ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Car Show Room များစာရင်း

သက်တမ်းရှိ မော်တော်ယာဉ် Show Room များ၏ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း
         
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် Show Room  လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် Brand Name
Super Seven Stars Co., Ltd (၁) အမှတ်(၂၂-ဘီ)၊ (၂၃-အေ)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီ လမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
(၂) အမှတ် (၇၄)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး နှင့် ကျွဲဆည်ကန် (၁၁) လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာယာရပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
01-299182
299183
951-657866
657868
Fax: 951-299182, 951 662914  
KIA
Automobile Alliance Co., Ltd (၁) အမှတ် (၄၄/အေ၊ ၈-အေ၊ ၆-က၊ ၇-ခ)၊ (၇) မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ် (၁၁/၁၂)၊ The Move Compound၊ ၇၃ လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
01 557441,
01 559876,
95-1-666712
951-664059
Fax:+95-1-666712  
Mercedes
Capital Automotive Ltd  အမှတ် (၃)၊ အင်းစိန် လမ်းမကြီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01 373388
951242663
+951-52195862
Fax: 951 242663  
Ford
United Diamond Motor Co., Ltd အမှတ် (၂၉)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 450222700,
09-5004397,
09-5077755,
09-257587778,
09-798475928,
09-798475930
Nissan
Aung Gabar Motor Services Co., Ltd. အမှတ် (၇၄)၊ (၁) လမ်း၊  (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး   BAIC 
Automobile Alliance Co., Ltd မြေကွက်အမှတ် (၁/၂/၅)၊ ၆၂ လမ်း၊ နတ်ရေကန် ကျေးရွာအုပ်စု၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး 01 557441,
01 559876,
95-1-666712
951-664059
Fax:+95-1-666712  
Mitsubishi Fuso 
Prestige Automobiles Co., Ltd အမှတ် (၄၈၅)၊ ပြည်လမ်းနှင့် နာနတ်တော လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၃ လမ်း၊ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားလမ်းမကြီးဘေး၊
ရွှေမန်းတောင်ဂေါက်ကွင်းအတွင်း၊ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
09-8609888
Fax: 09-73065028  
BMW 
Super Seven Stars Co., Ltd အမှတ် (၁၆)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-299182
299183
951-657866
657868
Fax: 951-299182, 951 662914  
Peugeot Brand 
International KLM Co., Ltd. အမှတ်(၂/၆)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းနှင့် သမိုင်း ဘူတာရုံလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
ရာမညဆိပ်ခံဘောတံတား ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်၊
951-654881-4,
01-522558-9
Hyundai 
၁၀ General Arr Mahn Thit Co., Ltd. မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၃၉၉(က)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 299353
 277347
299354
299347
Fax: 951-299347  
Hyundai 
၁၁ M M Cars Myanmar Ltd. အမှတ် (၁-အေ/၂)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမနှင့် ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 951-530174,
514522,
539963,
539970
Fax: 951-539973  
Mitsubishi 
၁၂ MSP Motors Ltd. ဦးပိုင်အမှတ် (၂၄+၁၁)၊ မြေကွက်အမှတ် (၅၈၈-ဂ/၃)၊ ထုံးဘို-မြစ်ငယ်လမ်း၊ နတ်ရေကန်ရပ်ကွက်၊ ရှားတောလေး ကျေးရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 959-459602080 Isuzu
၁၃ Lyan Shan Engineering Services Co., Ltd. အမှတ် (၃၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ မုန့်လက်ဆောင်းကုန်း (တောင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-662855
951501705
9512305919
GAC
၁၄ GW Lion Co., Ltd. အမှတ် (၅၄၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၀/၃၃၉)၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-784333200,
09-784333600
Toyota
၁၅ Octagon International Services Co., Ltd. အမှတ်(၃၇)၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးနှင့် နည်းပညာလမ်းထောင့်၊  မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-212326
Fax: 01-212687  
Scania
၁၆ Summit SPA Motors Ltd. (၁) အမှတ် (G-1/ B-2)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးနှင့် စံပြလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးဘေး၊ ကွင်းအမှတ် (၅၀၅)၊ တံခွန်တိုင်(အင်းစိန်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
95-1-638599
95-1-638600
95-1-638601
95-1-638602
Fax: 95-1-638608  
Hino
၁၇ Mann Myittar Trading Co., Ltd. ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ ဆင်ဖြူ ကန်ဂေါက်ကွင်းအနီး၊ ချမ်းတောင် ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-32038
092000692
02-71675
09-777737168
Jinbei
၁၈ Performance Auto International Co., Ltd. (၁) အမှတ်(၁၄၆)၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင် ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ်(၁၅)၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ၅၅ လမ်းထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
01-685199
+951526206
534144
Volvo
၁၉ Pacific Alpine Myanmar Ltd. အမှတ် (၂၄၂)၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊
အမှတ် (၅၁၄/၂)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၅၈ လမ်းနှင့် ၅၉ လမ်းကြား၊ ကန်ကောက်ရပ်ကွက်(ရွှေယဉ်မွန်ရပ်)၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
9519000621
9522832036/83
Fax: 9519000613
9519000614  
Chevrolet 
၂၀ Capital Automotive Ltd. အမှတ်(၃)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01 373388
951242663
+951-52195862
Fax: 951 242663  
Land Rover and Jaguar
၂၁ Greater Man International Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၇)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  0973048554
09-400438951
09-8631155
09-449004881
Fax: 951 227992   
Higer
၂၂ Cycle & Carriage Automobile Alliance Co., Ltd. (၁) အမှတ်(၁၀-က)၊ ၃၅ လမ်းနှင့် ၇၇ လမ်းထောင့်၊ ဟေမမာလာမြောက်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ်(၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၇)မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
01-666712,
664059
Fax: 951-661927 
Mazda
၂၃ Global KLM Co., Ltd. အမှတ် (၃-စ)၊ မြို့မဥယျာဉ်လမ်း နှင့် ၇၄ လမ်းထောင့်၊ တောင်မြင့်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-795909981 Hyundai 
၂၄ Aung Kan Bo Truck & Machinery Co., Ltd. အမှတ် (ဂျီ-၄ ဘီ)၊ ယောမင်း ကြီးလမ်းနှင့် စက်မှုဇုန်(၁)လမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဘေး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး 09-797191101
 09-402586811
09-43133313
09-402586811
Chenglong
၂၅ Compass Auto Co., Ltd. အမှတ်(၁/၃)၊ တိုးချဲ့(၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန် တိုးချဲ့(၁)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး +959450405840,
9450405844 
Isuzu
၂၆ E-Garage Auto Services and Spare Parts (Myamar) Co., Ltd.  (အမှတ် (၄၄၃)၊ ပြည်လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) 09-421171767
01-537482
Fax: 01-539643  
Nissan
၂၇ Myanmar TML Ltd. အမှတ်(၈၅)၊ မင်းသိဒ္ဓိကျော်စွာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ရေဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-685645,
09-964685644/45/46
01-687836 
Isuzu
၂၈ Jyin Kyu Co., Ltd. အမှတ် (မ-၁၄/၁၄)၊ ၅၆ လမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းကြား၊ သိပ္ပံ လမ်း၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-31669,
09-785855177
Sokon
၂၉ Mingalar Motor Co., Ltd. အမှတ် (၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-1-514940
95-9-420086185
Toyota 
၃၀ Yoma German Motors Ltd. အမှတ် (၈၈)၊ ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့် ရတနာလမ်းထောင့်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-240363
240373
2305223
2305224
Fax: 246883 
Volkswagen
၃၁ TTAS Co., Ltd. အမှတ် (၈၇/က)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား (၁) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-1-540740
504146
Fax: 95-1-545424 
Toyota
၃၂ Yadanar Theingi Co., Ltd. (၁) ဦးပိုင်အမှတ် (၃၃)၊ ကွင်းအမှတ် (၅၅ အေ)၊ အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးဘေး၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပုလဲ(၁) ရပ်ကွက်၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ် (ဘီ ၂/ အေ ၃)၊ စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ ယာတော်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
252518,
252582,
250137,
380629
Fax: 379172  
SRM
၃၃ Go Excellent (Myanmar) Co., Ltd. အမှတ် (၁၂၅/၁၃၁)၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-777888500
 09-5053173 
Borgward
၃၄ Myanmar Htoo San Co., Ltd. အမှတ် (၂၀၃/၂၀၄)၊ ပုလဲ(၂)၊ ငုဝါလမ်း၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာ အုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-638121
09-5009142
09-5112488
Forland
၃၅ Tharaphu Soe Myint Co., Ltd. အမှတ် (G5-B)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးနှင့်  ယောမင်းကြီးလမ်းထောင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 681118,
095017426,
95-1-681086,
528538
Fax: 95-1-9688932  
Sinotruk CDW
၃၆ L.A Coach Master Myanmar Co., Ltd.= အမှတ် (၁၄-က/၁၅)၊ အင်ကြင်းလမ်း၊ ဉာဏရပ်ကွက်၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-5111628 TMS
၃၇ Ways Automotive Co., Ltd. မြေကွက်အမှတ် (၂)၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ အမှတ်(၁၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-5008173 GMC Haval
၃၈ Aung Gabar Motor Services Co., Ltd. အမှတ် (၃၀၂-၇/၉)၊ သံသုမာလမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-860391
09-860391819
01-555881
01-8603918
JMC
၃၉ Shwe Tun Co., Ltd.  အမှတ် (G4-B(က))၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ စက်မှု(၁)လမ်းထောင့်၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 680942
682132
682377
02-31985
36015
Fax: 01-681636  
Forland
၄၀ Mann Myittar Trading Co., Ltd. အမှတ် (ခ/၃၀)၊ ၃၅ လမ်း x ၅၃ လမ်းထောင့်၊ ကန်ကောက်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-32038
092000692
02-71675
09-777737168
Forton
၄၁ I M E International Co., Ltd. အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးဘေး၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)၊ ကွင်းအမှတ်(၅၃၄-အေ)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-8604782
8604783
Forton
၄၂ Chu Kabar International Co., Ltd. အမှတ် (၁၆၀-အေ/ဘီ)၊ အမှတ် (၃) လမ်းမကြီး၊ ပုလဲ(၂)ကျေးရွာ၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 685297
095130181
095037435
09-421718888
01-518075
Shacman
၄၃ Ayeyarwady Partners Trading Co., Ltd. အမှတ်(G-5B)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ စက်မှုဇုန် (၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 067-421888,
09-402634566 
Shacman
၄၄ Greater Man International Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၇)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  0973048554
09-400438951
09-8631155
09-449004881  
Faw
၄၅ Myanmar Htoo San Co., Ltd. အမှတ် (၂၀၃/၂၀၄)၊ ပုလဲ(၂)၊ ငုဝါလမ်း၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာ အုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-638121
09-5009142
09-5112488
Chana
၄၆ Shwe Phon Co., Ltd. အမှတ် (G-5/ A-ဃ)၊ (ဈ) ရပ်ကွက်၊ ယောမင်းကြီး လမ်းနှင့် ဖိုးရာဇာလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ပြည်ကြီး တံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 01-200341,
01-290833,
951-9000790,
 9595102436
Fax: 951-202674  
Sinotruk
၄၇ The Traders Ltd.  အမှတ် (၁၅၃)၊ မောင်သန်းလမ်း၊ ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်၊ အလယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်သာယာ (အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-613623,
01-613621,
617101
JAC
၄၈ Pyai Sone Win Aung Co., Ltd. အမှတ် (၁၁၂)၊ ပုလဲလမ်း၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်(၄)၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  557834
527833
09-964024090
09-964224090
Dongfeng
၄၉ N.P.K Motors Co., Ltd. အမှတ် (၅၁၄/၂)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၅၈ လမ်းနှင့် ၅၉ လမ်းကြား၊ ရွှေယဉ်မွန်ရပ်၊ ကန်ကောက်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  09799188599,
959-970899500
MG
၅၀ Premier Automotive Ltd. အမှတ်(၄၀၊ ၄၁၊ ၄၂၊ ၄၃)၊ ၇၃ လမ်း၊ ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 9501-527882,
540992
Fax: 9501544330  
Geely
၅၁ Tun Kar Co., Ltd. အမှတ် (၄၈၃၊ ၄၈၄)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ မင်းကြီးညိုရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 054-24280 Forland
၅၂ Arr Thit Man Co., Ltd. ဦးပိုင်အမှတ်(၇၃/၂၊ ၇၄/၁၊၇၆)၊ ကွင်းအမှတ် (၂၀-ခ)၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၄၁၇) အနီး၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းဟောင်းဘေး၊ ပုလိပ်အုပ်စု၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-254086108,
959-91049168,
02-61511,
61522
Fax: 02-61544  
Dongfeng
၅၃ Super Seven Stars Co., Ltd. အမှတ်(၆၈-က)၊ ဦးမောင်မောင်ခြံလမ်း၊ အမှတ်(၁၀) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-299182
299183
951-657866
657868
Fax: 951-299182, 951 662914  
King Long
၅၄ Shwe Tun Co., Ltd. အမှတ် (G4-B(က))၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ စက်မှု(၁)လမ်းထောင့်၊ ယောမင်းမင်းကြီးလမ်း နှင့်သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 680942
682132
682377
02-31985
36015
Fax: 01-681636  
Chana
၅၅ Myanmar New Power Motors Co., Ltd. အမှတ် (၅၄)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပုလဲ(၁)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-47234455,
09-91057807,
09-47030485,
09-444022995,
09-25288447,
09-252887788,
01-253586
Dayun
၅၆ Myanmar Great Motor Co., Ltd. အမှတ်(၁၆၉/၁၇၀/၁၇၁)၊ ဝက်မစွတ်ဝန်ထောက်လမ်း၊ သီလဝါစက်မှုဇုန်(သန်လျင်)၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09457555787,
09-777561003,
09-970037959
Karry
၅၇ UV Automotive Co., Ltd. ဂိုဒေါင်(B-2)၊ ပုဏ္ဏမီလမ်းနှင့် ရွှေလီလမ်းထောင့်၊ ဒီအိုင်အယ်လ်ဝင်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး +95-1-656344  Hongqi
၅၈ MMCM Mandalay Ltd. အမှတ် (၇၂)၊ ၆၂ လမ်း၊ ၄၀ လမ်းနှင့် ၄၁ လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး 09-456005573,
09-456005574
Mitsubishi