လွယ်ဂျယ်နယ်စပ် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခြေအနေ

Tue, 05/16/2023 - 04:31 -- DotBorderdep

          ၁၄-၅-၂၀၂၃ရက်နေ့မှာ လယ်ယာထွက်ကုန်အနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျောကားစီးရေ (၁၀)စီး၊ တန်ချိန် (၁၆၀.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ဆန်ကွဲကားစီးရေ (၄)စီး၊ (၁၃၂.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၅)ဒေါ်လာသန်း၊ဒေါ်လာသန်း၊ ရွှေဖရုံကားစီးရေ (၃)စီး၊ (၄၅.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇)ဒေါ်လာသန်း၊စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀‌.၁၁၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ပိတ်လိပ်ကားစီးရေ(၁)စီး၊ တန်ချိန် (၁၆.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ထွန်စက်ကားစီးရေ(၂)စီး၊ အရေအတွက် (၄)U၊ တန်ဖိုး(၀.၀၁၆) ဒေါ်လာသန်း၊ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းကားစီးရေ(၁)စီး၊ အရေအတွက် (၁၃၂၀၀၀)U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၂)ဒေါ်လာသန်း စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၄၀)သန်း တင်သွင်း နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းမှာ ပုံမှန်အတိုင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိသည်။

Border Trade News

Pages