ရွှေတောင်မြို့နယ်ရှိ ကျောက်ဖရုံသီးစိုက်တောင်သူများ ပိုမိုတိုးချဲစိုက်ပျိုးနေ

Thu, 04/06/2023 - 08:52 -- comsumer

            ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ မီးလောင်အုပ်စုတွင် ကျောက်ဖရုံသီး စိုက်ပျိုးတောင်သူများရှိပြီး ကျောက်ဖရုံသီးများကို စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထားကြောင်း၊ ကျောက်ဖရုံသီး စိုက်ပျိုးရာတွင် အဓိကကုန်ကျစရိတ်မှာ ဖရုံစင်ဖြစ်ပြီး ဖရုံစင်ဆောက်လုပ်ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၁)သိန်းကျပ်ခန့်ကုန်ကျကြောင်း၊ မျိုးစေ့ဖိုးနှင့်သွင်းအားစုများပေါင်းပါက ကျောက်ဖရုံစင် တစ်စင်လျှင် (၁၆၀၀၀၀)ကျပ်ခန့်ကုန်ကျကြောင်း၊ ၎င်းစင်မှာ(၃)နှစ်အသုံးပြုရပြီး ကျောက်ဖရုံသီးပေါ်ချိန်တွင် တစ်လလျှင်(၄)ကြိမ် ခူးဆွတ်ရပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် အနည်းဆုံး အလုံး(၅၀)ခန့် ခူးဆွတ်ရသည်ဟု သိရသည်။ ကျောက်ဖရုံသီး ခူးဆွတ်ရာတွင် (၃)လခူးဆွတ်ရပြီး ကျောက်ဖရုံစင်တစ်စင်လျှင် အလုံးပေါင်း(၆၀၀)ခန့်ရရှိကြောင်း၊ စျေးကွက်အနေဖြင့် ရောင်းချသောဈေးမှာ တစ်လုံးလျှင် အနည်းဆုံး (၆၀၀)ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချရသဖြင့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေမှာ (၃၆၀၀၀၀)ကျပ် ခန့်ရရှိပြီး အကျိုးအမြတ်အနေဖြင့် ကျောက်ဖရုံစင်တစ်စင်လျှင် ပထမအကြိမ်၌ အသားတင်အမြတ်မှာ (၂)သိန်းကျပ်ခန့်ရရှိကြောင်းသိရသည်။ ကျောက်ဖရုံပင် စိုက်ပျိုးခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်မများဘဲ အမြတ်များရရှိပြီး ကျောက်ဖရုံစင်မှာလည်း (၃)နှစ်ခန့် အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် တွက်ချေကိုက်သောသီးနှံဖြစ်သည့်အတွက် ပိုမိုတိုးချဲ့၍ စိုက်ပျိုးသင့်ကြောင်း သိရသည်။

DOCA(ပဲခူး)

Local Trade News

Pages