e-Commerce Week-2018 သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တက္ေရာက္

Thu, 04/19/2018 - 07:43 -- adminDep

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ UNCTAD အဖြဲ႔ရံုးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိက်င္းပသည့္ e-Commerce Week-2018 သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တက္ေရာက္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages