မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းများနှင့် မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာများ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသည့် Brand New မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းလိပ်စာများစာရင်း

စဉ် အရောင်းပြခန်း
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည် အရောင်းပြခန်းလိပ်စာ
Scania Octagon International Services Co., Ltd  အမှတ်(၃၇)၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးနှင့် နည်းပညာ လမ်းထောင့်၊  မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
KIA Super Seven Stars Co., Ltd အမှတ်(၂၂-ဘီ)၊ (၂၃-အေ)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
အမှတ် (၇၄)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးနှင့် ကျွဲဆည်ကန် (၁၁) လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာယာရပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
အမှတ် (၄)၊ ရတနာလမ်း၊ ကျိုက္ကဆံအနောက်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Mercedes, Mazda, Mitsubishi Automobile Alliance Co., Ltd အမှတ် (၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၇) မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အမှတ် (၆၄၃)၊ ဟေမမာလာ(မြောက်) ရပ်ကွက်၊ ၃၅ လမ်းနှင့် ၇၇ လမ်းထောင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
UNO Restaurant ခန်းမ၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ဝင်း၊ ၂၆ လမ်း နှင့် ၆၆ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
အမှတ် (၉၆)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အမှတ်(၇)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊(၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
Ford, Jaguar & Land Rover Capital Automotive Ltd  အမှတ် (၃)၊ အင်းစိန် လမ်းမကြီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Nissan United Diamond Motor Co., Ltd အမှတ် (၄၄၃/ဘီ)၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
MG Lyan Shan Engineering Services Co., Ltd  အမှတ် (၃၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ မုန့်လက်ဆောင်ကုန်း (တောင်) ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
CMC Veryca Solo Motor Co., Ltd. အမှတ် (၁၅၃/၁၆၃)၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ရာဇာဓိရာဇ် လမ်းထောင့်၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
Chevrolet Pacific-AA Motor Ltd. အမှတ် (၈၁)၊ အင်းစိန်လမ်းနှင့် လှည်းတန်းလမ်းထောင့်၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အမှတ်(၂၄၂)၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Toyota Aye and Sons Service Co., Ltd. အမှတ် (၈၇/က)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား (၁) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀ Hyundai Fortune Motors Co., Ltd. အမှတ် ၃၇-က (၃-ခ) ၊ သမိုင်းလမ်းဆုံ၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် (၁၆)၊ သမိုင်းရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁ GAC GONOW Tharawun International Services Co.,Ltd. အမှတ် (၁၅၅)၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂ BAIC Aung Gabar Motor Services Co., Ltd. အမှတ် (၁၀၈)၊ နတ်မောက်လမ်းနှင့် ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်ချို(၁) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၁၃ BMW Prestige Automobiles Co., Ltd အမှတ် (၄၈၅)၊ ပြည်လမ်းနှင့် နာနတ်တော လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄ Dong Feng Yaung Ni Oo Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၉)၊ ဗဟိုလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅ Toyota Oriental Apex Services Co., Ltd. အမှတ်(၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆ Hyundai International KLM Co., Ltd.  အကွက်အမှတ် (၁၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၉၁+၉၂) ၊ (၄၀) လမ်း၊
၇၈ လမ်းနှင့် ၇၉ လမ်းကြား၊ ဟေမမာလာတောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇ MAN Myanmar Motor Corporation Public Co., Ltd.  အမှတ် (၁၄/၃)၊ ချယ်ရီအိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၈ Dong Feng Chu Kabar International Co., Ltd. အမှတ် (F8, A4)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးနှင့် စက်မှု
ပန်းခြံလမ်းထောင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉ Hyundai General Arr Mahn Thit Co., Ltd. အင်းစိန်ဂျီတီအိုင်ဝင်း၊ အောက်မင်္ဂ္လာဒုံလမ်းမကြီး၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၀ Mitsubishi MM Cars Myanmar Ltd.  အမှတ် (၁-အေ/၂)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမနှင့် ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၁ Isuzu MSP Motors Ltd.  ခြံအမှတ် (နန-၃၃) (၁-A)၊ ၅၁ လမ်းနှင့် မင်္ဂ္လာလမ်းထောင့်၊ စက်မှုဇုန် (၂)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

 

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသည့် Reconditioned မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာများစာရင်း

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် အရောင်းစင်တာလိပ်စာ

Diamond Auto Services Co.,Ltd အမှတ်(၁၅၀-ဘီ)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
အမှတ် (မ-၉/၆)၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ၆၃ နှင့် ၆၄ လမ်းကြား ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
အမှတ် (၁၅၃)၊ ဈေးချို၊ ဒေါင်းဇရပ်ရပ်ကွက်၊ ကျိုက္ကမီလမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်
အမှတ်(၄၁၀)၊ ရာဇဌာနီလမ်း၊ အောင်သာယာရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
Billion Power Services Co.,Ltd အမှတ် (၅၃) ပြည်လမ်း၊ (၉)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
Shwe Yamone Services Co.,Ltd အမှတ်(၂၉) ၊ ပြည်လမ်း၊ (၇) မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
Hightetch Princess Services Co.,Ltd အမှတ် ၁၁၅ ဘီ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
Aye's Family Services Co.,Ltd အမှတ်-၉၂ ၊ အေစီဒီ၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ပုလဲကွန်ဒိုအနီး၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
First Myanmar Auto Services Co., Ltd အမှတ် (၇)၊ သစ်ရာပင် လမ်း၊သုဝဏ္ဏ (၂၃) ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊
Assurance Enterprise Services Co.,Ltd အမှတ် (၁၅၉)၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
အမှတ် ၂၅၊ ဗဟိုလမ်း(ရှမ်းလမ်း)၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊  
Fujiyama Services Co.,Ltd အမှတ်၁၅၈၊ အင်းစိန် လမ်းမကြီး၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွက်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
Myo Motor Services Co., Ltd အမှတ် (၁၉၂)၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ မာန်အောင်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၁၀ Win Hlaing Hlaing Oo Auto Services Co.,Ltd အမှတ် (၄၉) ၊မြေကွက် အမှတ် (၁/ခ)၊ အုတ်ပုံဆိပ်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၁၁ Themi's Services Co.,Ltd အမှတ် (၆၀) ၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
ဦးပိုင်အမှတ်(၁)၊ အမှတ်(တ-၇/စ)၊ (၆၉) လမ်းနှင့် သိပ္ပံ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၂ Yaung Ni Oo Services Co.,Ltd အမှတ် (V ၃၈/၃၉) မြကန်သာလမ်းမကြီး၊ မြကန်သာအိမ်ရာ၊ (၅) ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၁၃ Myanmar Acme Services Co.,Ltd အမှတ် ၂၀၅၊ နှင်းဆီလမ်း၊ သီရိမွန်အိမ်ယာ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၁၄ Aung Thein Than Services & Agency Ltd အမှတ် ဃ-၁၅၆၊လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ဇဝန Junction အနီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
အမှတ် ၁၄၊ နဝဒေးအိမ်ရာ၊ရန်ကုန်- ပုသိမ်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၁၅ Golden Fortune Services Co.,Ltd  အမှတ် ၃၂၇၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ မြေနီကုန်းမြောက် ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆ Wun Yan Kha Services Co.,Ltd အမှတ်(၈၄)ပန်းလှိုင်လမ်း၊ ဟုမ်းလမ်းရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၁၇ Kaung Say Taman Services Co.,Ltd အမှတ်(၉-E/၂)၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
အမှတ် (မ-၉/၆)၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ၆၃ နှင့် ၆၄ လမ်းကြား အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈ Shwe Hein Htet Services Co.,Ltd အမှတ် ၅၆၃၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၁၉ Gold Crane Services Co.,Ltd  အမှတ်(၈/အေ)၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၂၀ Win Ko Services Co., Ltd အမှတ်(၂၇)၊ သုခဝတီလမ်း၊(၆) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၂၁ Century Bright Gold Services Co., Ltd အမှတ် (၅၇၃/၅၇၅) ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၂၂ Oriental Apex Services Co.,Ltd အမှတ် (၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊  လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၂၃ Super Technology Products Services Co., Ltd အမှတ်(၅၂၀)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၂၄ Friendship Group Services Co.,Ltd အမှတ် ၉၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား (၂) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၂၅ Global Myanmar Services Co.,Ltd အမှတ်(၁၄)၊ အင်းလျားရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၂၆ Smooth International Co.,Ltd အမှတ် (၆၄၇/အေ)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
အမှတ် (၄၈ မှ ၅၂ ထိ)၊ ကျိုင်းတုံ(၁)လမ်း၊ ဇဝနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၂၇ Forever Green Right Services Co.,Ltd. အမှတ်(၁၇၂)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၂၈ Dynamic Co.,Ltd အမှတ် ၄၊ ရတနာလမ်း၊ ကျိုက္ကဆံအနောက်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၂၉ December Light Services Co.,Ltd. အမှတ် (၄/၄)၊ သံသုမာလမ်း၊ (၂၃)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏ၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၃၀ Triple Two Services Co.,Ltd အမှတ်(၉၉-ဘီ)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၃၁ Oasis Auto Services Co.,Ltd. အမှတ် ၈၉၊  အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၃၂ Nippon Auto Services Co.,Ltd အမှတ် ၄၇/၄၈  ဘီ၊ ဗဟိုလမ်းနှင့် ဟံသာဝတီလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၃၃ General Arr Mahn Thit Co., Ltd ဂျီတီအိုင်ဝင်း၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၄ Aung Gabar Services Co.,Ltd အမှတ် ၄၀(က) ဖိုးစိန်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ နတ်မောက် ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၃၅ Mann Myittar Services Co.,Ltd. အကွက်အမှတ်(၆၁၄)၊ ဦးပိုင် အမှတ် (၁၃-က)၊ အမှတ် (၁၅၉)၊ ၇၉ x ၈၀ လမ်းကြား၊၂၈ x ၂၉ လမ်းကြား ၊ ကဉ္စနမဟီ ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။  
၃၆ Lotus Blossom Services Co.,Ltd. အမှတ်(၅၉/အေ)ရှင်စောပုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊  
၃၇ Ga Mone Pwint (GMP)Motors Co.,Ltd. အမှတ်(၁၁/၉)၊ရွာမကျောင်းလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊  
၃၈ Big Boss Brothers Services Co.,Ltd. အမှတ်(၃၈/၄၀) ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊  
၃၉ Capital Automotive Ltd. အမှတ် (၃)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၀ Kyaw Thura Thet Privite Co.,Ltd. အမှတ် (၁၁၉၃)၊ ရတနာလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၁ Doh Shwe Myanmar Services Co.,Ltd. အမှတ်(၇)၊ပြည်သာယာ လမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊   
၄၂ Tractor King Services Co.,Ltd. အမှတ်(၃၆၂) ဘီ၊ရွာမ အရှေ့ရပ်ကွက်၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊   
၄၃ Paragon Machinery Power Group Co.,Ltd. အမှတ်(၂၅၂) ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊(၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 
၄၄ Thet Htar Auto Services Co.,Ltd. အမှတ်(၄) ၊အောင်ဇေယျအိမ်ယာ၊ ကမ်းနားလမ်း၊  သစ်တောရပ်ကွက်၊  အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၄၅ Garmanit Services Co.,Ltd. အမှတ် (၃၉/ဘီ)၊ ဥယျာဉ်လမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းသစ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၄၆ Lucky Maximum Services Co.,Ltd. အမှတ်(၁၇) ၊အေးရိပ်မွန် (၃)လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၄၇ Zeya New Comet Services Co.,Ltd. အမှတ်(၈၂)၊ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၄၈ Lwin and Swan Moter Co.,Ltd. ကန်တော်ကလေးလမ်းနှင့်ဗိုလ်မင်းခေါင်လမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၄၉ Win Htin Kyaw Services Co., Ltd. အမှတ်(စီ -၁၂)၊ရိုးကြီးချောင်းပတ် လမ်း၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
    တိုက်အမှတ်(၈)၊အဝေးပြေးကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နား စခန်း၊ စွယ်တော်ဘုရားအရှေ့မြောက်ဘက်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၅၀ Royal Thiri Auto Services Co.,Ltd အမှတ်(၆၇)၊ဘီ-၁၊ဖိုးစိန်လမ်းနှင့်ဗညားဒလလမ်း ထောင့်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၅၁ Ye Nadi Motor Ltd. အမှတ်(၅၀/၅၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ပုစွန်တောင် မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၅၂ Ayear Yoma Eternal Ltd. အမှတ်(၁၈)၊ စံပယ်လမ်း၊ (၁၁၀) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၅၃ Htoo Family International Services Co.,Ltd. အမှတ်(၅၂၀-C5)၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရွှေတောင်ကုန်းရိပ်သာ၊ ကိုယ်မင်းကိုယ်ချင်း ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၅၄  Saung Thit Nay Co.,Ltd. အမှတ်(၅၄)၊သီရိမွန်အိမ်ရာ၊ဘုရင့်နောင်လမ်းမ၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၅၅ Khine Kabar Family Co.,Ltd.  အမှတ်(၁၉)၊ကမ္ဘောဇလမ်း၊ရွှေတောင်ကြား(၂) ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၅၆ Win & Sann pwint  Aung Myin Services Co.,Ltd.  အမှတ်(၈၇)၊ ပြည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
အမှတ်(ဆ-၅၅)၊ ကျွဲဆည်ကန်(၁၀)လမ်းနှင့် (၇၈) လမ်းထောင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၇)၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၅)ဦ အမှတ်(၆)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ သမိုင်း လမ်းဆုံအနီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အမှတ်(၁၈၄)၊ ရေထွက်ဦးလမ်း၊ ကန်ရှေ့ရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ 
အမှတ်(၅၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၅၇ Myanmar Trade Center Co.,Ltd  အမှတ်(၃၁၄)၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၅၈ Myanmar Economic Holding Ltd.  ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့်ဂန္ဓမာလမ်းဒေါင့်၊ ဂန္ဓမာအဆင့်မြင့် လက်ကားဈေးရုံ  ၊ မြေညီထပ် ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၅၉ Htet Oo Co., Ltd         အမှတ်(၃၄) ၊အောင်ဇေယျလမ်း၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၆၀ Trendy Myanmar Services Co.,Ltd.   အမှတ် (၆)၊ သစ္စာလမ်းမကြီး၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၁  Speedy Auto Services Co.,Ltd                  အမှတ်(၃၂)၊ ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်း၊  မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၆၂ Golden Chance Services Co.,Ltd.      အမှတ်(၇၉)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၆၃ Myanmar Refreshing Services Co.,Ltd.  အမှတ်(၄၁)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊  ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၆၄ Sea Cross Express Services Co.,Ltd. (၈)မိုင်၊စစ်မှုထမ်းဟောင်းဗဟိုဌာနချုပ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
အမှတ် (၁၀၁/ခ)၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ မြို့ဟောင်းအလယ် ရပ်ကွက်၊ သံလျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၅ Shwe Tun Services Co.,Ltd အမှတ် ဋ-၃၉(င)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အမှတ်(၃၊ ၁)၊ (ခ) ရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၆၆ Thilawun Services Co.,Ltd. မြေကွက်အမှတ် (၁၂၇)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၇-စီ/၃)၊ အမှတ်(၇၆- ၇၈)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၆၇ Shwe Wah Yaung General Services Co., Ltd. အမှတ်(၂၀/၂၁)၊ မြကန်သာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၆၈ U Thamardi International Services Co., Ltd. အမှတ်(၃၃)၊ မြေကွက်အမှတ်၊ ၆၅/ဃ၂အေ၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၆၉ Tha Pyay Nyo Services Co.,Ltd. အမှတ်(၂၉၆)၊ (C/3)၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊ မင်းရာဇာအိမ်ယာ၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၇၀ Five Ocean Services Co.,Ltd. အမှတ်(၇၄/၈၀)၊မြေကွက်အမှတ်၊ (၂/၂B1)၊ မြေတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်၊(၂၀-A)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၁ Shwe Than Lwin High Way Co.,Ltd. အမှတ်(၁၉၄၉-၁၉၅၀)၊ရန်ကုန်- ပုသိမ်လမ်းမကြီးဘေး၊ အဆင့်မြင့်အမှတ်(၆) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၂ Sky High Services Co.,Ltd. အမှတ်(၄၂ က)၊မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် (၃၅- D)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၃ Ngapali Services Co.,Ltd. အမှတ်(၂၀၈)၊အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်လမ်း၊တာမွေမြို့နယ်၊ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၄ Ocean Emerald Pearl Group Services Co.,Ltd အမှတ်(၁၅၉၆-၁၅၉၇၊၁၆၀၉၊၁၆၁၀)၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်း လမ်း၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၅ Yangon Motor Ltd. အမှတ်(၁ ဘီ/၅)၊၁ က(၁)၊ အမှတ်(၅၈)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၆ 999 Tiger Motor Ltd. အမှတ်(၁)၊မြေကွက်အမှတ်(၄၆၈)၊ အေ/၁၃ဘီ၊ မြေတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ် (၂ ဘီ)၊ ဝင်္ကပါလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၇ Arena Motor Services Co.,Ltd. အမှတ် (၆၇/အေ)၊ စက်မှု(၁)လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၈ Insight Technologies Services Co.,Ltd. အမှတ်(၂၄)၊ဆရာစံလမ်း၊သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၉ Soe Taw Wun Services Co.,Ltd. မြေကွက်အမှတ်(၃၂/ဒီ/၁)၊မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၃၆ စီ)၊ အမှတ်(၁၀၂)၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၀ G Five Services Co.,Ltd. အမှတ်(၃၀၂/၇)၊ဇီဇဝါဥယျာဉ်အိမ်ယာ (၃)၊ သံသုမာလမ်း၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၁၅)၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၁ Myint Myat Maung Services Co.,Ltd. အမှတ်(၈/၁၂ အေ)၊ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၂ Temperance General Services Co.,Ltd. အမှတ်(၉၄၁)၊ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်း၊ (၄/တောင်) ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၃ Myan Pyi Kyaw Kyar Services Co.,Ltd. အမှတ်(၄)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ယာစီမံကိန်း၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇/၉)၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၄ Auto Top Power Co.,Ltd. အမှတ်(၉၁)၊အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၅ Ayarwaddy Power Co.,Ltd. အမှတ်(၆၂/ခ)၊အောင်ဇေယျလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၆ TZK Motors Services Co.,Ltd. အမှတ်(၁၆၃)၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊မြခွာညိုအိမ်ယာ၊ (၇)အနောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၇ Zaw Myo Htain Services Co.,Ltd.  အမှတ်(၉၃၈)၊ရှုခင်းသာလမ်းမကြီး၊ (၄/မြောက်) ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၈၈ Sun Way Motors Services Co.,Ltd.  အကွက် အမှတ်(မ-၃၀/၁၃)၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ ၅၈ လမ်း နှင့် ၄၃ လမ်းထောင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၈၉ Best Golden Village Auto Sertives  Co.,Ltd. အမှတ် (၇၅၃-က၊ ခ)၊ (၇၅၂-ခ)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ (၇၂) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး
၉၀ Myanmar Auto Trader Services Co., Ltd. အမှတ်(၄၃/၁)၊သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၉၁
၉၂ JPM Services Co.,Ltd. မြေကွက်အမှတ်(၁၄ ဘီ/အေ)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၃ Ko Thar Htet Services Co., Ltd. အမှတ်(၂၆/၂၇)၊ မြိုင်ဟေဝန်အိမ်ရာ၊ (၈) မိုင်၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၉၄ Crown Myanmar Co., Ltd. အမှတ်(၈၀၉)၊ ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့် ကျော်သူလမ်းထောင့်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၅ K L Seven Auto  Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၅၉)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၄၃)၊ မြေကွက် အမှတ်(၉ အေ/၁) ၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၆ Ever Green Auto Co., Ltd. အမှတ်(၇/၂)၊ ဗိုလ်ချို(၂)ရပ်ကွက်၊ စောမဟာလမ်း၊ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၉၇ Super Trader Co., Ltd. အမှတ်(၆)၊ ငုဝါ(၂)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၉၈ Japan Auto Myanmar (Yangon) Co., Ltd. အမှတ်(၁၂၆)၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၉၉ Nikko Auto Myanamr KPZI Services Co., Ltd. ခြံအမှတ် (၄/၄၉၆)၊ တပင်‌ရွှေထီးလမ်း၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊
၁၀၀ Shwe Nyi Ko Auto Mobile Servics Co.,Ltd.  မြေကွက်အမှတ်(န-၂၁)၊အမှတ်(၈၁၊၈၂၊၈၃)၊ (၆၆)လမ်း၊ စံပြလမ်းနှင့်ဖိုးလှကြီးလမ်းကြား၊  ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မြေကွက်အမှတ် (ပ-၉)၊ ၆၀ လမ်း၊ ၃၆ လမ်းနှင့်၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင် (၂)ရပ်ကွက်၊  မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၀၁ Future Auto Services Co.,Ltd. အမှတ်(၁၄၀)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အမှတ် (၄၆၈)၊ သစ္စာလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဦးပိုင်အမှတ် (၄၁၃)၊ ၃၅ x ၃၆ လမ်းကြား၊ ၆၂ လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၀၂ Royal Toe Family Services Co.,Ltd အမှတ်(134-D)၊အောင်ဇေယျလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၃ Royal Auto Services Co., Ltd အမှတ်(၇၂)၊ရွှေတောင်ကြား(၂) ရပ်ကွက်၊ ကုက္ကိုင်း၊ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၄ Super Auto Group  Co.,Ltd အမှတ်(၅၂-အေ)၊ဆရာစံလမ်း၊ဗဟန်းအနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၅ Htet Myat Han Services  Co.,Ltd. အမှတ်(၇၇)၊ထန်းတပင်လမ်းနှင့်အောင်ချမ်းသာ(၅)လမ်း ထောင့်၊ အောင်မြေသာစည်အိမ်ရာဝင်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၆ Paung Paung Services  Co.,Ltd အမှတ်(၂၈၅)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမကြီး၊ အလုံမြို့နယ်၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၇ Glory World  Services  Co.,Ltd အမှတ်(၂၉)၊အေးရိပ်မွန်(၅)လမ်း၊  လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၈ KZS International  Services  Co.,Ltd. အမှတ်(၁၉)၊ပဒုမ္မာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၀၉ Phyo  Services  Co.,Ltd အမှတ်(၆၇/ဘီ-၁)၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁၀ Century International Auto Services  Co., Ltd အမှတ်(၄၁၃)၊ ၃၅ လမ်းနှင့် ၆၃ လမ်း ထောင့်၊ မဟာမြိုင် (၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၁၁ Golden Sea & Land Forwarding Co.,Ltd အမှတ်(၆၆)၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး
၁၁၂ Mandalay Motors Ltd. အမှတ် (ဥ-၅၇၁၁)၊ ရတနာသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၁၁၃ Patriot Power Services Co., Ltd. အမှတ်(၂၀)၊ လယ်ယာ(၂)လမ်း၊ ၁၀/မြောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁၄ Shwe Ginga  Co., Ltd အမှတ်(၁၃၂၃)၊ ရတနာလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက် ၊ တောင်ဥတ္တလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁၅ Myanmar Treasure Center Co., Ltd. အမှတ်(၃၁၄)၊ ပန်းဝါလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁၆ Pacific-AA Motor Ltd. အမှတ်(၈၁)၊အင်းစိန်လမ်းနှင့်လှည်းတန်းလမ်း ထောင့်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁၇ Min Khant Services Co., Ltd အမှတ် (၈/စီ)၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊  ၃ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၁၁၈ Hyper Auto Co.,Ltd. အမှတ်(၂၇၂/စ)၊ အေးရိပ်မွန်(၅)လမ်း၊  (၅) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၁၉ Myanma Bright Wing Services Co.,  Ltd. အမှတ် (၁၀၂၃)၊ သံသုမာလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂၀ Trust Land Service Co., Ltd. အမှတ် (၄၆၂)၊ သစ္စာလမ်းမ၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂၁ Than Su Shwin Services Co., Ltd. မြေကွက်အမှတ်(၅၀-ခ)၊ အမှတ် (4A)+(4B)၊ အေးရိပ်မွန် (၃)လမ်း၊ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
၁၂၂ 1717 Services Co., Ltd. အမှတ် (၅၃/က)၊ လေးထောင့်ကန် လမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂၃ M & Y Car Sale Centre Co., Ltd. အမှတ်(၃၆၇)၊ ရတနာလမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂၄ Great International Services Co., Ltd အမှတ် (၂၅က/ခ)၊ ကျောက်စိမ်းပတ်လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂၅ Asia Master Services Co., Ltd. အမှတ် (၅၆/၅၈)၊ မအူကုန်းလမ်းကျယ်လမ်း၊တာမွေ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂၆ Kan Baw Za Royal Treasure Service Co., Ltd အမှတ်(၂၀၆/၂၀၇)၊ ဝေဇယန္တာ လမ်း၊ (၁၆/၂) ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂၇ Myanmar Theingi Services Co., Ltd အမှတ် (၁၄/ဘီ)၊ မင်္ဂလာရိပ်သာ လမ်း၊ဇဝနရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂၈ Yadana Shwe Pyi Services Co., Ltd အမှတ် (၁၄/ဘီ)၊ မင်္ဂလာရိပ်သာ လမ်း၊ဇဝနရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂၉ Green Gate Services Co., Ltd. မြေကွက်အမှတ် (၁၁၉၃)၊ သုဓမ္မာ (၆)လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၀ Minn Thu Ta Co., Ltd. အမှတ် (၃/၄)၊ နဝဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊  (၆) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၁ High Cruiser Co., Ltd. အမှတ်(၇၈-ဒီ)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၂ XY Services Co., Ltd အမှတ်(၄၅)၊ သီရိမွန်(၈)လမ်း၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၃ Modern Marine Power Co., Ltd. အမှတ် (၁၄/ခ)၊ ဘန္ဒာကုန်း(၁)လမ်း၊ကန်/မြောက်ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၄ Yai Nan Thuzar Trading Co., Ltd. မြေကွက်အမှတ် (၃၃)၊ အမှတ် (၉/၁၁)၊ ပါရမီလမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၅ Royal Summer Co., Ltd အမှတ် (၅၂)၊ အောင်ချမ်းသာ (၁) လမ်း၊ အောင်မြေသာစည် အိမ်ရာ၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၆ Myanmar Capital Land Co., Ltd. အမှတ် (ပ/၆၂)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊  (၃၈) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၇ Shwe Lone Kit Co., Ltd အမှတ် (R-၃၉)၊ ကံ့ကော်(၅)လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ မြကန်သာအိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၃၈ Nay Ye Myat Services Co., Ltd အမှတ် (၂၅၆)၊ ၃၀ x ၃၁ လမ်းနှင့် ၈၆ x ၈၇လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၃၉ Cars Zone Co., Ltd. အမှတ် (၁၂၆)၊ နှင်းဆီဝါလမ်း၊ (၃၀) ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏ (ဘုရားအနီး)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၀ United Capital Co., Ltd မြေကွက်အမှတ်( ၃၁၈၅၅ / ၃၁၈၅၆ /  ၃၁၈၅၇ / ၃၁၈၅၈ )၊ (အီး) လမ်းမကြီး၊  ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၁၄၁ Zar Tha Pyin International Services Co., Ltd. အမှတ် (၈/၉-က)၊ လယ်ယာ ၃ လမ်း၊ (၁၀/မြောက်) ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၂ Harmonic Alpha Ltd အမှတ် (၉၆၁)၊ သံသုမာလမ်း၊(၁၃)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၃ White Silver Mountain (W.S.M)  Co., Ltd အမှတ် (C-6/၁၃၅)၊ ဂေါ်သဇင်လမ်း၊ ၆၂ x ၆၄ လမ်းကြား၊ မြို့သစ် (၃) ရပ်ကွက်၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၄၄ City Gate Co., Ltd. မြေကွက်အမှတ် (၃)၊ ကွမ်းသီးတန်း၊ စစ်ကိုင်း- မန္တလေး လမ်းမကြီး၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၄၅ Century Royal Nagoya Co., Ltd အမှတ် (၄/ဘီ)၊ ပါရမီလမ်းမကြီး (မလိခလမ်း)၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၆ Unity Land Logistics Co., Ltd. အမှတ် (၇/ခ)၊ ဦးထွန်းမြတ်လမ်း၊ နတ်မောက်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၇ Pyai Sone Win Aung Services Co., Ltd. အမှတ် (၁၁၂)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ဒညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄၈ Thirty Six Co., Ltd. မြေကွက်အမှတ် (၃၁၉၅၃/၃၁၉၅၄)၊ (အီး) လမ်းမကြီး၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၁၄၉ Myanmar Jade Crown Service Co.,Ltd. အမှတ်(၁၇)၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊  မိချောင်းကန်အပိုင်း(၃) ရပ်ကွက်၊  သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
၁၅၀ Grand Phoenix Auto Co., Ltd. အမှတ် (၃၆)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၁ Stone Green Hill Co., Ltd. အမှတ် (၃/၇၀)၊ ၄၁ လမ်း၊ ၆၀ x ၆၁  လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၅၂ Green Air Co., Ltd. အမှတ် (၇၉)၊ ၁၁ လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းထောင့်၊ ဥပုတ်တော်ရပ်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၅၃ Nway Oo Ayeyarwaddy Co., Ltd အမှတ် (၇၃-ခ)၊ ကျောင်းရှေ့ရပ်၊ အကွက်အမှတ်(၁)၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၅)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၅၄ Monsoon Wave Ltd. အမှတ် (၅၆)၊ စိန်ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၅ Min Wati Paing Co., Ltd. အမှတ် (၁၁၄၄)၊ နှင်းဆီ(၃)လမ်း၊ မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၁၅၆ Father’s Great Love Co., Ltd. အမှတ် (၁၀၄/၁၀၈)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၇ Myint Myat Hein Auto Services Co., Ltd. အမှတ် (၁)၊ မြေကွက်အမှတ် (၄၇/ဍ + ၄၈/င + ၄၉/ဃ + ၄၉/ဆ + ၅၀/ဈ+၅၁/ဃ)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် (၅၀)၊ ဦးထွန်းငြိမ်းလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကံဘဲ့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅၈ Air Cross Co., Ltd. အမှတ် (၂၃၀၅)၊ မိုးသောက်ပန်းလမ်း၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၁၅၉ Lucky Auto Co., Ltd အမှတ် (၁၂၄/စီ)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အမှတ်(၇၇)၊ (၅၈ x ၅၉) ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ရွှေဂဲပွားရပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၆၀ Ngwe Sin Lin Lakh Trading Co., Ltd. အမှတ် (၁၈/ဇ)၊ ကွင်းအမှတ် (၆၅၂)၊သန်လျင်-ကျောက်တန်း လမ်းမကြီး၊ လက်ယက်စမ်း၊ ထန်းပင်ဆိပ် (၇) ကျေးရွာ၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၁ Pyae Sone Aung Naing Services Co., Ltd. အမှတ် (၇)၊ ရှုခင်းသာလမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၂ Rixs International Co., Ltd. အမှတ် (၂၉၆၊ E-2)၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၃ Euro Nippon Co., Ltd. အကွက်အမှတ်(၈၁၉)၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်ရပ်ကွက်၊ ၆၂ လမ်း၊ ၃၃ x ၃၄ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၆၄ Myanmar K Block Co., Ltd.  အမှတ် (၂၁၃)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၅ TTT World Co., Ltd အမှတ် (၂၃၈/က)၊ အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးဘေး၊ ကာယ (၁၀) လမ်းနှင့် (၁၁) လမ်းကြား၊ ကာယ ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၆ Kaung Htet Myanmar Services Co., Ltd အမှတ် (၄)၊ အေးရိပ်မွန်လမ်းမကြီး၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၇ Unity Automotive Co., Ltd. အမှတ်(၁၅-ခ)၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ ခေတ္တာလမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်းနှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်းကြား၊ ၆၁ x ၆၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၆၈ Lynn Yoma Co., Ltd. အမှတ် (ဌ-၉/ ခ-၂) ဘုရင့်နောင်လမ်းမ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၆၉ Time Cross Co., Ltd. အမှတ် (ခ/၂၃)၊ (၅၉) လမ်း၊ (၃၈ x ၃၉) လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင် (၂) ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၀ Moe & Toe  Co., Ltd. အမှတ် (၄၇/အေ)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၇၁ Kyaw Ye Win Auto Services Co., Ltd. အမှတ် (၆၇-B)၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ဗိုလ်ချို(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၇၂ Royal Asia Man Trading Pte Ltd အကွက်အမှတ် (၇၉၄)၊ မြသီတာလမ်းသွယ်၊ မဟာဇေယျဘုံ ရပ်ကွက်၊ ၆၃ x ၆၄ လမ်းကြား၊ ၂၄ x ၂၅ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၃ Model Asia Services Co., Ltd. အမှတ် (၁၀)၊ သစ္စာလမ်းမကြီး၊ အမှတ်(၁၄) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၇၄ B3B Group Co., Ltd.  အမှတ် (၁၅၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အကွက်အမှတ်(၆)၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၄)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၅ Ngwe Khant Kywe Trading Co., Ltd. အကွက်အမှတ်(မ-၄၈/၇)၊ ၅၅ လမ်း၊ ၃၉ လမ်းနှင့် ၄၀ လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၆ Development of Myanmar’s Society Co., Ltd. အကွက်အမှတ် (၇၉၈)၊ အမှတ် (၀၀၂/၅၈)၊ မဟာဇေယျာဘုံ ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၇ Commerce Place Co., Ltd. အမှတ် (၄၂/က)၊ ၆၀ လမ်း၊ ၄၁ x ၄၂ လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင် (၂) ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၈ Ayeyarwaddy Toe Family Co., Ltd. အမှတ် (၁၃၆)၊ ကုမုဒြာလမ်း၊ အုန်းချောကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၇၉ Creative Space Co., Ltd. အမှတ် (၂၄)၊ ရတနာလမ်း၊ (၆၇) ရပ်ကွက်၊
 ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၈၀ Hyper Best Auto Co., Ltd အမှတ် (၃)၊ ရတနာမွန်(၇)လမ်း၊(၃) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၈၁ Rainbow J A M Trading Co., Ltd အမှတ် (၂၅/၂၆)၊ ယမုံနာလမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၈၂ Khit Moe Pwint Services  Co., Ltd. အမှတ် (၂၉)၊ အေးရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၈၃ Asia Economic Community Colour Co., Ltd. ကွင်းအမှတ် (၁၆၃/ဘီ) ထန်းကုန်း၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ် လမ်းမကြီးဘေး၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၄ Mobi Max Co., Ltd. အမှတ် (၆၅)၊ အောင်မေတ္တာလမ်း၊ အမှတ် (၄၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၈၅ Sein Si Pyae Hlan Co., Ltd.              အကွက်အမှတ်(ဆဆ-၁/၃၃+၃၄)၊ ၅၉ လမ်းနှင့် အောင်ဆန်း လမ်းထောင့်၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၈၆ Zay Naing Htet Services Co., Ltd. အကွက်အမှတ် (၁၈)၊ မနော်ဟရီလမ်းနှင့် စိန်ပန်းလမ်းကြား၊ သော်ကလမ်း၊ ၆၁ လမ်းနှင့် ၆၂ လမ်းကြား၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
၁၈၇ Farmer Phoyarzar General Services Co.,Ltd. အမှတ်(၆၄)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၈၈ Farmer Auto Trading Co., Ltd. အမှတ် (၅၇၈/၅၇၉)၊ ပေါင်းလောင်း(၃)ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
၁၈၉ Motor Conner Co., Ltd.  အမှတ်(လ-၅/၁၂+၁၃)၊ ၇၁ လမ်း၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်းလမ်း နှင့်သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်းကြား၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၀ Bagan Automative Co., Ltd. အမှတ်(ဒ-၉/၇၂)၊ ၆၆ လမ်း၊ (၃၉ x ၄၀) လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင် (၁) ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၁ Rixs Auto Co., Ltd. အမှတ်(E-၄၈)၊သစ္စာလမ်း၊မြင်သာရပ်ကွက်၊ (E) အုပ်စု၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၂ Aung Thiri Chan Thar Co., Ltd. အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ အကွက်ကြီး(၄၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၅၂)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ အေးသာယာမြို့၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်
၁၉၃ Myanmar Smooth Way Auto Co., Ltd. အမှတ် (၉၄၅/က)၊ ရှုခင်းသာလမ်း၊ ၄/မြောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၉၄ 2727 Services Co., Ltd. အမှတ် (၈၇၈)၊ ပင်လုံလမ်း၊ (၃၄) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၉၅ Global Automotive Co., Ltd. ဦးပိုင်အမှတ် (မ-၅၉/၈)၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ ၅၈ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းထောင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၆ Sky Kyaw Co., Ltd. ဦးပိုင်အမှတ် (၂-ဖ/၁) (၂-ဖ/၂)၊ အကွက်အမှတ် (၈၀၂)၊ ၂၆ လမ်း၊ ၆၅ လမ်းနှင့် ၆၆ လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန် ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၇ Gold Perfect G.P.C Co., Ltd. အမှတ် (A-၇)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၆၀ နှင့် ၆၁ လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၈ Aung Soe Oo Co., Ltd. အမှတ် (၁၃၉)၊ (၁၇) လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၉၉ Ye Tar Co., Ltd. ဦးပိုင်အမှတ် (၈/၈၁ + ၈၂ + ၈၃)၊ ၅၉ လမ်းနှင့် ၄၁ လမ်း ထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး