သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

(က) ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

( ခ ) လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ အကောက် အခွန်လွတ်ဆိုင် ဖွင့်လှစ် ထားကြောင်း ထောက်ခံချက်

( ဂ ) ဆိုင်ငှားရမ်းခပေးချေထားသော အထောက်အထား

(ဃ) နိုင်ငံခြားသုံးငွေ လက်ခံကိုင်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်( င ) အကောက်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော Bonded Warehouse Licence

( င ) အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်တွင် ရောင်းချမည့်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရာတွင် တစ်ကြိမ် လျှောက်ထားပြီး ထပ်မံလျှောက် ထားခြင်းဖြစ်ပါက မူလလျှောက်ထားပြီး ပစ္စည်းများ ကို ရောင်းချပြီးကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များသို့ ငွေပေးသွင်းပြီး ကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ် စာရင်းလျော့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အထောက် အထားစာရွက်၊ စာတမ်းများ

စားအုန်းဆီ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်-

(က) စားအုန်းဆီတင်သွင်းမှုအား လွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့် ပြုထားပါသည်။

( ခ) လျှောက်ထားရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ List တွင်ပါဝင်သောသူသာ လျှောက်လွှာတင် ပြရမည်။

( ဂ ) Invoice နှင့် Sale Contract တွင် Plan Olein Cloud Point 8’ Max, IV (Iodine Value) 58 Min Specification ကိုက်ညီရပါမည်။

(ဃ) တစ်ဖက်နိုင်ငံ၊ တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံ၏ Health Certificate ပါရှိရမည်။

(င) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ကုမ္ပဏီသို့ တစ်နှစ်စာသွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားခွင့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ် တင်ပြရမည်။

(စ) လျှောက်ထားသည့် ဈေးနှုန်းသည် စာခုျပ်ခုျပ်ဆိုသောနေ့နှင့် ၎င်းနေ့၏ ဆီကုန်သည်ကြီး များအသင်းမှ သတ်မှတ်သော ဈေးနှုန်း အတိုင်းသာ ဖြစ်ရမည်။

စက်သုံးဆီလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်-

(က) ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် စက်သုံးဆီပမာဏအား အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက် မရှိလျှောက်ထား နိုင်သည်။

( ခ ) စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဈေးနှုန်းနှင့် Specification များအတိုင်း လျှောက်ထားရမည်။

( ဂ ) ဒုတိယအကြိမ်လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက ပထမအကြိမ်အတွက်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် အခွန်ပေး သွင်းပြီးကြောင်း နှင့် ဘဏ်မှငွေလွှဲ ပို့ပေးချေပြီးကြောင်း အ ထောက်အထားတင်ပြ ရမည်။

(ဃ) အကြိမ်ကြိမ်လျှောက်ထားမှု၌ ရှေ့နောက်ဆင့်ကဲဆက်တိုက် လျှောက်ထားနိုင် သော်လည်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် အခွန်ပေး သွင်းပြီးကြောင်း နှင့်ဘဏ်မှ ငွေလွဲှ ပို့ပေးချေပြီး ကြောင်း အထောက်အထားတင်ပြမှသာလျှင် နောက်တစ်ကြိမ်တင်သွင်းမှုအတွက် လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်