ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ World Food Programme မွ Deputy Country Director ျဖစ္သူ Mr. Naoe Yakiya ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ

၁၀ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဝန္ၾကီးရံုး အစည္း အေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ World Food Programme မွ Deputy Country Director ျဖစ္သူ Mr. Naoe Yakiya ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဝန္ၾကီးရံုး အစည္း အေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းသည္ KMD Co., Ltd မွ Director ဦးေဇာ္လႈိင္ဘြား ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဝန္ၾကီးရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

       ျပည္တြင္း ၾကက္သြန္နီ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လ်က္ရွိသျဖင့္ ၾကက္သြန္နီကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာမွ ယခုအခ...

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးဝင္းျမင့္သည္ K AND K CO., LTD (Japan)မွ President ျဖစ္သူ Mr. Kaku Ryoji နွင့္ O.J.C Co.Ltd မွ Director ျဖစ္သူ Mr.Kim Jun Suk ဦးေဆာင္ေ သာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု...

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းသည္ International Leadership Academy မွ Director ျဖစ္သူ Mr. Richard Dare ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဝန္ၾကီးရံုးဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ ABB Alliance Brewery Company Limited မွ Ms. Zita Schellekens, Corporate Relations Director ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး ဧည့္ခန္းမတြင္ လက္ခံေတြ...

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Ms. Lisa Weedon ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး ဧည့္...

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ(၄/၂၀၁၅) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးဝင္းျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾက...

Pages