ကရင်ပြည်နယ်၌ မိုးမြေပဲများရိတ်သိမ်း တောင်သူများတွက်ခြေကိုက်

Thu, 11/02/2023 - 03:33 -- mocadmin

   ကရင်ပြည်နယ်သည် စပါး၊ ပဲ၊ ပြောင်းနှင့် ဆီထွက်သီးနှံများကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးလျက်ရှိ ပြီး ဆီထွက်သီးနှံ မိုးမြေပဲကို ဘားအံမြို့နယ်တွင် (၁,၄၂၇) ဧက၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင် (၆၅၁) ဧက၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် (၄၂၃) ဧက၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် (၃၃၅) ဧက၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်တွင် (၇၂၅) ဧက၊ မြဝတီမြို့နယ်တွင် (၁,၁၉၆) ဧက၊ ဖာပွန်မြို့နယ်တွင် (၂၉) ဧက၊ စုစုပေါင်း (၄,၇၈၆) ဧက စိုက်ပျိုးထားကြောင်း၊ မိုးမြေပဲကို ဇွန်လတွင် စတင်စိုက်ပျိုးကြပြီး စိုက်ပျိုးရာ၌ မျိုးအနေဖြင့် (၁) ဧကလျှင် မြေပဲအတောင့် စိုက်ပျိုးပါက (၆) တင်းခန့် ကုန်ကျကြောင်း၊ (၁) ဧက ကုန်ကျစရိတ် အနေဖြင့် မျိုး၊ ထွန်ယက်ခ၊ လုပ်သားခ အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၅၀၀,၀၀၀) ကျပ်ခန့် ကုန်ကျပြီး (၁) ဧကလျှင် ပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း အနေဖြင့် (၃၅) တင်းခန့် ထွက်ရှိပြီး တစ်တင်းပျမ်းမျှ ရောင်းဈေးမှာ ကျပ် ၂၈,၀၀၀ ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ဧက တောင်သူအကျိုးအမြတ် အနေဖြင့် ကျပ် ၅၀၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့် ရရှိပြီး တောင်သူများ တွက်ခြေကိုက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

   မိုးမြေပဲရိတ်သိမ်းမှု အနေဖြင့် ဘားအံမြို့နယ်တွင်  (၉၂၈) ဧက၊  လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင် (၁၇၆) ဧက၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် (၂၈၇) ဧက၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် (၂၈၁) ဧက၊ ကြာအင်းဆိပ် ကြီးမြို့နယ်တွင် (၃၁၇) ဧက၊ ဖာပွန်မြို့နယ်တွင် (၂၉) ဧက၊ စုစုပေါင်း (၂,၀၁၈) ဧက ရိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

DOCA(ကရင်)