ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၁/၂၀၁၅)

Thu, 04/30/2015 - 12:43 -- eiprdep

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၂/၂၀၁၅)

Wed, 03/11/2015 - 15:18 -- eiprdep

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၂/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပင်မှ ထုတ်လုပ်သော စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ အမြဲတမ်းတင်ပို့ခွင့်ပြု ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံတရုတ် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ၏ ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ သီးသန့်စည်းမျဉ်းကျင့်သုံးမည့် ကုန်စည်အမယ်(၅၂၇) မျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၂/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:10 -- eiprdep
Undefined

စက်မှုထုတ်ကုန်များအတွက် ပင်ရင်းနို်င်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များ လျှောက်ထားရာတွင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Certificate of Product Registration) ကို ကြိုတင်လျှောက်ထားရန် သတင်းလွှာထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၁/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:09 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည့် သီးသန့်စည်းမျဉ်းကျင့်သုံးမည့် ကုန်စည်အမယ် (၂၆၅၂) မျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၀/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

မော်တော်ကားတာယာများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၉/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

ဖွံံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနို်င်ငံများမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ တင်ပို့သော ပို့ကုန်များအတွက် တစ်ဖက်သတ်ကောက်ခွနိကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသော အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၈/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:07 -- eiprdep
Undefined

သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်မလိုသော ကုန်ပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ