ဗီယက်နမ်သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက် (ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လထိ) တွင် ဆန်တင်ပို့မှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂.၃ ဘီလီယမ် ရရှိခဲ့

Tue, 07/18/2023 - 06:54 -- wtodep

ဗီယက်နမ်၏ ဆန်တင်ပို့မှုတန်ဖိုးသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ပထမ (၆) လတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၃ ဘီလီယမ်ရရှိခဲ့ပြီး ၊ အဆိုပါပမာဏသည် ပြီးခဲ့သည့်ကာလထက် ၃၄.၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြင့်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆန်တင်ပို့မှုပမာဏမှာ တန်ချိန် ၄.၂၇ သန်းဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလထက် ၂၂.၂ ရာခိုင်းနှုန်းကျော် တိုးမြင့်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းကို ဗီယက်နမ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက ဖော်ပြထား ပါသည်။

Source: https://en.vietnamplus.vn/vietnam-gains-23-billion-usd-from-rice-exports-in-h1/255862.vnp

International Trade News

Pages