခံ ေနတာေၾကာင့္ပဲဆိုတာ ေတြ႔ေနရ တာပါ။

ျမန္မာ့ နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ ထိုင္းနယ္စပ္နဲ႔ တရုတ္ နယ္စပ္တို႔ကေန တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈေတြ အမ်ားအျပား စီးဆင္းေနတယ္လို႔ သိရိွရျပီး အဲဒီလမ္းေၾကာင္းေတြကို ပိတ္ဆို႔နိုင္ပါက နိုင္ငံအတြင္းသို႔ စားေသာက္ကုန္ အတုမ်ားနဲ႔ ေဆးဝါးအတုမ်ား ဝင္ေရာက္မႈေတြ က်ဆင္း ေလ်ာ့ပါး လာနိုင္ပါတယ္။ နိုင္ငံ အတြင္းက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားလဲ ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္း အလံုးအရင္းနဲ႔ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈ ကေန သက္သာ လာနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ အာဆီယံ အသိုင္းအဝိုင္းၾကီးမွာ သိကၡာရိွရိွ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္နိုင္ဖို႔ ေမွာင္ခို ကင္းေဝးတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုကို အပူတျပင္း လိုအပ္ေနခိ်န္ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရးနဲ႔ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေစေရး အတြက္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ေတြကို ဖဲြ႔စည္းျပီး မူဆယ္- မနၲေလး လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ျမဝတီ- ရန္ကုန္ လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေတြကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ပညာေပးေနျပီလို့ သတင္းျကားေတာ့ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္လို႔ ရိုးရိုးေလး နားလည္ လက္ခံမိပါရဲ့။ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆးဝါး ေထာက္ခံခ်က္ မပါတဲ့ အသားတုေတြ၊ ေအးခဲၾကက္သား၊ ၾကက္အဆီဘူး၊ ဝက္အူ ေခ်ာင္းေတြ၊ ပုဇြန္ျဖဴစတဲ့ ကန္႔သတ္ စားေသာက္ကုန္ေတြကို မီးရိႈ့ ဖ်က္ဆီး ပစ္တယ္တဲ့။ ၾကည့္စမ္း ဒီပစၥည္းေတြသာ ေဈးကြက္ထဲ ေရာက္သြားလို႔ ကေတာ့ ေဇာ္ေဇာ့္လိုမိ်ဳး ကေလး ဘယ္နွစ္ေယာက္မ်ား ေဆးရံု ေရာက္ဦးမွာလဲ၊ စားသံုးသူေတြ အတြက္ အဆိပ္နဲ႔ တူတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ထဲ မဝင္ေရာက္နိုင္ေအာင္ တားဆီး ေပးနိုင္တာကိုပဲ စာေရးသူတိုိ႔ ျပည္သူေတြက ေက်းဇူးတင္ရမွာ ပါပဲ။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ကာလ နွစ္ခု ခဲြျခား လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ သိရိွရပါတယ္။ မူဆယ္- မနၲေလး လမ္းေၾကာင္းေပၚက အဖဲြ႔ (၁) ရဲ့ ပညာေပးကာလအျဖစ္ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန့ကေန ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန့အထိကို သတ္မွတ္ထားျပီး အဖဲြ့ (၂) ရဲ့ ပညာေပးကာလကေတာ့ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန့ကေန ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန့ထိ သတ္မွတ္ထားတယ္လို့ သိရပါတယ္။ အဲဒီ ကာလမ်ား အတြင္း ဖမ္းဆီး ရမိရင္ ခြင့္ျပဳကုန္ ျဖစ္ပါက လိုင္စင္ ျပန္လည္ လုပ္ေပးျခင္း၊ အခြန္ ေဆာင္ေစျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးျပီး ကန္႔သတ္ကုန္ ျဖစ္ပါက ဖ်က္ဆီး/ သိမ္းဆည္းျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရိွရျပီး ပညာေပး ကာလ ေက်ာ္လြန္သြား ပါက ဥပေဒအရ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူ သြားမယ္လို႔ သိရိွရပါတယ္။

၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျမဝတီ- ရန္ကုန္ လမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ (၂) က ဒိုက္ဦး- ျမစ္ကိ်ဳး၊ လမ္းသစ္ လမ္းေဟာင္း လမ္းဆံုမွ Spot Check စစ္ေဆး ေနတုန္း ျဖတ္သန္း ယာဥ္ေပၚမွာ ကန္႔သတ္ ကုန္ျဖစ္တဲ့ ဘီယာနဲ႔ ပဲနို႔၊ စားဆီ၊ အခိ်ဳရည္၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔၊ ခေနာက္စိမ္း၊ နို႔ဆီ၊ ေခါက္ဆဲြေျခာက္၊ ခိ်ဳခ်ဥ္နဲ႔ ဒူးရင္းသီးေတြကို လိုင္စင္မဲ့ သယ္ေဆာင္ လာတာကို သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့တယ္လို႔ သိရိွ ရပါတယ္။

ဝိသမေလာဘ သားေတြကေတာ့ အဲဒီလို သယ္တာ ေမွာင္ခို မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ တစ္နိုင္ တစ္ဆဲြ ပါတဲ့ေလ။ ရိုးရိုး သားသားမရိွလို႔ လုပ္စားတာပါတဲ့။ အဲဒီလို တစ္နိုင္တစ္ဆဲြ ကုန္သြယ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ကုန္သြယ္ရာမွာ ပိုမို လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔ ေစဖို႔ တစ္ဦးတည္းပိုင္ ထုတ္ကုန္/ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ ကဒ္ (Individual Trading Card-ITC) ေတြကို မူဆယ္ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္၊ ျမဝတီ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္နဲ႔ တမူး နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းေတြကို ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ကစလို႔ ထုတ္ေပး ေနျပီဆိုတာ မသိဘူးလားလို႔ ေမးလိုက္ခ်င္ ပါတယ္။ စာေရးသူ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္ တာကေတာ့ အတိတ္မွာ မည္သို႔ပင္ အရိပ္မည္းၾကီး ရိွေစကာမူ အေကာင္းဆံုး ဆိုတဲ့ မနက္ျဖန္ေတြကို အေရာက္သြားဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္က ေျဖေလ်ာ့မႈေတြေပးျပီ၊ မသမာမႈေတြကို တားဆီးမဲ့ တရားမဝင္ တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ေတြ ရိွျပီ၊ ေဒသခံ ကုန္သည္ေလးေတြ အတြက္ ဆုလာဒ္ အျဖစ္ ICT ကဒ္ေတြလည္း ထုတ္ေပးေနျပီ။ ကဲ.. အရင္တုန္းကလို အေမွာင္ထဲမွာပဲ မေနၾကပါနဲ႔ေတာ့။ အားလံုးပဲ ညီညီညြတ္ညြတ္ စည္းစည္း လံုးလံုးနဲ႔ အလင္းေရာင္ ထဲကေန ေမွာင္ခိုေဝးေဝး အေခ်ာင္ခိုစိတ္ မေမြးဘဲ နိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ဆီကို ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကပါစို႔။ စည္းကမ္းတက် သိကၡာရိွရိွနဲ႔ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈေတြ ၿပဳပါစို႔။ အဲဒီလိုသာ ဆိုရင္ ဝိသမ ေလာဘ သားေတြရဲ့ ကိုယ္ကိ်ဳးရွာ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈေတြ ပေပ်ာက္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ စားေသာက္ကုန္၊ ေဘးထြက္ ဆိုးကိ်ဳးမရိွတဲ့ လူသံုးကုန္ေတြ သံုးစဲြျပီး က်န္းမာရႊင္လန္း ေနတဲ့ နိုင္ငံသူ/ နိုင္ငံသားေတြကို ျမင္ေတြ႔ ရမယ့္ မေဝးေတာ့တဲ့ ေရႊေရာင္ ေန႔ရက္ေတြကို ျမင္ရေတာ့မွာ ပဲလို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း ေဆးရံုေပၚက သားငယ္ေလး ေဇာ္ေဇာ္ အျမန္ဆံုး ေနေကာင္းပါေစလို႔ တိုးတိုးေလး ဆုေတာင္းမိပါတယ္။

စုစံ (ကမရ)

Mobile Team အေနနဲ႔ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ ေပးေရးနဲ႔ တရားမဝင္ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈမ်ားကို တားဆီးျခင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ ေစေရးတို႔ အတြက္ လႈပ္ရွား ရွာေဖြ တားဆီး စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ (၂) ဖြဲ႕ကို မူဆယ္- မႏၱေလး ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ျမဝတီ-ရန္ကုန္ ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ တာဝန္ ခ်ထား ေဆာင္ရြက္ ေစလ်က္ရွိ ပါတယ္။ လႈပ္ရွား ရွာေဖြ တားဆီး စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ Mobile Teamမ်ားကို နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၊ သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ ကုန္သည္ အသင္းနဲ႔ Media မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဆယ္- မႏၱေလး လမ္းေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လ ၁ ရက္နဲ႔ ျမဝတီ- ရန္ကုန္ လမ္းမွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ တို႔က Mobile Teamအဖြဲ႕ မ်ားနဲ႔ ပညာေပး စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေပး ကာလ (၂)လ ျပည့္တဲ့ အခ်ိန္က စၿပီး အေရးယူမႈမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မယ္ ဆိုတာကို TV သတင္း၊ သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ ထားၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။

ပညာေပး ကာလ (၂)လ နီးပါး ရွိေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ျမဝတီ- ရန္ကုန္ လမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် ခရီးသည္ တင္ယာဥ္ ကုန္တင္ ယာဥ္မ်ားကို Spot Check စစ္ေဆးၿပီး အေကာက္ခြန္မဲ့၊ ကန္႔သတ္ကုန္၊ လိုင္စင္ အပို/ အလြဲ ပစၥည္းမ်ားကို ယာယီ ထိန္းသိမ္း ထားလ်က္ရွိ ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ စခန္းမွာ လိုင္စင္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း ျပသႏိုင္တဲ့ အခါမွာ ယာယီ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လြႊဲေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ စားသံုးရန္ မသင့္ေသာ ပုပ္သိုးလြယ္ ပစၥည္းမ်ားကို အဖြဲ႕နဲ႔ မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကန္႔သတ္ ကုန္မ်ားကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ခြန္ ဌာနသို႔ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းနဲ႔ အညီ လႊဲအပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မွာေတာ့ သတင္း ရရွိတဲ့ အတြက္ ဘုရားႀကီး ေက်းရြာ၊ လမ္းေဟာင္းမွ အျမန္လမ္းကို ျဖတ္တဲ့လမ္း သံလမ္းေဘးသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာ ေက်ာက္ခ်ကြင္း အနီး စုပံု ထားရွိတဲ့ ဘီယာ (Leo) ၉၅၀ ကတ္၊ ဘီယာ (Heineken) ၅၄၀ ကတ္၊ ဘီယာ (Singha) ကတ္ ၂၀ဝ ခန္႔၊ ဘီယာ (Folsom) ၇၀ ကတ္၊ ဘီယာ (Diablo) ကတ္ ၄၀ နဲ႔ ပဲပုတ္ေစ့ ဆီ ၁၃ ဒသမ ၇၅ ကီလို ဂရမ္ပါ ပံုး ၆၀ဝ ခန္႔ကို ေတြ႕ရွိရတဲ့ အတြက္ Mobile Team အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားဟာ အဆိုပါ ဘီယာနဲ႔ ပဲပုတ္ေစ့ဆီ မ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အေကာက္ခြန္ အဖြဲ႕သို႔ အပ္ႏွံေရး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တယ္လို႔ သတင္း ရရွိပါတယ္။ စားဆီပံုး ေတြကိုေတာ့ FDA ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ နဲ႔ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးတဲ့ အခါမွာ ျပန္လည္ လႊဲအပ္ေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီပစၥည္းေတြကို ၾကည့္တဲ့ အခါ ကန္႕သတ္ကုန္ ဘီယာ အမ်ားစု ပါရွိေနၿပီး တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္တဲ့ စားဆီမ်ား ကိုလည္း ေတြ႔ေနရ ပါတယ္။

တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမွ ကုန္သြယ္လို႔ ရတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳရန္နဲ႔ တရားဝင္ တင္ပို႔/ တင္သြင္း ခြင့္ရွိတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ႐ိုး႐ိုး သားသား မွန္မွန္ ကန္ကန္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါလ်က္ ယခုကဲ့သို႔ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ ေနရတာလဲ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာ သိခ်င္ေနမိ ပါေတာ့တယ္။

Source: v&-2 = MTN

ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ အစား အေသာက္ကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္း ကိစၥေတြဟာ လူရဲ့ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာ ရတာ အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ လူေတြ ကေတာ့ စိုက္ပိ်ဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ကိုင္တြယ္ သူမ်ားနဲ႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ သိုေလွာင္ ျဖန္႔ေရာင္းခ် သူမ်ား၊ စီမံ ခန္႔ခဲြ သူမ်ားနဲ႔ စားသံုးသူ မ်ားပဲ ျဖစ္ၾက ပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ မ်ားဟာ အစား အေသာက္မ်ား အႏၲရာယ္ ရိွေအာင္လည္း လုပ္နိုင္ၾက သူမ်ား ျဖစ္ၾက သလို အႏၲရာယ္ ကင္းေအာင္လည္း စြမ္းေဆာင္ နိုင္ၾက သူမ်ားပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဓိက အတၲနဲ႔ ပရ အေပၚမွာသာ မူတည္ ျပီးေတာ့ လုပ္တာ ကိုင္တာ ကဲြျပား သြားခဲ့ပါတယ္။ အတၲဆန္ တဲ့လူေတြက ဘယ္သူ ေသေသ ငေတ မာရင္ ျပီးေရာ သေဘာနဲ႔ ထုတ္လုပ္ၾက၊ လုပ္ကိုင္ ၾကေတာ့ ေသသူေသ၊ နာသူနာ ျဖစ္ၾက ရတယ္။

''ပရ'' သမား ကေတာ့ သူႀကီးပြား ခ်မ္းသာ ဖို႔ထက္ လူအမ်ား ေဘးကင္းစြာ စားေသာက္နိုင္ဖို႔ ဦးစားေပး တတ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ''ပရ'' လက္ကိုင္ ထားသူ ကသာ ဘဝ ေအာင္ျမင္ သူမ်ား အျဖစ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျမင္ေတြ႔ ေနရ စျမဲပဲ ျဖစ္တယ္။

၂၁ ရာစုဟာ အံ့မခန္းေအာင္ တိုးတက္ခဲ့ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စားေနတဲ့ ဆန္ေတာင္မွ အတု လုပ္ျပီး ေဈးကြက္ထဲ တင္ပို႔ဖို႔ အထိျဖစ္လာ ခဲ့တယ္။ အစစ္နဲ႔ အတု ခဲြျခားလို႔ မရေအာင္လဲ လုပ္လာ နိုင္ၾကတယ္။

၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ- တရုတ္ ကုန္စည္ ျပပဲြႀကီးမွာ တရုတ္ နိုင္ငံဖက္မွ (၂၂)ဘီး ကုန္တင္ ယာဥ္ႀကီးေတြ လာေရာက္ ျပသပါတယ္။ ေရာင္းေဈး ကေတာ့ ျမန္မာ က်ပ္ေငြနဲ႔ သိန္း ၇၂ဝ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တစ္ေယာက္က လာေရာက္ ျပသတဲ့ ကုမၸဏီကို ''မမ်ားလြန္းဘူးလား'' လို႔ေမးခဲ့ရာ တရုတ္ ကုမၸဏီ ဖက္မွ ''ဒီေမာ္ဒယ္လ္၊ ဒီပံုစံ အတိုင္းဘဲ က်ပ္သိန္း (၂ဝဝ)နဲ႔ မွာမယ္ဆိုရင္ ထုတ္ေပးလို႔ ရပါတယ္'' လို႔ ျပန္ေျပာ တယ္လို႔ ၾကားသိခဲ့ရ ပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္း အတုေတြဟာ ေနရာ တကာမွာ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူလို႔ ရေနျပီျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ ကုန္ပစၥည္း ေတြထက္ ေဆးဝါးနဲ႔ စားေသာက္ ကုန္ေတြက ပိုျပီး လူကို အနၲရာယ္ ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုိ႔ နိုင္ငံမွာ ေဆးဝါး အတုေတြ အေၾကာင္း မၾကာခဏ ေျပာဆိုသံမ်ား ၾကားရ တတ္ပါတယ္။ လူကို အနၲရာယ္ ျပဳတဲ့ အသံမၾကား ေပမယ့္ ေဆးမတိုးဘူး ဆိုတဲ့ အသံေတြ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၾကားေန ရတာ ျဖစ္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အတုဟာ အတုပဲ ဆိုတာ သတိ လက္လြတ္ မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတာ ျဖစ္တယ္။

အထူးသျဖင့္ အစား အေသာက္ဟာ လူ႔အသက္ကို အနၲရာယ္ အေပးနိုင္ဆံုး ျဖစ္တယ္။ လူအမ်ား အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေရး အတြက္ အစား အေသာက္ကို စားေသာက္ ေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မရိွမျဖစ္ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္း လံုျခံဳစြာ စားေသာက္ နိုင္ေရးဟာ လူတိုင္းနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္ ပါတယ္။ ယခု ေခတ္မွာ အသင့္ စားသံုးနိုင္တဲ့ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ စားသံုးမႈ မ်ားလာ သလို အစားအေသာက္ ကေန ျဖစ္ေပၚ လာရတဲ့ အနၲရာယ္ မ်ားလည္း တိုးလာ တယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ ၾကပါတယ္။

၎ အႏၱရာယ္ေတြ အနက္ အဓိက ၃ မိ်ဳးမွာ ဓါတု အနၲရာယ္ (Chemical Hazards) ၊ ဇီဝ အနၲရာယ္ (Biological Hazards)၊ ရုပ္ပစၥည္း အႏၱရာယ္ (Physical Hazards)တို႔ ျဖစ္ၾက တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ားရဲ့ အဆိုအရ အစား အေသာက္ထဲမွာ ဓါတု ညစ္ညမ္းမႈ (Chemical Contaminants)ကို ၄ မိ်ဳးခန္႔ ထပ္မံ ခဲြျခမ္း ေလ့လာနိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါေတြ ကေတာ့ လယ္ယာသံုး ဓါတု ပစၥည္း အၾကြင္း အက်န္မ်ား (Agrochemical Residues) တိရိစၧာန္သံုး ေဆးဝါး အၾကြင္း အက်န္မ်ား (Veterinary Medicine Residues)၊ အဆိပ္သင္ ေစေသာ သတၳဳ ပစၥည္မ်ား (Toxic Heavy Metals)၊ စားေသာက္ကုန္ အားျဖည့္ ပစၥည္းမ်ား (Food Additives) စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစား အေသာက္ကို အနၲရာယ္ ေပးနိုင္တဲ့ အျခား အေၾကာင္းအရာ မ်ားကေတာ့ အနုဇီဝ ပစၥည္း ပါဝင္မႈ (Microbiological Hazards)၊ မိႈဆိပ္ ပါဝင္မႈ (Mycotoxins)၊ ဓါတ္မတည့္ တုန္႔ျပန္ျခင္း (Allergic Reaction)၊ မိ်ဳးရိုး ဗီဇ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ထားတဲ့ အစား အေသာက္မ်ား (Genetically Modified Foods)၊ ဓါတ္ ေရာင္ျခည္သင့္ အစား အေသာက္မ်ား (Irradiated Foods)၊ အေရာ အေနွာ ပစၥည္း ဓါတ္ျပဳျခင္းမ်ား (Adulteration)ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီႏၱရာယ္မ်ား ကိုေတာ့ ဓါတ္ခဲြ ခန္းမွာ စနစ္တက် စမ္းသပ္မွ သိရိွနိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ဆိုလွ်င္ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စမ္းသပ္နိုင္ဖို႔ နိုင္ငံေတာ္မွ စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထား တယ္လို႔ သိရိွရပါတယ္။

တခိ်ဳ႕လူေတြ က်ေတာ့လည္း အေျခ အေန တစ္ရပ္ ရပ္ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ ရိွတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ၾကံဖန္ျပီး လဲြသြား တတ္တာ ရိွပါတယ္။ တရုတ္ နိုင္ငံ ေရႊလီျမိဳ႕က ခ်စ္သူ နွစ္ဦး အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ ရဖူးပါတယ္။

မိန္းကေလး တစ္ဦးက နိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ မသြားခင္ေလးမွာ သူမ ရည္းစားကို တရုတ္ ''လမုန္႔'' ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေယာက်ာ္းေလး ကလည္း ခ်စ္သူ ေပးထားတဲ့ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ဆိုျပီး ေသေသ ခ်ာခ်ာ ထုတ္ပိုး ထားတယ္လို႔ဆို ပါတယ္။ ေနာင္ ၂ နွစ္ခန္႔ အၾကာ မိန္းကေလး ျဖစ္သူဟာ နိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္မွ ျပန္လာျပီး လက္ထပ္ပဲြ လုပ္မယ့္ အခိ်န္မွာ လက္ေဆာင္ ရတဲ့ တရုတ္ လမုန္႔ ထုတ္ကို ေျဖၾကည့္ ၾကရာ မပ်က္စီးဘဲ နဂို မူလ ထားတဲ့ အတိုင္း ရိွေနတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ထူးျခားသည္မွာ တရုတ္ လမုန္႔ဟာ ၂ နွစ္အတြင္း မပုပ္ မသိုးပဲ ဒီအတိုင္းရိွ ေနျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍သာ ခ်စ္သူ ေပးတဲ့ မုန္႔ဆိုျပီး စားမိတယ္ ဆိုရင္ တာရွည္ ခံေအာင္ ထည့္ထားတဲ့ ဓါတု ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းေလးဟာ လူ႔ေလာကႀကီးမွ အျပီး အပိုင္ ထြက္ခြာျပီး ျဖစ္ေန ပါလိမ့္မယ္။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ တရုုတ္ ''လမုန္႔ '' အေတာ္ မ်ားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ နိုင္ငံ ေဈးကြက္ထဲမွာ ျမင္ေတြ႔ ေနရတာ စိတ္ မခ်မ္းသာ စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီမုန္႔ေၾကာင့္ ကင္ဆာလို ေရာဂါမိ်ဳး ခံစားခဲ့ ရတဲ့ ျမန္မာ နိုင္ငံသားေတြ ဒုနဲ့ေဒး ရိွေနမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို အလြန္ တရာမွ အနၲရာယ္ မ်ားလွတဲ့ အစား အေသာက္ေတြ အေၾကာင္းကို မ်ားမ်ားေျပာ မ်ားမ်ားေရးဖို႔ အေၾကာင္း ျဖစ္လာ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္သားေတြ စစ္ ေျမျပင္မွာ အသြား မေတာ္လို႔ မိုင္းနင္း မိျပီး ေသခဲ့ရင္ ကံဆိုးတယ္လို႔ ေျပာရ ေပမယ့္ ျမန္မာ နိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ ျမန္မာ နိုင္ငံ အတြင္းမွာ ေနျပီး နိုင္ငံျခားက လာတဲ့ တရုတ္ လမုန္႔ စားျပီး ေသတယ္ ဆိုရင္ '' ကံဆိုးတယ္'' လို႔ သတ္မွတ္လို႔ ရနိုင္မွာလား၊ မသိ နားမလည္လို႔ စားမိပါတယ္ ဆိုတဲ့ ေနာင္တ စကားမ်ား မထြက္လာမီ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးမွ ပညာ ေပးတန္ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ Media မ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ ျပန့္ျပန္႔ ေရးသား ေျပာဆို အသိေပးဖို႔ လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Pages