ပညာပေး/လှုပ်ရှားမှုများ

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ နှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ( UMFCCI) နှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံ Center For the Promotion of Imports From Developing Countries တို့ပူးပေါင်း၍ UMFCCI တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ နှင့် ၁၅ ရက်နေ့တို့တွင် Market Access Requirements Awareness Training သင်တန်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။  

ယင်းသင်တန်းသို့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများမှ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ယင်းသင်တန်းကို CBI မှ ကြီးမှူးကျင်းပပြီး ဥရောပကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံများ European Union-EU သို့ မြန်မာ့ ပို့ကုန်များ ထိုးဖောက်တင်ပို့နိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်း ဝယ်လိုအား ဈေးကွက်တို့ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် နိုင်ရန် ရည်ရွယ် ၍ သင်တန်းပို့ချခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Eu ၏ တင်သွင်းလိုသော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ စံချိန်စံညွှန်း၊ အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအမံများအား အောက်ပါ Websites များတွင် လေ့လာ သိရှိ နိုင်ကြောင်း အသိပေးသွားခဲ့ပါသည်။

မြန်မာ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပို့ကုန်ကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရေး ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရှာဖွေရေးတို့ကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် အထောက်အကူရရှိစေရေးအတွက် ရေးသားတင်ပြအပ်ပါသည်။

( 1 ) www.cbi.eu

( 2 ) www.intracen.org

(3 ) www.exporthelp.europa.eu

 

စမ်းစမ်းဝင်း

( ပို့ကုန် )

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်ဆိုင်ရာအခြေခံမူသည် မိမိ၏ သဘာဝသယံဇာတနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်ကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချလျှက် ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တိုးချဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန်နှင့် သမာရိုးကျပို့ကုန်ပစ္စည်း များအပြင် တန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ချောပစ္စည်းများကို တိုးချဲ့တင်ပို့ရေး ကြိုးပမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားရာတွင် သာမန်အားဖြင့် ဈေး နှုန်းကမ်းလှမ်းချက်ဖြင့် (Offer) သို့မဟုတ် Performa Invoice များတင်ပြ၍ လျှောက်ထားရန်သတ်မှတ်ထား ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ တစ်ဖက်ဝယ်သူရောင်းသူနှင့် အတည်ပြုစာချုုပ်ချုပ်ဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ် ၍ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက ယင်းစာချုပ်တွင် အောက်ပါ စာသားများထည့်သွင်းချုပ်ဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်။

(က) This Agreement/Contract is Subject to the receipt of Export/Import License from the Directorate of Trade, Ministry of Commerce

(ခ) This Agreement/Contract Shall be governed by the Laws of the Government of the Union of Myanmar

အရောင်းအဝယ်စာချု့ပ်များတွင် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပါရှိရမည့်အချက်များ

(က) ကုန်ရောင်းသူ။ (ကုမ္ပဏီအမည် လိပ်စာအပြည့်အစုံ)

(ခ) ကုန်ဝယ်သူ။ (ကုမ္ပဏီအမည် လိပ်စာအပြည့်အစုံ)

(ဂ) ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်။

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၊ အတန်းအစား၊ အရည်အသွေး၊ စံချိန်စံညွှန်း။

(င) အရေအတွက်။

(စ) ဈေးနှုန်း။ (Incoterm ဖော်ပြရန်)

(ဆ) တန်ဖိုး။ (Incoterm ဖော်ပြရန်)

(ဇ) ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မည့်ကာလ။

(ဈ) ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မည့်နေရာ။

(ည) ကုန်ချဆိပ်ကမ်း။

(ဋ) ထုတ်ပိုးပုံ။

(ဌ) သင်္ဘောတင်အမှတ်အသား။

(ဍ) ငွေပေးချေပုံစနစ်။

(ဎ) ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း။

(ဏ) ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်း။

(တ) မလွန်ဆန်နိုင်သည့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ဆုံးရှုံးမှု။

(ထ) အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း။

(ဒ) အထွေထွေ။

(က) ကုန်ဝယ်သူအမည်၊ လိပ်စာ။ (ခ) အမျိုးအမည်၊ အတန်းအစား၊ အရည်အသွေး၊ စံချိန်စံညွှန်း၊ မိုဒယ်၊ အရေအတွက်နှင့် ထုတ်ပိုးမှု စနစ်၊ အထုတ်အပိုးပေါ်တွင်ရိုက်နှိပ်ထားသော ကုန်အမှတ်အသား(ရေတွက်ပုံ Kg, MT, Nose, MTR, Ltr စသည်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း၏သဘာဝအရ ရေတွက်ပုံစနစ်များကို တိကျစွာဖော် ပြရန်နှင့် ယင်းကုန်ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းထုတ်ပိုးမှုစနစ်ကို တိကျစွာဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။) (ဂ) တန်ဖိုး၊ တန်ဖိုးစုစုပေါင်း။ (ဃ) ကုန်တင်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ကုန်ချဆိပ်ကမ်း။ (င) ပင်ရင်းနိုင်ငံ။ (စ) သယ်ယူပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်း။ (ဆ) တာဝန်ရှိလက်မှတ်ထိုးပိုင်ခွင့်ရှိသူ။ (ဇ) ကုန်ရောင်းသူ၏ဘဏ်။ (ဈ) သင်္ဘောတင်ကာလ။

Pages

Subscribe to ပညာပေး/လှုပ်ရှားမှုများ