ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအားပြင်ဆင်ခွင့်ပြု

Fri, 09/16/2011 - 10:23 -- Anonymous (not verified)

      ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ 29-8-2011 ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ်(1/2011)ဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာ နသည် 1947ခုနှစ် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကြီးကြပ်ရေး(ယာယီ)အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ၃(၁)အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများအနက်မှ မြေပဲ၊မြေပဲဆီ ၊ ဆိကြိတ်ရာတွင်အသုံးပြုသော နှမ်းနီ ၊ နှမ်းညို ၊ နှမ်းဆီ တို့အား ပြည်ပသို့ ပြန်လည်တင် ပို့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ပြည်တွင်းဈေးကွက်လိုအပ်ချက် အခြေအနေ များအပေါ်မူတည် ပြီး အခါအားလျော်စွာ ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်မပြုသော ကျန်ပစ္စည်းများအားလည်း ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

Export Mg

16-9-2011