မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Thu, 04/11/2024 - 06:40 -- bordertrade

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၃) ရက်နေ့မှ (၆)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၆၆၃၈) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၆၁၁) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၇၂၄၉) သန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ ပါသည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဧပြီလ(၃) ရက်နေ့ မှ (၆) ရက်နေ့ အထိ လယ်ယာ ထွက်ကုန် ပစ္စည်းအနေဖြင့် ကြက်သွန်နီ (၂၉၄.၇၀၀) တန်၊ (၀.၁၂၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး (၁၃၀.၈၁၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၈၈၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက် ပစ္စည်းများ (၃၂၄.၃၇၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၄၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချော ပစ္စည်းအနေဖြင့် တံမြက်စည်း (၁၅၀၀၀) ချောင်း၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ အခြားပစ္စည်းအနေဖြင့် ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၁၁၀.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၉၈) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီးမျိုးစုံ (၅၅) တန် တန်ဖိုး (၀.၀၂၁၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြွေပြား (၁၅၀) M2 ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၅၅.၅)  တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၂၈၈၀၀) ရံ၊  တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ကော်ဇော  (၂၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၁)  ဒေါ်လာသန်း၊ A4 စက္ကူ (၂၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၃၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘီစကစ်မုန့် (၇.၃၉၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၁) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်   ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေးနှုန်း များမှာ ငါးမျိုးစုံ (၉၂၂.၇၀၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၂၁၀၃၀.၆၁၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၅၃၃.၆၆၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၇၅၁.၇၈၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၄၁၃.၁၆၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်သီး (၆၇၈.၀၅၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊  တံမြက်စည်း (၀.၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၈၉.၀၈၃) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေး နှုန်းမှာ - သစ်သီး (၃၈၃.၆၃၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြွေပြား (၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဖိနပ်တစ်ရံ (၀.၁၂)  ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကော်ဇော (၅၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊  အမွှေးဆီ (၁၁၈၇) ဒေါလာနှုန်း၊ A4 စက္ကူ (၉၇၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဘီစကစ်မုန့် (၁၅၆၉.၂၆) ဒေါ်လာနှုန်း  ဖြစ်ပါသည်။

          မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

          မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ်စနစ်အသုံး ပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၇-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၉၆၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၁၀၄.၁၇) ကျပ်ခန့်ရှိပါကြောင်းနှင့် ယခင် အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေး အနည်းငယ်တက်ခဲ့ ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

Border Trade News

Pages