Ease of Doing Business Ranking တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္

Thu, 01/10/2019 - 08:11 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြား ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Ease of Doing Business Ranking တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages