ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ

Thu, 05/09/2013 - 07:19 -- admin

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံအဖြစ် သိရှိထားကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝသယံဇာတများ ပေါကြွယ်၀ သဖြင့် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် အခွင့်အလမ်း များစွာရှိပါသည်။

      မြန်မာနိုင်ငံသည် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အောက်တွင် ၎င်း၏သဘာဝသယံဇာတများ၊ လူသားအရင်း အမြစ်များ၊ လုပ်အားခနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ်များ၏ နှိုင်းယှဉ်အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ထုတ်အသုံးချရာ၌ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာခြင်းကို အားပေးလျှက်ရှိပါသဖြင့် ကာလရှည်အပြန်အလှန် အကျိုးအမြတ်ရရှိမည့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတွင်လည်း အခွန်ဆိုင်ရာမက်လုံး အများအပြားကို ခံစားခွင့်ပေးထား ပါသည်။

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ

      နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို နိုင်ငံခြားသား အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ထူထောင်ရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC)မှ သတ်မှတ်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ယူဆောင်နိုင်သည့် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅)သိန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၃)သိန်း ဖြစ် ပါသည်။ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေပမာဏသည် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ထက်မနည်းရပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ရင်းနှီးငွေကို ငွေကြေး သို့မဟုတ် စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့် စီးပွားရေး စတင်လည်ပတ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအသွင်ဖြင့် ယူဆောင်လာနိုင်ပါသည်။

      နိုင်ငံခြားသားများသည် လက်ရှိဥပဒေအရ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှ သင့်တော်သောနှုန်းထားဖြင့် မြေနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ငှားရမ်းခွင့်ပြုထားပါသည်။ ယင်းသို့ငှားရမ်းရာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ကနဦးနှစ်(၃၀)ငှားရမ်းနိုင်ပြီး လုပ်ငန်း အမျိုးအစားနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည့်ပမာဏအပါ်မူတည်၍ သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။

လယ်ယာကဏ္ဍ

      မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိကတွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်သော လယ်ယာကဏ္ဍ သည် စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံလုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျှက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လယ်ယာကဏ္ဍသည် စုစုပေါင်း GDP ၏ ၅၀.၁၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ မြေသယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသည့်အပြင် ရာသီဥတုနှင့် မြေဆီမြေနှစ် ကောင်းမွန်မှုများကို နည်းပညာဖြင့် ပေါင်းစပ်လိုက်ပါက ဝင်ငွေရရှိသည့် သီးနှံများနှင့် စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံများ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆန်၊ ပဲမျိုး စုံ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ရာဘာ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်၊ သကြား၊ ကြိမ်၊ ဂျုံ၊ ဝါ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဆီအုန်း၊ ပရဆေးအမျိုးမျိုး နှင့် သစ်သီဝလံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစသည့် သီးနှံမျိုးစုံကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းပါသည်။ ဆီအုန်းနှင့်ရော်ဘာစသည့် နှစ်ရှည်ပင်များကို စိုက်ပျိုးချင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို မြေယာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ မြေလွတ်မြေရိုင်းဧက (၅၀၀၀၀) အထိ အသုံးပြုခွင့်ပြုထားပါသည်။ အဆိုပါ သီးနှံများ၏ လက်ရှိ ရောင်းလိုအားသည် ဝယ်လိုအားအခြေအနေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်း မရှိသေး သဖြင့် ထွက်နှုန်းကောင်းသည့် စိုက်ပျိုးမှုနှင့် တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလားအလာကောင်းသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

သားငါးကဏ္ဍ

      ဒုတိယအလားအလာကောင်းသောကဏ္ဍမှာ သားငါးကဏ္ဍဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ပင်လယ်နှင့် မြစ်ချောင်းများတစ်လျှောက်တွင် ငါးနှင့် ရေထွက်သယံဇာတပေါကြွယ်ဝသဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် မက်ထရစ်တန် ၁.၀၅ သန်း ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ငါးနှင့်ငါးထွက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဈေးကွက်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကသာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ နိုင်ငံပိုင်ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ၊ အအေးခန်းစက်ရုံများ၊ အစာစပ်စက်ရုံများ၊ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍသို့ ရောင်းချပြီး သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခဲ့ ပြီးဖြစ်သဖြင့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံပိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတော့ပါ။

      မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတန်းသည် ၂၈၃၂ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသဖြင့် ပုစွန်မွေးမြူရေးအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်သူများ သည် သားငါးကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

သစ်တောကဏ္ဍ

      မြန်မာနိုင်ငံသည် သစ်တောနှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက် ခြင်း၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် ဇီဝမျိုးကွဲများ ပေါကြွယ်ဝသည့် သဘာဝသစ်တောမျိုးစုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲဖြစ်ပါ သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖိုးတန်သစ်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကျွန်းသစ်အမြောက်အမြား ထွက်ရှိပါသည်။

      မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် သစ်ပင်မျိုးစိတ် ၇၀၀၀ ကျော်အနက် အမျိုးပေါင်း၁၀၇၁ ကိုတွေ့နိုင်ပြီး၊ ဝါးမျိုးစိတ် ၁၀၀၊ ကြိမ်နှင့်သစ်ခွမျိုးစိတ် ၃၀ ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှတွင် ကမ္ဘာ့ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ နောက်ဆုံးရှိသော နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါသည်။

      သစ်ကိုအခြေခံသော တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်လည်း အလားအလာ ကောင်းသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

 

သတ္တုကဏ္ဍ

      မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှနိုင်ငံများအနက် သတ္တုတွင်းထွက်များ ပေါကြွယ်ဝသည့် နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း အသုံးမပြုရသေးသော သတ္တုတွင်းထွက် သယံဇာတများ အမြောက်အမြားရှိပြီး တိုးတက်များပြားလာသော ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြားဈေးကွက် လိုအပ်ချက်တို့ကို ဖြည့်ဆည်းသွားရန် အလားအလာအများကြီးရှိပါသည်။

      နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ထုတ်လုပ်မှုခွဲဝေခြင်း သို့မဟုတ် အမြတ်ခွဲဝေခြင်းပုံစံဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

      ကျောက်မျက်ရတနာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် အလားအလာရှိ သော နယ်ပယ်များဖြစ်၍ ကျောက်ဖြတ်ခြင်း၊ သွေးခြင်း၊ အချောကိုင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် နည်းပညာသစ်များ လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။

စွမ်းအင်ကဏ္ဍ

      နိုင်ငံ၏လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အရေးပါသည့်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးတက်မှုကို ဦးစားပေးအလေးထား ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၀၀၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်နှင့်အထက် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အလားအလာရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်အတွက်သာမက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ပါ တင်ပို့သွားရန်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။

      စွမ်းအင်ကဏ္ဍရှိ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံးဖြစ်ပါ သည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ကွက်များ ရှာဖွေခြင်းကို ထုတ်လုပ်မှုခွဲဝေခြင်းစာချုပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ

      မြန်မာနိုင်ငံသည် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ပေါကြွယ်ဝသည့်အပြင် နှင်းဖုံးလွှမ်းသောတောင်များ၊ သာယာလှပသောရေကန်များ၊ ရှည်လျားသော မြစ်များ၊ သစ်တောများ၊ ကမ်းခြေများ၊ ကျွန်းစုများ စသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များဖြင့် သာယာသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည် များအတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ်များ ပိုမိုလိုအပ်လာပါသည်။ ဂေါက်ကွင်းများ၊ ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းများ၊ ပန်းခြံများ၊ အပန်းဖြေစင်တာများ တိုးတက်လာစေရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။