မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Sat, 09/16/2023 - 07:14 -- DotBorderdep

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၁ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၂ ) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၀၆၅) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၀၇၅) ဒေါ်လာသန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ စက်တင်ဘာလ ( ၁၁ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၂ ) ရက်နေ့အထိ အဓိက တင်ပို့ခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၅၂.၁) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၀၂)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၀.၄၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၇)သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၀.၇) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၄)၊ ဂဏန်း(အသေ) (၇.၄)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၇)သန်း၊ ရေခူဆားနယ်  (၉.၁)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၇၂)သန်း၊ ကျောက်ပုဇွန် (အရှင်) (၀.၄၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၉)သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၄၀)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၂)သန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း (၁)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၀၈)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး အဓိကတင်သွင်းခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ သစ်သီး (၃)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၀၉)သန်း၊ ကြွေပြား (၈၀၀)M2 ၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၇)သန်း၊ ပုစွန်သားပေါက် အကောင်ရေ (၅)သိန်း၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၃)သန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်        ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ - ငါးမျိုးစုံ (၉၆၃.၅၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅၂.၁) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၀၂)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၃၇၇၇.၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၄၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၇) သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၂၀၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၇) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၄) သန်း၊ ဂဏန်း (အသေ) (၁၁၇၅.၆၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၇.၄) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၇) သန်း၊ ရေခူဆားနယ် (၁၈၉၀.၁၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၉.၁) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၇၂) သန်း၊ ကျောက်ပုစွန် (အရှင်) (၂၀၀၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၄၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၉) သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၄၀) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း (၈၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၁) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၀၈) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ -သစ်သီး (၃၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၃) တန်၊တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၀၉) သန်း၊ ကြွေပြား (1 M2) လျှင် (၃.၃၇၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၈၀၀) M2၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၇) သန်း၊ ပုစွန်သားပေါက် အကောင်ရေ (၁)သိန်း ဈေးနှုန်းမှာ (၆၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊  အကောင်ရေ (၅)သိန်း၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၃) သန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

              မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ် စနစ်အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၁၂-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေ ကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၁၀၂၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၉၈.၀၄) ကျပ်ခန့် ရှိပါကြောင်းနှင့် ယခင်အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေးအနည်းငယ်တက်ခဲ့ပါကြောင်း သုံးသပ်သိရှိ ရသည်။

Border Trade News

Pages