2012-2013 ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျွန်းသစ်လုံးတင်ပို့မှု အခြေအနေ

Thu, 05/09/2013 - 04:31 -- admin

2012-2013 ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျွန်းသစ်လုံးတင်ပို့မှု အခြေအနေ 2012-2013 ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကျွန်းသစ်လုံး တင်ပို့မှုမှာ ဒီဇင်ဘာလတွင် အများဆုံးတင်ပို့နိုင်ခဲ့သော်လည်း တန်ချိန်အားဖြင့် လျော့နည်းနေသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် မြန်မာ့ကျွန်းသစ်လုံးဈေး မြင့်တက်နေကြောင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ယခုအခါ သစ်အလုံးလိုက် တင်ပို့မှုကို မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ပိတ်ပင်ထားပြီး နောက်ပို့င်းတွင် သစ်လုံးတင်ပို့မှုများအစား သစ်ခွဲသား၊ အချောထည်များသာ တင်ပို့ရန်ဖြစ်သည့်အတွက် သစ်အချောထည်လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းပိုမိုကောင်းမွန် လာမည်ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်သစ်များကို ပိုမိုရှာဖွေထား သင့်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ရေး နည်းပညာများ စက်ကရိယာများကိုလည်း ပိုမိုပြင်ဆင်ထားသင့်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ လက်ကျန် ကျွန်းသစ်လုံး များကိုသာ 2014 ခုနှစ်အတွင်း အပြီးအပြတ်တင်ပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်းနှင့် တင်ပြပါကာလအတွင်း ကျွန်းသစ်လုံးတင်ပို့ခဲ့မှုအခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် - Source: Customs Data ဒေါ်ငယ်ငယ်လွင်(ပို့ကုန်)