နှံစားပြောင်းသီးနှံများ အောင်မြင်စွာစိုက်ပျိုးပြီးစီး

Tue, 09/26/2023 - 04:59 -- mocadmin

   မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်တွင် စားဖိုဆောင်သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးသည့်အပြင် ပြောင်းသီးနှံများဖြစ်သည့် နှံစားပြောင်းသီးနှံများကိုလည်း စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နှံစားပြောင်းစိုက်ဧက (၃၁၇၇) ဧကကို အောင်မြင်စွာ စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း သက် ဆိုင်ရာဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။

   ကျောက်ဆည်မြို့နယ်တွင် နှံစားပြောင်းအများဆုံးစိုက်ပျိုးသောကျေးရွာများမှာ တောင်တော် ကျေးရွာ၊ နောင်ခမ်းကျေးရွာနှင့် ကင်းကျေးရွာများဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးပြီး (၃-၄) လ အကြာတွင် ရိတ်သိမ်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးသောနှံစားပြောင်းမျိုးများမှာ ထွက်တိုးနီနှင့်ထွက်တိုးဖြူမျိုး တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြောင်းစိုက်ပျိုးမှု ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့် တစ်ဧကလျှင် (၂၀၀,၀၀၀) ကျပ် ကုန်ကျ ပါသည်။ ယခင်နှစ်က နှံစားပြောင်း တစ်ဧကလျှင် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ပြီးသည်အထိ (၃၀၀,၀၀၀) ကျပ် ကုန်ကျ၍ အထွက်နှုန်း အနေဖြင့် (၃၅) တင်း ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ပြောင်းတစ်တင်းကို (၂၂,၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချရသဖြင့် အကျိုးအမြတ် အနေဖြင့် (၄၀၀,၀၀၀) ကျပ်ခန့် ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ နှံစားပြောင်း အနှံဖြတ်ပြီး ကျန်ရှိသောပြောင်းရိုးကို ရောင်းချပါက တစ်ဧကကို(၁၀၀,၀၀၀)ကျပ် ရောင်းရကြောင်း၊ နှံစားပြောင်း စိုက်ပျိုးမှုတွင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး အကျိုးအမြတ်များ ရရှိသဖြင့် နှံစားပြောင်း သီးနှံကို တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးသင့်ကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်တွင် နှံစားပြောင်းသီးနှံများကို အောင်မြင်စွာ စိုက်ပျိုး ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

DOCA (မန္တလေး)

Local Trade News

Pages