ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ/ဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်

Tue, 09/27/2022 - 08:48 -- competition
Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှာ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်ပြီး‌ ကော်မရှင်တွင် အဖွဲ့ဝင်စုစု‌ပေါင်း (၁၃)ဦး ပါရှိပါသည်။

Latest News: 
Subscribe to RSS - ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ/ဖွဲ့စည်းပုံ