မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှပို့ကုန်သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Wed, 06/05/2024 - 10:26 -- DotBorderdep

မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၂၈)ရက်နေ့မှ ဇွန် (၁) ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန် ငါးမှုန့် (၁) တန်လျှင် (၉၀၁) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၅၅၃.၅၅) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၄၉၉) ဒေါ်လာသန်းအား ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် လည်းကောင်း ငါးကြိတ်သား (၁) တန်လျှင် (၁၈၂၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၇.၂) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်း အား ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတော်သို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ရော်ဘာ (၁) တန်လျှင် (၁၄၇၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၅၁၂) တန် ၊ တန်ဖိုး (၂.၂၂၃) ဒေါ်လာသန်းအား ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး  စုစုပေါင်း ပို့ကုန်တန်ဖိုး (၂.၇၃၅) ဒေါ်လာသန်းအား တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ် ရေးစခန်းအထိကုန် (၁) တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/- (ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။

          မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၂၈)ရက်နေ့မှ ဇွန်(၁)ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဒီဇယ်ဆီ (၁) တန်လျှင် (၈၇၉) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၁၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၉၆၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတ်ဆီ  (၁) တန်လျှင် (၉၅၆) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၅၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၁၄၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း (၁၄၃၅.၄၆) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၁၈၇)ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၉၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၇) ဒေါ်လာသန်း စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး(၁.၃၃၄)ဒေါ်လာသန်း အားတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ဒေသတွင် ဓာတ်ဆီ(၁) လီတာ(၃၁၀၀) ကျပ်နှင့် ဒီဇယ်ဆီ (၁)လီတာ (၃၂၀၀) ကျပ်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း၊ကျပ်/ဘတ် ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) ဘတ်လျှင် (၁၂၁.၂) ကျပ်ဖြင့်  အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်းသိရှိ ရပါသည်။

Border Trade News

Pages