အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္းစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာ္မရွင္ (NDRC) ဟာ ေတာင္ပုိင္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ကြမ္ရွီးရွိ သၾကားထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီး ၂ ခုကုိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္မႈကုိျဖစ္ေစတဲ့ သၾကားသိုေလွာင္မႈကုိ ရပ္တန္႔ဖုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ

ယခုႏွစ္မွာ ဗီယက္နမ္ပရိေဘာဂတင္ပုိ႔သူေတြက ပရိေဘာဂတင္ပို႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိတယ္။ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလကုန္   အထိ ပရိေဘာဂတင္ပုိ႔မႈက ယခင္ႏွစ္အလား တူကာလနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရာမွာ  ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ကာ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွအပ ကမၻာ့လၻက္ထုတ္လုပ္မႈဟာ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ ၁ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း လၻက္္အသင္းရဲ႕ စာရင္းမ်ားအရသိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ပထမ ၈ လမွာ ကမၻာ့လၻက္ထုတ္လုပ္မႈ ကီလို ၁၂၂၄ ဒသမ ၅၆ သန္း႐ွိၿပီး ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလက ကီလို ၁၂၄၇ ဒသမ ၇၉ သန္း႐ွိခဲ့ေၾကာင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံအေသးစားနဲ႕ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs)  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လာမဲ့ႏွစ္မွာ  ထိုင္းစက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးမဲ့  ထိုင္းဘတ္သန္း ၃၀၀ ကို အသံုးျပဳၿပီး  (SMEs) မ်ားျမႇင့္တင္ေရးဌာနက စီမံကိန္းႏွစ္ရပ္ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ စီမံကိန္းႏွစ္ရပ္ကေတာ့ Asia Ready Program ႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပထမခုႏွစ္လ၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ စုစုေပါင္းႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈတန္ ဖုိးသည္ ႏွစ္အလုိက္ ၁၈ ဒသမ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉ ဒသမ ၁၉ ဘီလီယံ႐ွိေၾကာင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ၃ ဒသမ ၈၄ သန္း စံခ်ိန္တင္၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကထက္ ၂၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမခုႏွစ္ လ၌ စုစုေပါင္းခရီးသည္ ၂၃ ဒသမ ၁၇ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့၍

အီးေမးသုိ႔မဟုတ္ အင္တာနက္ေမးျဖစ္တဲ့ Hotmail ရဲ႕ အရည္အေသြး ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔အတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွဳ႐ွိတဲ့ အစီအစဥ္သစ္ ငါးခုကုိ မုိက္က႐ုိေဆာ့က စတင္မိတ္ဆက္ ေပးခ့ဲပါ တယ္။အစီအစဥ္ ငါးခုအနက္ Smart Letter ကသတင္းေတြကုိ ေ႐ြးတန္ေ႐ြး၊ဖ်က္တန္ဖ်က္ ေပးဖုိ႔အတြက္

ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ေနတဲ့ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ဖုိ႔အတြက္ ႀကဳိးပမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္း အလဲျဖစ္ရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ေတာင္ကုိရီးယားက ဂ႐ုတစုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမယ္လုိ႔

ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာတဲ့ ေလေၾကာင္းလုိင္း Air Asia  ရဲ႕လုပ္ငန္းခြဲ Air Asia X  က မေလး႐ွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူနဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဘူဆန္ၿမဳိ႕ကုိ ခရီးစဥ္သစ္ကုိ မူလစီစဥ္ထားတဲ့ အတုိင္းေျပးဆြဲဖုိ႔႐ွိပါတယ္။ေတာင္ကုိရီးယားမွာေလေၾကာင္းလုိင္းက

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသ၏ စုစုေပါင္းလက္လီေရာင္းခ်ရမႈ ပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၉ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္ တက္လာၿပီး ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅၂ ဘီလီယံ႐ွိေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ စစ္တမ္းႏွင့္ စာရင္းဇယားဌာနမွ

Pages