တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

( ၁ )   စခန္းအမည္                                        -     တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

( ၂ )   စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာခုနွစ္                        -     ၁၉၉၆ ခုနွစ္

( ၃ )   တစ္ဖက္နိုင္ငံစခန္း/ျမို့မ်ား                       -     ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ခ်င္းရိုင္းခရိုင္၊ မယ္ဆိုင္ျမို့

( ၄ )   မ်က္နွာစာ                                          -     ျမန္မာ- ထိုင္း

( ၅ )   ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး               -     ျမန္မာက်ပ္၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ထိုင္းဘတ္

( ၆ )   အမ်ားဆံုးတင္ပို့ေသာပို့ကုန္စာရင္း             -     ျကက္သြန္ျဖူ၊ ရာဘာ၊ ျကက္သြန္နီ၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ကတ္ထူစကၠူ၊ Manganese Dioxide၊ ပုလင္းခြံေဟာင္း၊ ပလပ္စတစ္ဗူးခြံေဟာင္း၊ သစ္ေခါက္

( ၇ )   အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္စာရင္း    -     ဘိလပ္ေျမ၊ ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္၊ Two Wheel Tractor ၊ Iron Rod ၊ ဆပ္ျပာမႈန့္၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ အခ်ိုရည္၊ သစ္သီးအစို ၊ ေလယာဉ္ဆီ

( ၈ )   ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝးမ်ား    -    

         တာခ်ီလိတ္-က်ိုင္းတံု                                     (၁၀၂) မိုင္

         က်ိုင္းတံု-ေတာင္ျကီး                                     (၂၈၀) မိုင္

( ၉ )   ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု               -