ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ (Competition)

တိုင်ကြားမှုပုံစံ (ပုံစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို တစ်ဦးဦးက ဖောက်ဖျက်ကြောင်း သိရှိသူ သို့မဟုတ် ဖောက်ဖျက်သည်ဟု သံသယရှိသူ မည်သူမဆို ကော်မရှင်သို့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်ရုံးမှတဆင့်ဖြစ်စေ တိုင်ကြားမှုပုံစံ(ပုံစံ-၁)တွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ ဖြည့်သွင်းတိုင်ကြားရမည်။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ဒုတိယအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တက်ရောက်ဆွေးနွေး

Thu, 03/17/2022 - 06:18 -- competition
Myanmar

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းမောင်သည်  ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက် (အင်္ဂါနေ့)၊ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် Virtual စနစ်ဖြင့်  ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်း ASEAN Chairmanship Theme နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဦးစားပေးနယ်ပယ်များ၊ အာဆီယံအကြီးတန်းစီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးမှ  ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များ၊ အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီစာချုပ်ဆိုင်ရာ သဘောတရားစာတမ်း၊ အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီစာချုပ်ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများမှ ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များ၊ အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီစာချုပ်ရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ကာလအတွင်း စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော့လာစေရေးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ၏ အခန်းကဏ္ဍများ ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများ၊ ဒုတိယအကြီးအကဲများနှင့် အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးကို (၁၆:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

Latest News: 

ဒုတိယအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တက်ရောက်ဆွေးနွေး

Tue, 03/15/2022 - 11:03 -- competition
Undefined

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းမောင်သည်  ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက် (အင်္ဂါနေ့)၊ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် Virtual စနစ်ဖြင့်  ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်း ASEAN Chairmanship Theme နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဦးစားပေးနယ်ပယ်များ၊ အာဆီယံအကြီးတန်းစီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးမှ  ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များ၊ အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီစာချုပ်ဆိုင်ရာ သဘောတရားစာတမ်း၊ အာဆီယံ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာမူဘောင် သဘောတူညီစာချုပ်ရေးဆွဲရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများမှ ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များ၊ အာဆီယံ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာမူဘောင် သဘောတူညီစာချုပ်ရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ကာလအတွင်း စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော့လာစေရေးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ၏ အခန်းကဏ္ဍများ ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများ၊ ဒုတိယအကြီးအကဲများနှင့် အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးကို (၁၆:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

Latest News: 

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် (၁/၂၀၂၂) ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်

Fri, 02/04/2022 - 02:47 -- competition
Undefined

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် (၁/၂၀၂၂) ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃)၊ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဥက္ကဌ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး  ဒေါက်တာပွင့်ဆန်း တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

            အစည်းအဝေးတွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ၌ နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ခိုင်မာတောင့်တင်းစေရေးနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ဥပဒေများ ခိုင်မာအားကောင်းရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဥပဒေကို စတင်ရေးဆွဲခဲ့သည့်အချိန်နှင့် လက်ရှိအချိန်တို့အကြား ပကတိအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေးအတွက် စဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီး အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါက ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအခါ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေများကိုရေးဆွဲပြဌာန်းပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏  ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေများအကြား မတူကွဲပြားမှုများ၊ တူညီမှုအခြေအနေများကို လေ့လာကြည့်ရှုပြီး မိမိတို့ကော်မရှင်အနေဖြင့်  ကြုံတွေ့ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများမှတစ်ဆင့် ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်သွားသင့်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းအကြံပြု ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

            အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ ယခင် (၁/၂၀၂၁) ပုံမှန် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိ ယှဉ်ပြိုင်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ကော်မရှင်က ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်ရုံး တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးကာ အစည်းအဝေးကို (၁၂:၃၀) နာရီချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

            အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် များ၊ ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပထမအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တက်ရောက်ဆွေးနွေး

Mon, 10/11/2021 - 09:17 -- competition
Undefined

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းမောင်သည်  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် (တနင်္လာနေ့)၊ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် Online မှ Virtual စနစ်ဖြင့်  ကျင်းပပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအပေါ် လုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ၊ တိုင်ကြားမှုများအပေါ် လက်ခံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ၊ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းပါးစေရေးအတွက် ကော်မရှင်အနေဖြင့် အခြားဆက်စပ်ဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ASEAN Competition Action Plan 2025 အပေါ် ပြုပြင်မွမ်းမံထားရှိမှုအခြေအနေများ၊ အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့အတွက် နှစ်အလိုက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း အသေးစိတ်အစီအစဉ်၏ ကာလလတ်အစီရင်ခံစာအပေါ် အကြံပြုချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း စီးပွားရေးပြန်လည် ဦးမော့လာစေရေးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ၏ အခန်းကဏ္ဍများ ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးနှင့် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှု သဘောတူညီချက်အခြေခံမူဘောင်အတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သဘောတူညီချက်အခြေခံမူဘောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများ၊ ဒုတိယအကြီးအကဲများနှင့် အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် (၁၂:၃၀) နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် (၁/၂၀၂၁) အကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

Mon, 05/17/2021 - 05:23 -- competition
Myanmar

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်နေ့၊ နေပြည်တော်

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၏ (၁/၂၀၂၁) အကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်နေ့ (၁၄း၀၀) နာရီချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃)၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး  ဒေါက်တာပွင့်ဆန်း တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ နိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရရှိနိုင်ရေးတို့အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့် ဥပဒေများ အခိုင်အမာ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကုန်သွယ်မှု၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်ရေးတို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သကဲ့သို့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်လည်း များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ ဖြစ်စေရေးကိုလည်း အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ကော်မရှင်တွင် ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များသာမက အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များပါ ပါဝင်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် အတွေ့အကြုံများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးစေလိုပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကော်မရှင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပရာ (၂/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများ၊ လက်ခံရရှိထားသော တိုင်ကြားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများစပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူက ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးကာ အစည်းအဝေးကို (၁၆း၄၅) နာရီချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်ရုံးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ဌာနတွင်း ကွန်ပျူတာအခြေခံ(ရုံးလုပ်ငန်း) သင်တန်း သင်ကြားပို့ချခြင်း

Tue, 05/11/2021 - 03:40 -- competition
Myanmar

၁။            ဝန်ထမ်းများအားလုံး မိမိလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနမှ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒဌာနခွဲအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ဌာနတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများအားလုံး  ကွန်ပျူတာအခြေခံ ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သင်တန်းပို့ချ သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       အဆိုပါ ဌာနတွင်းသင်တန်းတွင် ကွန်ပျူတာအခြေခံ ဘာသာရပ်(၇)ခုအား (၃-၅-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တပတ်(၁၂)ပတ်ကြာ သင်ကြားပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

Latest News: 

မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ကြားဖြတ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

Thu, 04/29/2021 - 09:37 -- competition
Myanmar

 ၁။     မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ကြားဖြတ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။       အဆိုပါအစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၃။      အစည်းအဝေးတွင် ကော်မရှင်က ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအမှုကိစ္စများအပေါ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

Latest News: 

မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူရေးရာကော်မရှင်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ ရှင်းလင်းတင်ပြသည့်အခမ်းအနားကျင်းပ

Tue, 03/23/2021 - 07:29 -- competition
Myanmar

           စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေများအရ ဖွဲ့စည်းထားရှိသော မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူရေးရာကော်မရှင်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အခမ်းအနားကို (၁၉-၃-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

          အခမ်းအနားတွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်းက လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီများကို တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကောင်စီများထံသို့ သွားရောက်၍ စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးရန်၊ စားအုန်းဆီတင်သွင်းမှုကို လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းစားသုံးမှုပုံစံများကို အဓိကထားပြောင်းလဲရန်၊ ဆီစားသုံးမှုလျှော့ချရေးအတွက် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ၊ သတင်း မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အနေဖြင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရေး ကြိုးပမ်းသွားရန်တို့ကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။

          ထို့နောက် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေရေးဆွဲပြဌာန်းမှု၊ စားသုံးသူရေးရာကော်မရှင်နှင့် ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားရှိမှု၊ စားသုံးသူရေးရာဆိုင်ရာကိစ္စများ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စားအုန်းဆီတင်သွင်းမှုလျှော့ချရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမည့် အစီအမံများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

          ဆက်လက်၍ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒဌာနခွဲမှ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ရေးဆွဲပြဌာန်းမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းထားရှိမှု၊ ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအမှုကိစ္စများ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှု အခြေအနေများနှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေး၍ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

          အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

Latest News: 

JFTC နှင့်ပူးပေါင်း၍ “Market Study for Policy Recommendation” Online Seminar ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း

Wed, 02/24/2021 - 09:52 -- competition
Myanmar

၁။             မြန်မာနိုင်ငံ ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်နှင့် Japan Fair Trade Commission (JFTC) တို့ပူးပေါင်း၍ “Market Study for Policy Recommendation” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Online Seminar ကို (၅-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၄:၀၀)နာရီမှ ညနေ (၁၆:၀၀)နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။             အဆိုပါ Webinar တွင် Facilitator အဖြစ် Japan Fair Trade Commission (JFTC) မှ Mr. Tsubota Hiroshi နှင့် Mr.Nakai Susumu တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်မှ ကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်ရုံးမှ အရာထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၃။            Webinar တွင် ရှေးဦးစွာ Mr. Tsubota Hiroshi က JFTC မှ လက်ရှိတွင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ဈေးကွက်လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဈေးကွက်လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ၊ Fact-Finding Survey ဆောင်ရွက်သင့်သည့် ဈေးကွက်အခြေအနေများ၊ ဆောင်ရွက်ပုံနည်းလမ်း (Method)များ၊ Fact-Finding Survey ကောက်ယူခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (Investigation) တို့၏ ကွာခြားချက်များ၊ Suvey ကောက်ယူရန် မေးခွန်းလွှာများပြင်ဆင်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်သည့် Stakeholder များကို မေးခွန်းများဖြေကြားနိုင်ရန် ပေးပို့ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဖြေကြားထားသောမေးခွန်းလွှာများအပေါ် သုံးသပ်ကာအစီရင်ခံစာပြုစုရေးသားခြင်းတို့ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။            ထို့နောက် Mr.Nakai Susumu က မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက မေးမြန်းလာသော Market Study နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်နှင့် Japan Fair Trade Commission (JFTC) တို့အကြား မိမိတို့ကော်မရှင်မှ လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အခက်အခဲများကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ညနေ (၁၆:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ (Competition)

သတင်းအချက်အလက်များ