မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Wed, 06/12/2024 - 06:02 -- bordertrade

               မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့ မှ (၈) ရက်နေ့ အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၈၂၂၀)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၅၇) သန်း၊ စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၈၃၇၇) သန်း ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မှ ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့မှ (၈) ရက်နေ့အထိ လယ်ယာထွက် ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့်  ငရုတ်သီး (၃၀.၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၃၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၂၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁၉၅.၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၆၅) ဒေါ်လာသန်း ရေထွက် ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက်ပစ္စည်းများ (၄၁၅.၄၃၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၆၈၆၁) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီး (၁၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၂၉.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးသေတ္တာ ဘူးခွံ (၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၆)  ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၃၁၂၀၀) ရံ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကော်စေ့ (၆.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂၄) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်        ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၁၀၅၅.၉၇၀)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၁၄၉၄၉.၄၉၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၄၅၇.၈၉၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန်(၁၆၃၂.၉၅၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊  ငရုတ်သီး (၇၇၁.၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၅၄၅) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ - သစ်သီး (၂၄၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်ပြား (၁၉၃.၂၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၃၂၀) ဒေါ်လာနှင်း၊ ဖိနပ် (၀.၁၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကော်စေ့ (၃၆၉) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages