မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှပို့ကုန်သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Fri, 09/22/2023 - 08:32 -- DotBorderdep

မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ  ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန်တင်ပို့မှု ငါးမှုန့်တစ်တန်လျှင် (၉၀၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၂၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး(၀.၁၈၂) ဒေါ်လာသန်းအား အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံ   လက်မှတ် Form D အကျိုးခံစားခွင့် လျှောက်ထားရယူ၍ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတစ်ဆင့် ပရာကျွတ်ကရီခမ်ခရိုင်သို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ကုန်သွယ် ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအထိကုန်(၁) တန်လျှင်ကားခ (ကုန်ကျစ်)၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်း)ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ်-ထားဝယ်- ရန်ကုန် လမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ  ၂၀၂၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းမှု ရင်းနှီးပစ္စည်း Ceramic Tiles တစ်တန်လျှင် (၁၈၁) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၆၂၁.၄၇) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၂၉၃) ဒေါ်လာသန်း၊Tiles Grout တစ်တန်လျှင် (၈၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၅၅၆.၂၄) တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၄၄) ဒေါ်လာသန်း၊ Ceramic Basin တစ်ခု လျှင် ၉.၅၂၄ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်၄၂၀U၊တန်ဖိုး (၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ Ceramic Toilet Commode တစ်ခုလျှင် ၂၆ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ၅၀၀U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းသွင်းကုန် တန်ဖိုး(၀.၃၅၄)ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ဒေသတွင် ဓာတ်ဆီတစ်လီတာ (၃၀၀၀) ကျပ်နှင့် ဒီဇယ်တစ်လီတာ (၃၀၄၅) ကျပ်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း၊ ကျပ်/ဘတ် ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) ဘတ်လျှင် (၉၀) ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Border Trade News

Pages