နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ (၂၀၁၅)

 

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ ( ၃၀ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့              အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၅)

"စီးပွားကူးသန်းရှေ့သို့လှမ်း"

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ ( ၃၀ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၅)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၆ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၄)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ ( ၂ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၃)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  နိုဝင်ဘာလ ( ၁၈ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၂)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  နိုဝင်ဘာလ ( ၄ ) ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၁)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ ( ၂၁ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂၀)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ ( ၇ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၉)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ ( ၂၃ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၈)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ ( ၉ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၇)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် လ ( ၂၆ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၆)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် လ ( ၁၂ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၅)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ( ၂၉ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၄)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ( ၁၅ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၃)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ( ၁ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၂)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ ( ၁၇ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၁)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ ( ၃ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၀)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  မေ လ ( ၂၀ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၉)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  မေ လ ( ၆ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၈)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဧပြီလ ( ၈ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၇)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  မတ်လ  ( ၂၅ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၆)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  မတ်လ  ( ၁၁ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၅)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၅ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၄)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၁၁ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၃)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၈ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၂)
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ( ၁၄ )ရက် အတွဲ ( ၆ )၊ အမှတ် (၁)
၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.