ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေး/တာဝန်ဝတ္တရားများ

နယ်စခန်းများညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Mon, 01/26/2015 - 08:53 -- dccaadmin
Myanmar

မြန်မာ-တရုတ်မျက်နှာစာ

၁။         တရုတ်မျက်နှာစာရှိ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ၏ ငွေလဲနှုန်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ယာဉ်စာရင်း နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ချက်၊ Logistics ပြောင်းလဲမှု ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်သွယ်မှု နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ချက်များ၊ အပတ်ချုပ် စာရင်းများအား စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်း ဌာနခွဲသို့ အပတ်စဉ် ပေးပို့ခြင်း။

၂။         လစဉ် ပို့ကုန်သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ အလားတူ ကာလနှိုင်းယှဉ် ချက်များနှင့် အတူ ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်လာစေရေး လချုပ်သုံးသပ်ချက်နှင့် OSS အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများအား လစဉ် ဝန်ကြီးရုံး သို့ တင်ပြခြင်း။

၃။         မိမိဘက်နှင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံစာရင်းနှိုင်းယှဉ်တင်ပြချက်အားလစဉ်ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။

၄။         မျက်နှာစာရှိ စခန်းအလိုက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသတင်းများ တစ်ဖက်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု သတင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုသတင်းများအား အပတ်စဉ်တင်ပြခြင်း။

၅။         နယ်စခန်းများမှ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်တင်ပြသော စာ၊ ကြေးနန်းများကို အထက်သို့ တင်ပြနိုင်ရေးနှင့် အထက်မှ ညွှန်ကြားချက်များကို နယ်စခန်းများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း။

၆။         ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေးပါဆုံးဖြတ်ချက်များ အား စုစည်းသုံးသပ်တင်ပြခြင်း။

၇။         ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ၏ နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များတင်ပြခြင်း။

၈။         ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ၏ နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်ယာဉ်စီးရေစာရင်း တင်ပြခြင်း

၉။         Recheck စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များမှ ယာဉ်အရေအတွက်စာရင်းများ ပေးပို့တင်ပြခြင်း။

၁၀။      ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ၏ နေ့စဉ် ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ပဲ၊ ပြောင်းနှင့် ဆီထွက်သီးနှံတို့အား လိုင်စင် ထုတ်ပေးမှုနှင့် အမှန်တင်ပို့မှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း

၁၁။      ကျိန်စမ်းကျော့ဂိတ်မှ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ယာဉ် ဝင်/ထွက်မှုစာရင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်း အမယ်စာရင်းများ တင်ပြခြင်း

၁၂။       ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ၏မျက်နှာစာအလိုက် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများအား တင်ပြခြင်း

၁၃။      ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ၏မှ  Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးပစ္စည်းများ အမှန်တင်သွင်းမှု အခြေအနေတင်ပြခြင်း။

၁၄။      မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်နှင့် ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေး​စခန်းတို့မှ ပြည်ပသို့ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမှန်တင်ပို့မှုစာရင်းတင်ပြခြင်း။

မြန်မာ-ထိုင်းမျက်နှာစာ

၁။         ကုန်သွယ်မှုစခန်းအလိုက် လစဉ်ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက် အပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ အလားတူကာလ၊ အနီးစပ်ဆုံး ကာလများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်စေရေး လစဉ်သုံးသပ်တင်ပြ၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။

၂။         မိမိဘက်နှင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံစာရင်းနှိုင်းယှဉ်တင်ပြချက်အား လစဉ်၀န်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။

၃။         မျက်နှာစာရှိစခန်းအလိုက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသတင်းများတစ်ဖက်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုသတင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှု သတင်းများအား အပတ်စဉ်တင်ပြခြင်း။

၄။         နယ်စခန်းများမှနေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်တင်ပြသောစာ၊ ကြေးနန်းများကိုအထက်သို့ တင်ပြနိုင်ရေးနှင့် အထက်မှ ညွှန်ကြားချက်များကို နယ်စခန်းများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း။

၅။         ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေးပါဆုံးဖြတ်ချက်များအား စုစည်းသုံးသပ်တင်ပြ ခြင်းအား ကြီးကြပ်ခြင်း။

၆။         ထူးခြားဖြစ်စဉ်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ၀န်ကြီးရုံးသို့တင်ပြခြင်း။

 

မြန်မာ-အိန္ဒိယမျက်နှာစာ

၁။         ကုန်သွယ်မှုစခန်းအလိုက် လစဉ်ကုန်သွယ်မှုလျာထား ချက်အပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ အလားတူကာလ၊ အနီး စပ်ဆုံးကာလများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်စေရေး လစဉ်သုံးသပ်တင်ပြ၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး သို့တင်ပြခြင်း။

၂။         အိန္ဒိယ/ထိုင်း မျက်နှာစာနှင့်ပတ်သက်သည့် ကုန်သွယ်မှု သတင်းများစိစစ်ခြင်း၊ တင်ပြ ခြင်း။

၃။         နယ်စခန်းများမှနေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်တင်ပြသော စာ၊ ကြေးနန်းများကို အထက်သို့ တင်ပြနိုင်ရေးနှင့် အထက်မှညွှန်ကြားချက်များကို နယ်စခန်းများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း။

၄။         ထူးခြားဖြစ်စဉ် များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ၀န်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။

၅။         အိန္ဒိယမျက်နှာစာ (တမူး၊ ရိဒ်၊ ထန်တလန်) စခန်းများ ၏ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ အပတ်စဉ် / လစဉ် သုံးသပ်ချက်များပြုစု၍ ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။

၆။         အိန္ဒိယမျက်နှာစာစခန်းများ၏ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး ကိစ္စများအတွက် ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။

မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မျက်နှာစာ

၁။         ကုန်သွယ်မှုစခန်းအလိုက် လစဉ်ကုန်သွယ်မှုလျာထား ချက်အပေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ အလားတူကာလ၊ အနီး စပ်ဆုံးကာလများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုတိုးတက် စေရေး လစဉ်သုံးသပ်တင်ပြ၍ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး သို့ တင်ပြခြင်း။

၂။         ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ကောက်နုတ်ချက်အား လစဉ်ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။

၃။         စစ်တွေ၊ မောင်တောလချုပ်စိစစ်၍ ဝန်ကြီးရုံးသို့ တစ်လ တစ်ကြိမ်တင်ပြခြင်း။

၄။         စစ်တွေ၊ မောင်တောနယ်မြေသတင်းနှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ် အား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဝန်ကြီးရုံး သို့ တင်ပြ ​ခြင်း။

Latest News: 
Subscribe to RSS - ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေး/တာဝန်ဝတ္တရားများ