ပို့ကုန်/တာဝန်ဝတ္တရားများ

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဌာနစုနှင့် စီမံလုပ်ငန်းဌာနစု လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Fri, 01/23/2015 - 13:31 -- dccaadmin
Myanmar

 

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဌာနစု၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ     

၁။       ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအား  ပင်လယ်ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်မှ တင်ပို့နိုင်ရေး   Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်မှ 

          ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအပေါ် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ရေးသွင်းခြင်း       

၂။       EICC, EC အမှာစာများပြုစု၍ တင်ပြခြင်း။       

၃။       EICC ခွင့်ပြုချက်အရ ပို့ကုန်လိုင်စင်များအား Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့်  စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း။    

၄။       ပို့ကုန်လိုင်စင်များပြင်ဆင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အပ်နှံခြင်းများ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးခြင်း။       

၅။       နယ်စခန်းများမှ ကြေးနန်းဖြင့် တင်ပြသည့် ပို့ကုန်လိုင်စင်များအား စိစစ်ခြင်း၊ EICC သို့ တင်ပြရန် ခွင့်ပြုပေးခြင်း၊

          မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်း။ 

၆။       လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှု စာရင်းဇယားများရေးဆွဲခြင်း။

၇။       နယ်စခန်းများအားလုံးကို အသင်းများ၏ စျေးနှုန်းပေးပို့ခြင်း။

၈။       ရော်ဘာစျေး၊ စားဖိုဆောင်သီးနှံစျေးနှုန်းများအား ဝန်ကြီးရုံးသို့ အပတ်စဉ်ပေးပို့ခြင်း။

၉။       အထက်ဌာနမှ ညွှန်ကြားချက်များအား နယ်စခန်းများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း။     

၁၀။     ရုံးချုပ်လိုင်စင်အရ  စာရင်းအား နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်စာရင်းဇယားရေးသွင်းခြင်း။         

၁၁။     အထက်ဌာနသို့ နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊ လစဉ်တင်ပြမည့် စာရင်းဇယားများ ပြုစုခြင်း။     

၁၂။      MRF မှ ပေးပို့သော ဆန်၊ ဆန်ကွဲစျေးနှုန်း၊ ပဲ၊နှမ်းအသင်းမှ ပေးပို့သော စျေးနှုန်းများအား ဝန်ကြီးရုံးသို့ အပတ်စဉ် ပေးပို့ခြင်း။

၁၃။     ပို့ကုန်၊သွင်းကုန် စျေးနှုန်းသတင်းလွှာအား ဝန်ကြီးရုံးသို့ အပတ်စဉ်ပေးပိုခြင်း။

      

စီမံဌာနစု၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

၁။       စီမံရေးရာနှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။       စာအဝင်/အထွက်၊ ကြေးနန်းအဝင်/အထွက်များ လက်ခံပြန်ကြားခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ရေးသွင်းခြင်း၊      

          အထက်ဌာနသို့ တင်ပြခြင်း။   

၃။       ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းဇယားများနှင့် ပရိဘောဂများ ၊ ဖိုင်များစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဆောင်ရွက် ခြင်း။

၄။       နေ့စဉ် ပြန်တမ်း၊ လစဉ် ပြန်တမ်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅။       ဝင်စာ၊ ထွက်စာများ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။    

၆။       သင်တန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သာရေး၊ နာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၇။       ebis စနစ်တွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ Update ထည့်သွင်းပေးခြင်း။

၈။       လုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဝန်ထမ်းအကဲဖြတ်မှတ်တမ်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

Latest News: 
Subscribe to RSS - ပို့ကုန်/တာဝန်ဝတ္တရားများ