ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့က Trade Profile 2023 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း

Tue, 11/07/2023 - 04:08 -- wtodep

ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ လေ့လာသူအဆင့်နိုင်ငံများ၊ အခြားနိုင်ငံများစုစုပေါင်း ၁၉၇ နိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေ အနေများကို ဖော်ပြထားသည့် Trade Profile 2023 ကို ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့က ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေကို စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာစာ ဖော်ပြထားသည့် အဆိုပါ Trade Profile တွင် အဓိကပို့ကုန် သွင်းကုန်များ၊ ကုန်သွယ်မှုမိတ်ဖက်များကို သိရှိနိုင်ပြီးကုန်စည် ကုန်သွယ်မှုတွင် လယ်ယာနှင့်လယ်ယာ မဟုတ်သောထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်မှုတွင် ပို့ဆောင်ရေး ၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအချက်အလက်များ၊ အသိဉာဏ် ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အနှစ်ချုပ်စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်-

 • စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး(၂၀၂၂ ခုနှစ်)    အမေရိကန်ဒေါ်လာ   ၅၆၇၅၇  သန်း
 • တဦးကျဝင်ငွေ(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် - ၂၀၂၂ ခုနှစ်)                               အမေရိကန်ဒေါ်လာ   ၁၂၆၅ 
 • စာရင်းရှင်လက်ကျန်ငွေရာခိုင်နှုန်း(၂၀၂၂ ခုနှစ်)                           - ၁.၄ % ၊
 • တစ်ဉီးချင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ                                                  အမေရိကန်ဒေါ်လာ   ၂၄၇ 
 • ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကုန်သွယ်မှု %                  ၁၉.၆  %

           (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် - ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

 • ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုတွင် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအဆင့်                               ၈၂
 • သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအဆင့်                                                    ၈၉
 • ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုတွင်ဝန်ဆောင်မှုတင်ပို့မှုအဆင့်                        ၁၁၈
 • ဝန်ဆောင်မှုတင်သွင်းခြင်းအဆင့်                                             ၁၂၇
 • ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်းပို့ကုန်တန်ဖိုး (FOB)                                     အမေရိကန်ဒေါ်လာ   ၁၇၀၈၅  သန်း
 • ကမ္ဘာ့ပို့ကုန်စုစုပေါင်းတွင် ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း                              ၀.၀၇%
 • ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး (CIF)                                 အမေရိကန်ဒေါ်လာ   (၁၇၄၀၃)  သန်း
 • ကမ္ဘာ့သွင်းကုန် စုစုပေါင်းတွင် ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း                        ၀.၀၇%
 • ပို့ကုန်စုစုပေါင်းတွင် ကုန်စည်အုပ်စုအလိုက် ပါဝင်မှု                   လယ်ယာထုတ်ကုန်   (၃၅.၉ %)

                                                                                             လောင်စာနှင့်တွင်းထွက်   (၂၄.၃ %)

                                                                                             ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများ   (၃၉.၈ %)

 • သွင်းကုန်စုစုပေါင်းတွင် ကုန်စည်အုပ်စုအလိုက် ပါဝင်မှု              လယ်ယာထုတ်ကုန်   (၁၈.၁ %)

                                                                                             လောင်စာနှင့် တွင်းထွက်   (၂၁.၄ %)

                                                                                             ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများ   (၆၀.၅ %)

 • အဓိကတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများ (၂၀၂၂ခုနှစ်)                                  ထိုင်း(၂၂.၅ %)၊တရုတ်(၂၁.၆ %)၊

                                                                                             အီးယူ (၂၁.၆ %)၊ ဂျပန် (၇.၁ %)၊

                                                                                             အိန္ဒိယ(၅.၃ %) ၊ အခြား (၂၂  %)

 • အဓိကတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံများ( ၂၀၂၂ခုနှစ်)                             တရုတ်(၃၂.၁ %) ၊ စင်ကာပူ(၂၄.၈ %)

                                                                                            ထိုင်း (၁၂.၄ %)၊မလေးရှား (၆.၆ %)

                                                                                            အင်ဒိုနီးရှား (၆ %)၊ အခြား (၁၈.၂ %)

 • အဓိကလယ်ယာပို့ကုန်များ (၂၀၂၂ ခုနှစ်)                            ပဲစင်းငုံ၊ ဆန်၊ ပြောင်း၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ အခွံမာသီး (အစိမ်း/ အခြောက်ခံ)
 • အဓိကလယ်ယာသွင်းကုန်များ (၂၀၂၂ ခုနှစ်)                       စားအုန်းဆီ၊ အခြားစားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများ၊ ပဲပုတ်စေ့ဆီမှ

                                                                                      ဆီကြိတ်ဖတ်၊ ဂျုံနှင့် ကောက်နှံ

 • လယ်ယာမဟုတ်သောအဓိကပို့ကုန်များ (၂၀၂၂ ခုနှစ်)         သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံများ၊ ဂျာစီ၊ ခေါင်းစွပ်များ၊
 • လယ်ယာမဟုတ်သောအဓိကသွင်းကုန်များ (၂၀၂၂ ခုနှစ်)    လောင်စာဆီနှင့် အခြားရေနံစိမ်း၊ ယက်လုပ်ထားသောအထည်မျိုးစုံ၊

                                                                                       သင်္ဘော၊ သတ္တုတွင်းထွက်နှင့် ဓာတုဓာတ်မြေဩဇာ

 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုပို့ကုန်တန်ဖိုး (၂၀၂၂)               အမေရိကန်ဒေါ်လာ   ၁၅၀၅  သန်း
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုသွင်းကုန်တန်ဖိုး (၂၀၂၂)          အမေရိကန်ဒေါ်လာ   ၁၆၆၈  သန်း
 • ကမ္ဘာ့ဝန်ဆောင်မှုပို့ကုန်စုစုပေါင်းတွင် ပါဝင်မှု                       ၀.၀၂%
 • ကမ္ဘာ့ဝန်ဆောင်မှုသွင်းကုန်စုစုပေါင်းတွင် ပါဝင်မှု                  ၀.၀၃%

အခြားဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြစ်သော တင်ပို့/တင်သွင်းသည့် အဓိကနိုင်ငံများ၊ ပြည်တွင်းသို့ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ ပြည်ပသို့သွားရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အချက်အလက်များမရရှိကြောင်းဖော်ပြထားပြီး ပို့ဆောင်ရေး၊အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုန်စည်နှင့်ဆက်စပ်သောဝန်ဆောင်မှုများ၊ စက်မှုမူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာအချက်များမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်များက အခြေအနေများကိုသာ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

Trade Profile 2023 ကို ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် Download ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

International Trade News

Pages