မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏၂၀၂၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁-၉-၂၀၂၃မှ ၁၇-၉-၂၀၂၃ထိ) တင်ပို့/တင်သွင်းမှုအခြေအနေ

Fri, 09/22/2023 - 08:49 -- DotBorderdep

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ လျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၁.၅၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၀.၀၄၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၁.၅၄၀) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃မှ၁၇-၉-၂၀၂၃ထိ) အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာပို့ကုန် (၀.၉၅၈)ဒေါ်လာသန်း၊သွင်းကုန်(၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၀.၉၆၀) ဒေါ်လာသန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး လျာထားချက်အပေါ် (၆၂.၃၄%)ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းများကို အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃မှ၁၇-၉-၂၀၂၃ထိ)တင်ပို့ခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများမှာ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းမှာချင်း(အစို) (၁၃၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကွမ်းသီး(၄၁၁)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၁၉၂)ဒေါ်လာသန်း၊ ဒညင်းသီး (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀)ဒေါ်လာသန်း၊ အုန်းသီးခြောက် (၁၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ထန်းလျက် (၅)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၄)ဒေါ်လာသန်း၊နနွင်းတက် (၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ပစ္စည်းမှာ ငါးမြစ်ချင်း (၄၄၄.၉၁၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၆၄)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးနီတူခြောက်(၂.၅) တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၀၈)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးစုံလေးခြောက် (၄၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးခေါင်းပွ (၆၇.၅၀၈)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၉၀)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးကုန်းညိုခြောက် (၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂)ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းများမှာဆီးယိုထုပ်(၁၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ထွန်းရွှေဝါလိမ်းဆေး (၂.၅)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၁)ဒေါ်လာသန်း၊ သနပ်ခါးခဲ(၈)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ မုန့်ဖတ် ခြောက်(၁)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆန်ကြာဆံ (၀.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့ ခဲ့ပါတယ်။ သွင်းကုန်အပိုင်းတွင် စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃ မှ ၁၇-၉-၂၀၂၃)ထိ တင်သွင်းခဲ့သည့်ကုန် ပစ္စည်းများမှာPlastic Pipe (၇၀၀)Kg ၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ Aluminium Water Pot (၃၀၀) Kg ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ အများဆုံးတင်ပို့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းများမှာ ချင်း(အစို) (၁)တန်လျှင်(၂၀၀)ဒေါ်လာ၊ ဒညင်းသီး(၁)တန်လျှင်(၃၀၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးမြစ်ချင်း (၁)တန်လျှင် (၁၂၆၆)ဒေါ်လာ၊ငါးခေါင်းပွ(၁)တန်လျှင်(၁၃၀၆)ဒေါ်လာ၊ ငါးစုံလေးခြောက်(၁)တန်လျှင် (၆၃၀)ဒေါ်လာ၊ ဆီးယိုထုတ်(၁)တန်လျှင်(၃၃၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးနီတူခြောက်(၁)တန်လျှင်(၃၁၅၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးကုန်းညိုခြောက် (၁)တန်လျှင်(၁၈၃၀)ဒေါ်လာ၊ ကွမ်းသီး(၁)တန်လျှင်(၁၀၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထွန်းရွှေဝါလိမ်းဆေး (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ သနပ်ခါးခဲ (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ မုန့်ဖတ်ခြောက် (၁)တန်လျှင် (၁၁၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထန်းလျက် (၁)တန်လျှင် (၈၈၀)ဒေါ်လာ၊ အုန်းသီးခြောက် (၁)တန်လျှင် (၃၁၇၀)ဒေါ်လာ၊ နနွင်းတက် (၁)တန်လျှင် (၅၆၂)ဒေါ်လာ၊ Plasitc Pipe (၁)တန်လျှင် (၁၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ Aluminium Water Pot (၁) တန်လျှင် (၃၀၇၇)ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်းရှိပါတယ်။                                               

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်သည့် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အနေဖြင့် စစ်တွေ- ဘူးသီးတောင် - မောင်တောလမ်းကြောင်းနှင့် စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တောလမ်း ကြောင်းတို့ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တောလမ်းကြောင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများ အဓိကဝင် ရောက်လျက်ရှိပြီး ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန်မှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တက္ကနပ်သို့တင်ပို့ လျက်ရှိပါသည်။

          စစ်တွေမှ မောင်တောသို့ အတက်ကုန်ကားခ တစ်ပိဿာ ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့် ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာကျပ် (၇၀) ကျပ်၊ ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၁၁၀) ကျပ်ဈေးရှိပြီး၊ အဆင်းကုန်ကားခ ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာ ကျပ် (၅၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၈၀) ကျပ်ဈေးရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံစားကုန် ဈေးနှုန်းများမှာပေါ်ဆန်းမွေး (၁) အိတ် (၁၁၅၀၀၀)ကျပ်၊ဧည့်မထ(၁)အိတ်(၇၅၀၀၀)ကျပ်၊ ကြက်သွန်နီ (၁) ပိဿာ (၄၀၀၀) ကျပ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၁) ပိဿာ (၉၀၀၀) ကျပ်၊ ငရုတ်သီးခြောက် (၁) ပိဿာ (၁၈၀၀၀) ကျပ်၊ ကြက်ဥ (၃) လုံး (၁၀၀၀) ကျပ်၊ စားအုန်းဆီ (၁) ပိဿာ (၁၀၅၀၀) ကျပ်၊ တစ်ဖက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ အခြေခံစား ကုန်ဈေးနှုန်း များမှာ ဆန်(အဖြူ)(၁)ကီလို(၇၅.၀၀)တာကာ၊ကြက်သွန်နီ(၁) ကီလို(၇၅.၀၀) တာကာ၊ အာလူး (၁) ကီလို (၄၅.၀၀) တာကာ၊ ခရမ်းချဉ်သီး(၁)ကီလို(၁၅၀.၀၀)တာကာ၊ ကြက်သား(၁) ကီလို (၂၉၀.၀၀)တာကာ၊ ကြက်ဥ (၁)ဒါဇင်(၁၅၅.၀၀)တာကာဈေးရှိကြောင်းသိရှိရပြီး (၁၈-၀၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့(၁၁:၀၀) အချိန်ပြင်ပငွေလဲ နှုန်းမှာ(၁) ဒေါ်လာလျှင်(၂၈၅၀) ကျပ်၊ (၁၁၆.၈၀) တာကာ၊ ၁၀၀ ကျပ်လျှင်(၄) တာကာ၊ (၁) တာကာလျှင် (၂၈.၅၀)ကျပ် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages