စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ပိုးသတ်ဆေး ဈေးနှုန်းများ

Fri, 12/08/2023 - 05:03 -- mocadmin

   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်စေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေးသုံး ဓာတ်မြေဩ ဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကို စိုက်ပျိုးတောင်သူများ ဝယ်ယူအသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒီဇင်ဘာလ(ပထမပတ်)တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဓာတ်မြေသြဇာ ဈေးနှုန်းများမှာ အာမို (၁၀:၁၀:၅) တစ်အိတ်လျှင် (၈၅,၀၀၀) ကျပ်၊‌ ရွှေကောမတ် (၂၀:၁၂:၁၂) တစ်အိတ်လျှင် (၁၂၅,၀၀၀)ကျပ်၊ ယူရီးယား(ရွှေတောင်)တစ်အိတ်လျှင် (၉၀,၀၀၀)ကျပ်၊ တီစူပါ ၄၆% သံကွင်း (တရုတ်) တစ်အိတ်လျှင် (၈၅,၀၀၀) ကျပ်၊ ပန်းဖူး (သစ်) (တရုတ်) တစ်အိတ်လျှင် (၈၇၀၀၀) ကျပ်၊ မြားကမ္ဘာ (တရုတ်) တစ်အိတ်လျှင် (၇၇,၀၀၀) ကျပ်၊ ပုလဲ(ရွှေတောင်) တစ်အိတ် လျှင် (၈၂,၀၀၀) ကျပ်၊ တီစူပါ တစ်အိတ် (၇၄,၀၀၀)ကျပ်၊ နိုက်ထိုဖောစကာ(သြဘာ) တစ်အိတ်လျှင် (၁၆၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ပန်းဖူး (မြန်မာ့သြဘာ)  တစ်အိတ်လျှင် (၇၂,၀၀၀)ကျပ်၊ အာမို (၁၅:၁၅:၁၅) တစ်အိတ်လျှင် (၁၃၅,၀၀၀) ကျပ်၊ သံဂွန်း (၁၅:၁၅:၁၅) တစ်အိတ်လျှင် (၉၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ကျွဲနက် (၁၅:၁၅:၁၅) တစ်အိတ်လျှင် (၁၅၄,၀၀၀) ကျပ်၊ MC (ကွန်ပေါင်း) တစ်အိတ်လျှင် (၁၄၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ဇာမဏီ (ကွန်ပေါင်း) တစ်အိတ်လျှင် (၇၁,၀၀၀) ကျပ် ဈေးနှုန်းများဖြင့် အရောင်းအဝယ်ရှိခဲ့ပြီး ပိုးသတ်ဆေးဈေးနှုန်းများမှာ စတား(အာမို) (100CC) တစ်ဘူးလျှင် (၅,၅၀၀) ကျပ်၊ လန်ဒါ (ဝိစာရ) (500CC) တစ်ဘူးလျှင် (၁၇,၅၀၀) ကျပ်၊ ဘက်တား (100CC) တစ်ထုပ်လျှင် (၂၁,၅၀၀) ကျပ်၊ ဆန်နာဂျီ (100CC) တစ်ထုပ်လျှင် (၁၈,၀၀၀) ကျပ်၊ ရွှေတောနစ် (မြင်းကြား) (500CC) တစ်ဘူးလျှင် (၁၂,၀၀၀) ကျပ်၊ မိုရယ်မုန် (500CC) တစ်ဘူးလျှင် (၂၅,၅၀၀) ကျပ်၊ ဖို့စတင်း(သြဘာ)                  (1 Liter) တစ်ဘူးလျှင် (၃၄,၅၀၀) ကျပ်၊ ဒါနာဒင် (ဩဘာ) (1 Liter) တစ်ဘူးလျှင် (၅၁၀၀၀)ကျပ်၊ အစီဖိတ် (ဩဘာ) (500 g) တစ်ဘူးလျှင် (၂၅,၀၀၀)ကျပ်၊ ရွှေစိုက်ပါ (1 Liter) တစ်ဘူးလျှင် (၂၈,၀၀၀) ကျပ်၊ အီမာ (1 Liter)တစ်ဘူးလျှင် (၃၄,၀၀၀) ကျပ်၊ သန်းဒါး (10 CC) တစ်ဘူး လျှင် (၁,၈၀၀) ကျပ်၊ ဒိုဇာ (10 g) တစ်ဘူးလျှင် (၂,၀၀၀) ကျပ်၊ ထိသေစားသေ (1 Liter) တစ်ဘူးလျှင် (၁၃၃၀၀) ကျပ်၊ ပင်လုံးပြန့် (1 Liter) တစ်ဘူးလျှင် (၂၉,၅၀၀) ကျပ် ဈေးနှုန်းဖြင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

DOCA (စစ်ကိုင်း)

Local Trade News

Pages