အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ဝိုင် တင်သွင်းခွင့်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စည်းကမ်းချက်မာျး သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မြန်မာ-တရုတ် ၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်များတွင် ရောင်းချသည့်ငွေကြေးဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် ထုတ်ပြန်ထားသော (၅/၂၀၀၀) နှင့် (၆/၂၀၀၀) တို့အား လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် ပယ်ဖျက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် မလိုဘဲ တင်သွင်းလာသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် ကြေးကောက်ခံခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၁၆၆) မျိုးအတွက် H.S Code လိုင်းပေါင်း (၁၉၂၆) လိုင်းအပြင် နောက်ထပ် လိုင်းပေါင်း (၁၅၃) လိုင်းအား  သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော ပစ္စည်းများအဖြစ် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

ဝါနှင့် ဝါထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် ပြု သော  ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်လိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နှံရာတွင် အပ်နှံကြေးပေးဆောင်ရခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန် မလိုသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအနက် ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၅၂) မျိုးအပေါ် H.S Code ခွဲခြား၍ လိုင်းပေါင်း (၉၈၃) လိုင်းဖြင့် အသိပေးထုတ်ပြန်ပြီး ယင်း (၉၈၃) လိုင်းမှအပ ကျန်သော H.S Code  များအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မြန်မာ့ ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်း ၊ မြန်မာ့ ပဲမျိုးစုံ ၊ နှမ်း ၊ ပြောင်းတို့၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အားကစားသမားများလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရွက်လှေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှဝယ်ယူတင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၁၃

သွင်းကုန်လိုင်စင်ရယူရန်မလိုသော HS Code 40111000 နှင့် 40112010 ဖြင့် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသော မော်တော်ကားတာယာများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၂/၂၀၁၃

Pages

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE