အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

ျပင္သစ္ေလေၾကာင္းလုိင္း KLM ၊ၿဗိတိသွ်ေလေၾကာင္းနဲ႔ ဂ်ာမန္လုသန္ဇား စတဲ့့ေလေၾကာင္းေတြဟာ ဥေရာပတြင္ေဘးအႏၲရာယ္ အကင္းဆုံး ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အဆင့္သတ္မွတ္ေရး ေအဂ်င္စီ ( ATRA ) က ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ထုတ္ျပန္တဲ့ ''ေဘးအႏၲရာယ္အကင္းဆုံး ေလေၾကာင္းလုိင္း ၁၀ ခု'' စာရင္းမွာေတြ႔ရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအနက္ ေဘးအႏၲရာယ္အကင္းဆုံး ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွာ AMR ေကာ္ပုိေရး႐ွင္း၊ ကြန္တီနင္တယ္အဲလုိင္း၊ ဒယ္လ္တာအဲလိုင္း၊ ေဆာ့၀က္စ္အဲလုိင္း၊ ယူႏုိက္တက္အဲလိုင္းနဲ႔ ယူအက္စ္အဲေ၀းတုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

ကမၻာ့ဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ရျခင္းမွာ ထိုင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း ကတိက၀တ္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္သာမက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ၀ယ္လိုအား တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လယ္သမားေတြနဲ႔ ဆန္ကုန္သြယ္သူေတြက အစိုးရမွေစ်းႏႈန္း အျမင့္ေပး၀ယ္မႈကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ကာ ဆန္သိုေလွာင္ထားၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗီယက္နမ္ ဆန္ေစ်းႏႈန္း ေတြကလည္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ၀ယ္လိုအား ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္သတၲပတ္အတြင္းမွာ

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကုန္သြယ္မႈအကူအညီ ကအေရးပါေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္က ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္ကေျပာပါတယ္။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕(ဒဗလ်ဴတီအုိ)က က်င္းပေပးတဲ့ တတိယအႀကိမ္ကုန္သြယ္မႈ အကူအညီ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သုံးသပ္မႈ အစည္းအေ၀းမွာ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံေတြအတြက္ ကုန္သြယ္မႈအကူအညီ ရ႐ွိဖုိ႔အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ႀကဳိးစားစုစည္းခဲ့ျခင္းကုိ ဘန္ကခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာေပၚ႐ွိဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံေတြက ကမၻာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လာဖုိ႔အတြက္ အကူအညီေပးဖုိ႔နဲ႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လာဖုိ႔အတြက္ အကူအညီေပးဖုိ႔နဲ႔ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အသီးအပြင့္ေတြကုိ ဒီႏုိင္ငံေတြခံစားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအ၀ုိင္း က ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းကုိ ကုန္သြယ္မႈအကူအညီ ကေရာင္ျပန္ ဟပ္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ က ေျပာပါတယ္။

ဗီယက္နမ္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဌာနမွ ေနာက္ဆံုးထုတ္ေ၀တဲ့ အစီရင္ခံစာအရ ယခုႏွစ္ ဆန္တင္ပို႔မႈက တန္ခ်ိန္ ၇ ဒႆမ ၁ သန္းမွ ၇ ဒႆမ ၄ သန္းထိ ေရာက္ရွိႏုိင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ စပါးရိတ္သိမ္းစဥ္ကာလ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း ျမင့္မားေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေႏြ - ေဆာင္းဦးရာသီ သီးႏွံဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းကို ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ ၃ လၾကာ သိုေလွာင္ထားဖို႔ ဆန္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက

ပို႔ကုန္ရည္မွန္းခ်က္ လြဲေခ်ာ္ေနသည့္ ဗီယက္နမ္ သစ္လုပ္ငန္း။

ပင္နဆိုးနစ္ ကုမၸဏီက ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ကို ျပဳလုပ္ေတာ့မည္

ၸၸၸၸၸ

ဗီယက္နမ္ စက္မႈနယ္ေျမမ်ားနဲ႕ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းဇုန္တို႔က တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္ ဦးစားေပးမည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာ

Pages