မောင်တောဒေသအတွင်း ဆိုင်းကလုန်းမုန်တိုင်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်၍ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေမှုအ​ြေခအနေ

Thu, 05/18/2023 - 06:29 -- DotBorderdep

မောတောင်ဒေသအတွင်း ဆိုင်းကလုန်းမုန်တိုင်းပြီးဆုံးပြီဖြစ်သဖြင့် ၁၇-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ တစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့/တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပို့ကုန်လှေ(၃)စီး၊ ငါးမြစ်ချင်း၊ ချင်း(အစို)၊ ဆီးသီးခြောက်၊ ငါးခေါင်းပွ၊ တန်ချိန်(၇၆.၆၀၀)တန်၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး(၀.၀၅၃)ဒေါ်လာသန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

Border Trade News

Pages