စီမံ/တာဝန်ဝတ္တရားများ

စီမံရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 

( ၁ )     ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲခြင်း။

( ၂ )     အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ၃ )     ဝန်ထမ်းများအပြစ်ပေးအရေးယူကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ၄ )     ဝန်ထမ်းသစ် ခန့်ထားရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ၅ )     နယ်စခန်းလဲလှယ်တာဝန်ပေးအပ်ရေးကိစ္စရပ်များ။

( ၆ )     နယ်စခန်းများမှ ပြန်ရောက်လာသူများအားဌာနခွဲများသို့ တာဝန်ချထားခြင်း။

( ၇ )     စခန်းသစ် ဖွင့်လှစ်ရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ၈ )     ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ၉ )     ဝန်ထမ်းများ ဝန်ကြီးဌာနပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိစ္စများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၀)    ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအပေါ်   လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု များ ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၁)     ကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများသို့ အဖွဲ့ဝင်အမည်စာရင်းပေးပို့သည့်ကိစ္စများ ‌  ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၂)     ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။

(၁၃)     ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးစီးဌာန /  ဝန်ကြီးဌာန/ ဗဟိုဝန်ထမ်း သက်သာ   စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ သို့ တင်ပြခြင်း။

(၁၄)     နေ့စား (၃) လတစ်ကြိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း။

(၁၅)    ညွှန်မှူးနှင့်အထက်အရာထမ်းများ ခရီးသွားလာသည့်ကိစ္စရပ်များ ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၆)    လုပ်ငန်းခွဲများ ဖျက်သိမ်းသည့် ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၇)    ကနီ/ ညောင်တုန်းငါးမွေးမြူရေးအကျိုးတူလုပ်ငန်း၏ လချုပ် နှစ်ချုပ် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၈)    ဝန်ထမ်းကတ်များ ပြုလုပ်ခြင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၉)    သာရေး/နာရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၀)     အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၁)     ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သင်တန်းများ တက်ရောက်မည့်သင်တန်းသားအမည် စာရင်း            စုစည်းပေးပို့ခြင်း။

(၂၂)     ပညာသင်/အထူးထောက်ပံ့ကြေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၃)     ပြက္ခဒိန်၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်ပုံစံရိုက်နှိပ်ရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၄)     ဝန်ထမ်များ ပင်စင်ခံစားမည့် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၅)     ဝန်ထမ်းလုပ်သက်ဆက်စပ်သည့်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၆)     ဝန်ထမ်းများ၏ ခရီးသွားလာရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၇)     ဝန်ထမ်းများ၏ ခွင့်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၈)     ဝန်ထမ်းများ၏ E-Bis ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၉)     ဝန်ထမ်းများ၏ ဘွဲ့ထူး/ဂုဏ်ထူးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၀)    ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။      

(၃၁)     ဝန်ထမ်းများ၏ လစာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၂)     အရာထမ်းများ၏ ဝင်ငွေခွန်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၃)     ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ဝယ်ယူဖြန့်ခွဲသည့်ပုံသေ ပိုင်ပစ္စည်းများအား ပုံသေပိုင်မှတ်တမ်း ရေးသွင်းခြင်း။

(၃၄)     ECCပြန်တမ်းများ လစဉ်ပြုစုပေးပို့ပေးခြင်း၊ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းအပျက်များအား     စာရင်းပြုစု၍လေလံ ထုခွဲရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် ဌာန စီ/ခန့်၊ဝန်ကြီးဌာန    စီ/ခန့်သို့ အမှာစာများတင်ပြရခြင်း။

(၃၅)    လေလံတင်ထုခွဲရောင်းချပြီးစီးပါက ပုံသေပိုင်စာရင်း မှပယ်ဖျက်နိုင်ရေး ဆောင် ရွက်ရခြင်း။

(၃၆)    နေပြည်တော်စည်ပင်မှရရှိထားသည့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအား အရာထမ်း/ အမှုထမ်းများသို့ နေရာ ချထားပေးနိုင်ရန် တင်ပြခြင်း။

(၃၇)    ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊အဆောင်လစ်လပ်မှုနှင့်လိုအပ်ချက်များ တင်ပြခြင်း ၊ အငြိမ်း    စားယူမည့် ဝန်ထမ်းများ၏ မြေကွက်လျှောက်ထားမှုများ တင်ပြခြင်း။

(၃၈)    အဆောက်အဦ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုနှင့် ငှားရမ်းမှုများအတွက် တင်ဒါကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃၉)    အဆောက်အဦ၊ မြေများအား ဌာနအမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်ရေး၊ မြေငှား ဂရမ်များရရှိရေး ၊ ငှားရမ်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခရရှိရေး‌ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄၀)    အဆောက်အဦ၊ မြေမှတ်တမ်း စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ပုံသေပိုင်မှတ်တမ်း စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ မူလပုံသေပိုင် စာရင်းမှ နုတ်ပယ်ရန် ဆောင် ရွက်ခြင်း။

(၄၁)     ငွေလုံးငွေရင်းနှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများရေး ဆွဲခြင်း၊ BE,SG စာရင်းများ တင်ပြတောင်းခံနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄၂)     ဦးစီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော် မတီများသို့ ငွေလုံးငွေရင်း ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက် သည့် အမှာစာတင်ပြခြင်း။

(၄၃)     တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအားသက်  ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄၄)     ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ ပရိဘောဂနှင့် ယာဉ်များအားဝန်ကြီး ဌာန ဝယ်/ကော် နှင့်တင်ဒါစီစစ်ရေး ကော်မတီများသို့တင်ပြဆောင်ရွက်ပြီး တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများ/အရောင်းဆိုင်များနှင့် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ပစ္စည်းများပေးသွင်း ပြီးပါက ငွေပေးချေနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄၅)    သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့်တင်ပြတောင်းခံလာသောအသုံးစရိတ်များအား လက်ခံ စိစစ်၍ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်နှင့်ပေါင်းစည်းတင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄၆)    ဌာနခွဲများမှအသုံးမလို၍ ပြန်လည်အပ်နှံလာသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းအပျက်များအား မှတ်တမ်းတင် ထားရှိခြင်း၊ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။

(၄၇)    ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် လေလံတင်ထုခွဲရောင်းချနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရခြင်း။

(၄၈)    ကြမ်းခင်းစျေးသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်တင်ပြတောင်းခံခြင်း။

(၄၉)    လေလံတင်ထုခွဲရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ရခြင်း။

(၅၀)    ထုခွဲရောင်းချပြီးစီးပါက ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်နိုင်ရေးအတွက်       အမှာစာပြုစု တင်ပြခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ စီးပွားရေးရာ ကော်မတီသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း။

(၅၁)    ဌာနပိုင်အဆောက်အဦ၊ ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီတာအသုံးပြုခများ၊နယ်စခန်းရှိ IP Star အသုံးပြုခများ၊ ဌာနပိုင် စက်ပစ္စည်း      ပြင်ဆင်စရိတ်များ တောင်းခံဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅၂)     မီးတားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅၃)    ရုံးချုပ်/ နယ်စခန်းများရှိ လစဉ်အသုံးပြု စာရေးကိရိယာ /ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ဌာန/စီခန့်သို့ တင်ပြ၍  တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း၊ ဝယ်ကော် / ဝန်ကြီးဌာန/စီခန့်၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ခွဲဝေ ဖြန့်ထား ပေးခြင်း။

(၅၄)    ရုံးတွင်း/ရုံးပြင်သန့်ရှင်ရေး၊ စိမ်းလန်းစိုပြေရေး၊ နေ့/ညလုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅၅)    ဝင်/ထွက်စာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅၆)    ဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅၇)    ဌာနပိုင် စက်သုံးဆီကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅၈)    မူဆယ်/မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များ၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅၉)    တည်ဆောက်ရေးကော်မတီ၏(၂)လတစ်ကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၆၀)    ကုန်စည်ပြပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အသစ်များ တည်ဆောက် ဖော်ထုတ်ခြင်း။

(၆၁)    နယ်စခန်းများတွင် ငွေလုံးငွေရင်းနှင့် ‌ဆောင်ရွက်သည့် တည်ဆောက်ပြီး အဆောက်အဦများ စစ်ဆေးခြင်း။

စီမံရေးရာဌာနခွဲ၏ လက်အောက်တွင် ဝန်ထမ်းစီမံဌာနစုနှင့် အထွေထွေစီမံဌာနစု ဟူ၍ ဌာနစု(၂)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

           ဝန်ထမ်းစီမံဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲခြင်း ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အပြစ်ပေး အရေးယူခြင်း ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ ဝန်ကြီးဌာနပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ နယ်စခန်း လဲလှယ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်  ဌာနခွဲများသို့ တာဝန်ချထားခြင်း၊ ထူးခြားဖြစ်စဉ်ကိစ္စရပ်များ၊ လုပ်ငန်းခွဲများ ဖျက်သိမ်းသည့် ကိစ္စများ၊ ကနီ/ ညောင်တုန်း ငါးမွေးမြူရေး အကျိုးတူလုပ်ငန်း၏ လချုပ် နှစ်ချုပ် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းကတ်များ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ သာရေး/နာရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့် ကလေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာသင်/အထူးထောက်ပံ့ကြေးကိစ္စရပ်များ၊ ပြက္ခဒိန်၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင်ပုံစံရိုက်နှိပ်ရေးကိစ္စများ ၊ဝန်ထမ်များ ပင်စင်၊ ဝန်ထမ်းလုပ်သက်ဆက်စပ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ခရီးသွားလာရေးကိစ္စ ၊ ခွင့်ကိစ္စရပ်များ၊ E-Bis၊ ဘွဲ့ထူး/ ဂုဏ်ထူးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ လစာကိစ္စရပ်များ၊ အရာထမ်းများ၏ ဝင်ငွေခွန်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

          အထွေထွေစီမံဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက်ဝယ်ယူဖြန့်ခွဲသည့် ပုံသေပိုင်ကိစ္စများ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်မှ ရရှိထားသည့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအား အရာထမ်း/ အမှုထမ်းများသို့နေရာချထားခြင်း၊ အငြိမ်းစားယူမည့် ဝန်ထမ်း များ၏ မြေကွက်လျှောက်ထားမှုများ၊ အဆောက်အဦ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုနှင့် ငှားရမ်းမှုများအတွက်တင်ဒါကိစ္စများ၊  အဆောက်အဦ၊ မြေများအား ဌာနအမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်ရေး၊ မြေငှား ဂရမ်များ ရှိရေး ငှားရမ်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခရရှိရေး‌ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေလုံးငွေရင်းနှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း၊ BE,SG စာရင်းများ တင်ပြတောင်းခံခြင်းကိစ္စ များ၊  ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဝယ်ယူမည့်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနဝယ်/ကော်နှင့် တင်ဒါ စီစစ်ရေး ကော်မတီများသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများ/ အရောင်းဆိုင် များနှင့် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ငွေပေးချေနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သာမန် အသုံးစရိတ်ဖြင့် တင်ပြတောင်းခံလာသော အသုံးစရိတ်များအား လက်ခံစိစစ်၍ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံး စရိတ်နှင့် ပေါင်းစည်းတင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း အပျက်များအား မှတ်တမ်းတင် ထားရှိခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် လေလံတင်ထုခွဲရောင်းချနိုင်ရေးကိစ္စများ၊ ဌာန ပိုင်အဆောက်အဦ၊ ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လျှပ်စစ် မီတာ အသုံးပြုခများ၊ နယ်စခန်းရှိ IP Star အသုံးပြုခများ၊ ဌာနပိုင် စက်ပစ္စည်း ပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ မီးဘေး လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ၊ ရုံးတွင်း/ရုံးပြင်သန့်ရှင်ရေး၊ စိမ်းလန်းစိုပြေရေး၊ နေ့/ညလုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များ ၊ အခမ်းအနား ပြင်ဆင်ခြင်း ကိစ္စရပ်များ၊ ဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်၊ စက်သုံးဆီနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊  နယ်စခန်းများတွင် ငွေလုံးငွေရင်းနှင့် ‌ဆောင်ရွက်သည့် တည်ဆောက်ပြီး အဆောက်အဦ စစ်ဆေး ခြင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

Subscribe to စီမံ/တာဝန်ဝတ္တရားများ