ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ရုံး (မြစ်ကြီးနားမြို့)

( ၁ )   စခန်းအမည်                                             -         ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ရုံး (မြစ်ကြီးနားမြို့)

( ၂ )   စခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ခုနစ်                             -        ( ၁၅- ၁၀- ၂၀၁၄ )

( ၃ )    တဖက်နိုင်ငံစခန်း/မြို့များ                              -        တရုတ်နိုင်ငံ၊ ထိန်ချုံးမြို့

( ၄ )    မျက်နှာစာ                                               -        တရုတ်မျက်နှာစာ

( ၅ )   ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်သည့် ငွေကြေး                   -        အမေရိကန်ဒေါ်လာ (လိုင်စင်အရ)  

( ၆ )   အများဆုံးတင်ပို့သော ပို့ကုန်စာရင်း                  -        ဆန်၊ ရာဘာ(လိုင်စင်အရ)       

( ၇ )   အများဆုံးတင်သွင်းသော သွင်းကုန်                 -         ဘိလပ်မြေ (လိုင်စင်အရ)

( ၈ )   ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းအကွာအဝေး            -         မြစ်ကြီးနား-ကန်ပိုက်တီး( ၇၈ ) မိုင်

( ၉ )   ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းပြ မြေပုံ                   -